Schurink, Hermen Jans

Geboortenaam Schurink, Hermen Jans
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 67 jaren, 4 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1699    
 
Hoofdgeld 1724-12-16 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Hermen Schuurrink - 3 nu 2

1
Overlijden voor 1766-05-17 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
 
Begrafenis 1766-05-17 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Hermen Schuirink.

Voor zijn begrafenis moest 1 gulden (floreen) en 8 stuivers
worden betaald. Wie het niet kon betalen, werd "pro deo"  
begraven en kinderen waren gratis. In het jaar 1766 werd
er in totaal 23 gulden en 16 stuivers en 0 penningen betaald
voor de begrafenissen, "klokkegelt" genoemd.

De tekst onderaan 1766 luidt:

Bekenne wij ondergetekende Burgemeesters
van Swartesluys het klokkegelt van
de weduwe Kramers ontfangen te hebben
bedragende de somma f  23 - 16 - 0.
actum Swartsluys de 30 december 1766,
(handtekeningen:)
Koert Bruynis
Jan Jansz. Bakker
Hendrik Appeloo
J. Penneman

2

Ouders

Vader Schurink, Jan Jansen
Moeder Broer, Geesjen Harms
         Schurink, Hermen Jans
    Broer     Schurink, Jacob Jansz
    Broer     Schurink, Jan Jans
    Zus     Schurink, Geertjen Jans

Families

Getrouwd Vrouw Flips, Aaltjen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1721-12-20 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
3
Huwelijk 1722-01-04 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Harmen Jansz. Schuring, Jonge man, Zwartsluis en Aaltjen Flips, Jonge dochter, Wanneperveen.

3
  Bijz.

Volkstelling, Kwartier van Vollenhove, 1748:
huisgezin: Hermen Schuurink, Aaltjen Philips
kinderen boven de 10 jaar: Geesjen, Philip, Jan, Hendrik, Neeltjen
kinderen beneden de 10 jaar: Jantjen, Geertjen
plaats: Schoutambt Wanneperveen, Zwartsluis, Binnendijx

Van de kinderen zijn geen dopen als kind bekend.
Het vermoeden bestaat, dat Hermen en Aaltjen
doopsgezind zijn geweest, zoals ook reeds vermoed werd
door Jan Schuuring in zijn gegevens.
Dochter Jantjen trouwde in de Doopsgezinde kerk in 1761
en de geboorten van haar kinderen staan vermeld in het
Kerkboek van de Doopgezinde gemeente. Ook de kinderen
van Jakob Schurink, broer van Hermen Schurink, waren
doopsgezind. Kinderen van zijn andere broer Jan
lieten zich pas als volwassene dopen.

Helaas begint het Kerkboek pas in 1754 en
zijn de gegevens van de geboorten van de kinderen
van Hermen en Aaltje dus niet beschikbaar.
De meesten zijn later gedoopt als volwassene in de
Hervormde kerk te Zwartsluis.

Bovenstaande volgorde van leeftijd van de kinderen is
in het overzicht hieronder aangehouden.

Opvallend is dat vier kinderen trouwen met een "Van IJken".

  Kind.
 1. Schurink, Philip Herms
 2. Schurink, Geesje Harms
 3. Schurink, Jan Harms
 4. Schurink, Hendrik Hermens
 5. Schurink, Neeltje Harms
 6. Schurink, Jantjen Harms
 7. Schuuring, Geertien Herms

Media

Naaste verwanten

 1. Schurink, Jan Jansen
  1. Broer, Geesjen Harms
   1. Schurink, Jacob Jansz
   2. Schurink, Jan Jans
   3. Schurink, Geertjen Jans
   4. Schurink, Hermen Jans
    1. Flips, Aaltjen
     1. Schurink, Geesje Harms
     2. Schurink, Philip Herms
     3. Schurink, Jan Harms
     4. Schurink, Hendrik Hermens
     5. Schurink, Neeltje Harms
     6. Schurink, Jantjen Harms
     7. Schuuring, Geertien Herms

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
 2. Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
 3. Trouwboek Zwartsluis