van der Burch, Boekel Heijndricksz 1

Geboortenaam van der Burch, Boekel Heijndricksz
Geslacht mannelijk

Ouders

Vader van der Burch, Heijndrick Adamsz
Moeder van Santen, Geertrui Beukelsdr
    Broer     van der Burch, Adam Hendriksz
         van der Burch, Boekel Heijndricksz
    Broer     van der Burch, Reijer Hendriksz

Bijzonderheden

Delftse biografieën (Website Archief Delft):

Boekel Heyndricksz. van der Burch (1523-1531)
Burch, Boeckel Heyndricksz. van der, pastoor van ‘t Woudt sedert 1523, reisde op Heylich Cruysdach in mei
1531 naar Jeruzalem en overleed op de terugreis onder Cyprus op 1 september 1531, zoon van Heyndrick
Aemsz. (van der Burch) en diens tweede echtgenote Geertrui Beukelsdr. van Santen.

Naaste verwanten

 1. van der Burch, Heijndrick Adamsz
  1. van Santen, Geertrui Beukelsdr
   1. van der Burch, Adam Hendriksz
   2. van der Burch, Boekel Heijndricksz
   3. van der Burch, Reijer Hendriksz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Delftse biografieën