van IJken, Hermen Hendriks

Geboortenaam van IJken, Hermen Hendriks
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 48 jaren, 3 maanden, 18 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1778-04-20 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
 
Doop 1778-04-20 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Hermen zoon van Hendrik van IJken
en Geertjen Hermens Schuurink
getuige Neeltjen Hermens Schuurink

1
Overlijden 1826-08-07 Alblasserdam, Zuid-Holland, Nederland  

Tekst overlijdensakte:

"In het jaar achttien honderd zes en twintig
den Negenden der maand Augustus des voormiddags
ten Negen ure, is voor ons Burgemeester Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Alblasserdam
gecompareerd Pieter de Haan, oud zes en veertig jaren
van beroep Chururgijn wonende te Alblasserdam en
Arie de Haan oud Een en twintig jaren, van beroep
Churugijnsleerling wonende te Alblasserdam,
die ons verklaard hebben dat op den Zevenden der
maand Augustus des jaars achttienhonderd zes en twintig
des avonds ten Negen ure, binnen deze Gemeente is overleden:

Hermen van Eijken, Schipper, oud twee en vijftig Jaren
wonende te Zwartsluis en aldaar geboren, Echtgenoot van
Jakobjen Kisjes, Zoon van Hendrik van Eijken en Geertje
Schuivring beide overleden.
En hebben wij benevens de beiden declaranten deze Acte
na gedane voorlezing onderteekend,

P. de Haan
A. de Haan
C.A. Pijl".

2 3

Ouders

Vader van IJken, Hendrik Lucas
Moeder Schuuring, Geertien Herms
    Zus     van IJken, Wijgertien Hendriks
    Zus     van IJken, Aeltien Hendriks
    Broer     van IJken, Lucas Hendriks
         van IJken, Hermen Hendriks
    Zus     van IJken, Jentjen Hendriks
    Broer     van IJken, Jacob Hendriks
    Broer     van IJken, Wiecher Hendriks

Families

Getrouwd Vrouw Kisjes, Jacobje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1803-02-26 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
4
Huwelijk 1803-03-13 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Den 26 Febr. 1803 zijn ingeschreven
Herm van IJken J.M. geboren en
wonende te Zwartsluis
met Jacobje Kisje J.D. mede geboren
en woonachtig alhier,
alhier getrouwt den 13 Maart

4
  Kind.
 1. van Eijken, Hendrik Harms
 2. van Eijken, Geertje Harms
 3. van Eijken, Jentje Harms
 4. van Eijken, Hendrik Harms
 5. van Eijken, Hendrika Harms
 6. van Eijken, Lukas Harms
 7. van Eijken, Jacomina Harms
 8. van Eijken, Wicher Harms
 9. van Eijken, Jan Harms
 10. van Eijken, Jacomina Harms

Media

Naaste verwanten

 1. van IJken, Hendrik Lucas
  1. Schuuring, Geertien Herms
   1. van IJken, Wijgertien Hendriks
   2. van IJken, Aeltien Hendriks
   3. van IJken, Lucas Hendriks
   4. van IJken, Hermen Hendriks
    1. Kisjes, Jacobje
     1. van Eijken, Hendrik Harms
     2. van Eijken, Geertje Harms
     3. van Eijken, Jentje Harms
     4. van Eijken, Hendrik Harms
     5. van Eijken, Hendrika Harms
     6. van Eijken, Lukas Harms
     7. van Eijken, Jacomina Harms
     8. van Eijken, Wicher Harms
     9. van Eijken, Jan Harms
     10. van Eijken, Jacomina Harms
   5. van IJken, Jentjen Hendriks
   6. van IJken, Jacob Hendriks
   7. van IJken, Wiecher Hendriks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Zwartsluis
 2. Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
 3. Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
 4. Trouwboek Zwartsluis