Heineman, Jel Boris 1 2 3 4 5 6 7

Geboortenaam Heineman, Jel Boris
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 55 jaren, 6 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1748-07-21    
 
Doop 1748-07-21 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1748
Gedoopt op 21 juli 1748 in Koudum
Dopeling: Jel, dochter
Vader: Borrus Heineman
Moeder: Jel Edsgers

4
Huwelijk 1779-05-02 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Auke Jans Krol

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1779
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 mei 1779 in Koudum
Bruidegom: Auke Jans Krol afkomstig van Koudum
Bruid: Jel Boris Heineman afkomstig van Koudum

Auke Jans Krol was vermoedelijk de zoon van Jan Aukis en
Hylk Aukis:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1753
Gedoopt op 4 maart 1753 in Nijega en Elahuizen
Dopeling: Auke
Vader: Jan Aukis
Moeder: Hylk Aukis

Kinderen van Auke Jans Krol en Jel Boris Heineman:

1. Hijlk
Geboren op 13 juni 1780 in Koudum
Gedoopt op 2 juli 1780 in Koudum
Dopeling: Hijlk, dochter
Vader: Auke Jans
Moeder: Jel Boris Heineman

2. Jel
Geboren op 13 december 1781 in Koudum
Gedoopt op 30 december 1781 in Koudum
Dopeling: Jel, dochter
Vader: Auke Jans Krol
Moeder: Jel Borus Heineman

3. Jan
Geboren op 10 januari 1785 in Koudum
Gedoopt op 30 januari 1785 in Koudum
Dopeling: Jan, zoon
Vader: Auke Jans Krol
Moeder: Jel Borus Heineman

4. Franske
Geboren op 27 november 1786 in Koudum
Gedoopt op 17 december 1786 in Koudum
Dopeling: Franske, dochter
Vader: Auke Jans Krol
Moeder: Jel Borus Heineman

5. Borus
Geboren op 24 september 1789 in Koudum
Gedoopt op 11 oktober 1789 in Koudum
Dopeling: Borus, zoon
Vader: Auke Jans Krol
Moeder: Jel Borus

6. Jel
Geboren op 18 maart 1793 in Koudum
Gedoopt op 31 maart 1793 in Koudum
Dopeling: Jel, dochter
Vader: Auke Jans Krol
Moeder: Jel Borus

1 8 4
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795 Koudum, Friesland, Nederland  

Coudum
Auke Jans
7 Perzoonen
1 Mansperzoon van 16 tot 60 Jaar
2 Mansperzoonen onder de 16 Jaar
4 Van Vrouwlijk Geslagt
7 Gereformeerd
Bedrijf: IJserSmid

2
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum
Auke Jans
gehuwd
5 kinderen
7 zielen
gereform.

3
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum No. 108
Auke Jans Krul
5 Getroud
3 Kinderen
Geriform.

9
Familienamen 1812-01-05 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, deel 1 folio 44 verso
Krol, Auke Jans, Koudum
Kinderen:
Jan 27, Joure, Boreas 22, Hylk 32,
Franske 25, Leeuwarden, Jel 18

"Auke Jans Krol, wonende te Koudum, heeft
dezelve verklaard, dat hij behoudt de naam
van KROL voor famille naam: dat hij heeft
het volgend getal Zoonen en Dochters, te weten:
Jan oud 27 Jaren, Boreas oud 22 Jaren, Hijlk
oud 32 Jaren, Franske oud 25 Jaren en Jel oud
18 Jaren, de eerste op de Jouwre, de tweede,
derde en laatste te Koudum en de vierde te
Leeuwarden woonachtig: en heeft deze met
ons getekend den 5 Januari 1812
(handtekening)
Auke IJans Krol"

5
Overlijden 1804-02-07 Koudum, Friesland, Nederland  

Bij het huwelijk van haar dochter Jel Aukes Krol in 1821
werd vermeld, dat Jel Boris Heineman op 7 februari
1804 te Koudum was overleden en Auke Jans Krol
eveneens te Koudum op 6 juni 1814.

Auke Jans Krol trouwde op 10 november 1805 met
Fetjen Watzes:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1805
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 november 1805
in Koudum:
Bruidegom: Auke Jans Krol afkomstig van Koudum
Bruid: Fetjen Watzes afkomstig van Koudum

Fetjen Watzes was gedoopt te Workum:

Workum, dopen, doopjaar 1754
Gedoopt op 8 maart 1754 in Workum
Dopeling: Fettje
Vader: Watse Feijkes

Zij trouwde in 1798 met Rein Ottes:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1785
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 april 1785
in Koudum
Bruidegom: Rein Ottes
Bruid: Fetje Watses

Fetje Watses is in 1829 overleden:

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1829
Aangiftedatum 2 december 1829, blad nr. 42
Overleden: Fetje Watzes, op 2 december 1829,
76 jaar, vrouw
Weduwe

"Fetje Watzes, geboren en zonder beroep gewoond
hebbende te Koudum, oud 76 Jaren, Weduwe van
Rein Ottes, in leven Landbouwer te Koudum gewoond
hebbende en overleden, en dochter van Watze Feikes
en Bauk Tjerks in tijden Landbouwers te Koudum gewoond
hebbende en overleden"

Opmerking:
In deze akte wordt Auke Jans Krol niet vermeld.

1 10a

Ouders

Vader Heineman, Borrus Claases
Moeder Edsgers, Jel
    Zus     Heineman, Janke Boris
    Broer     Heineman, Claas Boris
    Broer     Heineman, Evert Borres
    Zus     Heineman, Eeuw Borres
    Zus     Heineman, Franske Borres
    Zus     Heineman, Binkje Borus
         Heineman, Jel Boris

Bijzonderheden

I. HIJLK AUKES KROL trouwde in 1806 met Johan Reuchman:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1806
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 oktober 1806 in Koudum
Bruidegom: Johan Reuchman afkomstig van Koudum
Bruid: Hijlk Aukes Krol afkomstig van Koudum

Johannes Reuchman was eerder gehuwd met Imkjen Bonnes:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1780
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 mei 1780 in Koudum
Bruidegom: Johan Antoon Reman afkomstig van Koudum
Bruid: Imkjen Bonnes afkomstig van Koudum

Volkstelling 1795 Koudum:
Johannes Reman, 5 Perzoonen, 1 Mansperzoon van 16 - 60 Jaar,
4 van 't Vrouwlijk Geslagt, 5 Gereformeerden, 1 Huwelijk,
Bedrijf: Hovenier

Volkstelling 1805 Koudum:
John Reuchman, weduwnaar, 1 kind, 1 ziel, Luthers

Kinderen van Johan Reuchman en Hijlk Aukes Krol:

1. Jel
Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1810, doopjaar 1810
Geboren op 16 mei 1810
Gedoopt op 3 juni 1810 in Koudum
Dopeling: Jel, dochter
Vader: Johan Reuchman
Moeder: Hijlk Aukes

2. Antje
Geboorteakte Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum), 1812
Aangiftedatum 26 april 1812, blad nr. 29
Antje Rhuman, dochter, geboren 19 februari 1812
Vader: Johan Rhuman, 59 jaar, Tuinier
Moeder: Hylkje Aukes Krol

3. Andries
Geboorteakte Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum), 1815
Aangiftedatum 4 april 1815, blad nr. 18
Andries Rhuman, zoon, geboren 27 maart 1815
Vader: Johan Rhuman, Tuinier, 62 jaar
Moeder: Hylk Aukes Krol
Opmerking: Vader ondertekent met "Ruchman"; familienaam vader
wordt ook vermeld als "Reuhman"

4. Auke
Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1817
Aangiftedatum 19 april 1817, blad nr. 33
Auke Ruchman, zoon, geboren 18 april 1817
Vader: Johan Ruchman, 63 jaren, Tuinman
Moeder: Hylkje Aukes Krol

5. Aukjen
Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1819
Aangiftedatum 1 mei 1819, blad nr. 42
Aukjen Ruchman, dochter, geboren 29 april 1819
Vader: Johan Ruchman, 65 jaar, Tuinman
Moeder: Hylk Aukes Krol

6. Johan
Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1822
Aangiftedatum 31 december 1822, blad nr. 98
Daniel Reuhman, zoon, geboren 30 december 1822
Vader: Johan Reuhman, 71 jaar, Tuinman
Moeder: Hylk Aukes Krol
Opmerking: Vader ondertekent met "Ruchman"

Naamsaanneming Koudum, 5 januari 1812:
Koudum, deel 1 folio 48
Ruehman, Johan, Koudum
Kinderen:
Lijsberd 29, Workum, Sipkje 24, Gepke 18, Jel 1

Johan Reuchman was geboren in Kloosterze dachhausen (?) in het Hertogdom Bruinswijk (Braunzweig)
in Duitsland, zoals vermeld wordt in zijn overlijdensakte.

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1823
Aangiftedatum 28 juni 1823, blad nr. 15
Overleden: Johan Reuhman, op 27 juni 1823 te Koudum, 73 jaar, man
Echtgenoot van Hijlk Aukes Krol, Winkeliersche te Koudum.

Hijlk Aukes Krol is overleden in 1833:

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1833
Aangiftedatum 13 september 1833, akte nr. 73
Overleden: Hylk Aukes Krol, op 13 september 1833 te Koudum, 52 jaar, vrouw
Weduwe

"Hylk Aukes Krol, geboren te Koudum en zonder beroep aldaar
gewoond hebbende, oud 52 jaren, weduwe van Johan Rheuman,
in leven Tuinman van beroep, te Koudum gewoond hebbende en
aldaar overleden en Dochter van Jan Aukes Krol, in leven Grofsmid
en van Jel Boris, zonder beroep, in tijden Echtelieden, te Koudum
gewoond en overleden"

II. JAN AUKES KROL trouwde in 1812:

Huwelijksakte Haskerland (mairie Joure), 1812
Bruidegom: Jan Aukes Krol, oud 27 jaar, geboren te Koudum, gemeente Hemelumer
Oldeferd, Grofsmidknecht
Vader: Auke Jans Krol
Moeder: Jel Borus
Bruid: Gerritje Lolkes van der Schaaf, oud 27 jaar, geboren te Joure
Vader: Lolke Gerrits van der Schaaf
Moeder: Berber Gerrits
Datum: 18 juli 1812, akte nr. 9

In de akte staat vermeld:
"Jan Aukes Krol: Meerderjarige Zoon van Auke Jans Krol, oud 56 Jaren, van beroep
Mr. Grofsmid te Koudum en Wijlen Jel Borus"

Hieruit kan afgeleid worden, dat Auke Jans Krol geboren is rond 1756.

Naaste verwanten

 1. Heineman, Borrus Claases
  1. Edsgers, Jel
   1. Heineman, Janke Boris
   2. Heineman, Claas Boris
   3. Heineman, Evert Borres
   4. Heineman, Eeuw Borres
   5. Heineman, Franske Borres
   6. Heineman, Binkje Borus
   7. Heineman, Jel Boris

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 2. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 3. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 4. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 5. Familienamen 1811
 6. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 7. Huwelijksakte Haskenland
 8. Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
 9. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
 10. Huwelijksakte Wonseradeel
   • Datum: 1821-06-02
   • Pagina: Aktenr. 28