Sanders, Cornelis

Geboortenaam Sanders, Cornelis
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1704-08-24 Ureterp, Friesland, Nederland  
 
Doop 1704-08-24    

Opsterland, dopen, doopjaar 1704
Dopeling: Cornelis
Geboren  in Ureterp
Gedoopt op 24 augustus 1704 in Wijnjeterp, Duurswoude
en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

1
Huwelijk 1729-05-07 Beetsterzwaag, Friesland, Nederland Getrouwd met Sytske Annes

Opsterland, huwelijken 1729
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 mei 1729 in Beetsterzwaag
Man       : Cornelis Sanders afkomstig van Ureterp
Vrouw     : Sytske Annes afkomstig van Beetsterzwaag

Sijtske was de dochter van Anne Willems
en Ymkien Zytses:

Opsterland, dopen, doopjaar 1703
Dopeling: Sijtske
Gedoopt op 14 oktober 1703 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
Dochter van Anne Willems, schipper in Beetsterzwaag
en niet genoemde moeder

Lidmatenboek Opsterland, 1709
Man  : Anne Willems
Vrouw: Ymkien Zytses
Woonplaats: Beets
 - Op 17 februari 1709 hij belijdenis,
zij gedoopt op belijdenis te Beetsterzwaag

Kinderen van Cornelis Sanders en Sytske Annes:

1. Sander
Gedoopt op 8 oktober 1730 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Cornelis Sanders en niet genoemde moeder

2. Anne
Geboren op 10 november 1732
Gedoopt op 23 november 1732 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Cornelis Sanders en Sijtske Annes

3. Hiltje
Geboren op 8 oktober 1734
Gedoopt op 17 oktober 1734 in Ureterp en Siegerswoude
Dochter van Kornelis Sanders en Sijtske Annes

4. Theunjes
Gedoopt op 2 november 1738 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Cornelis Sanders en niet genoemde moeder

Sijtske Annes is overleden voor 22 november 1750.

2 3 4 5
Belijdenis 1736-02-19 Ureterp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1736
Knelis Sanders
Woonplaats: Ureterp
 - Op 19 februari 1736 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Ureterp en Siegerswoude,
lidmaten 1722-1850
DTB 569 blad 22

"Den 19 Februarii 1736.
Het Heyl. Nachtmaal gehouden te hebben te Ureterp
waneer deze volgende Ledematen tot de Gemeynte
zijn toegekomen
(o.a.)
Knelis Sanders"

4
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Ureterp, Friesland, Nederland  

Cornelis Sanders
Aangebodene Capitalen: 2
Personen: 4
Ureterp

6
Quotisatie 1749 Ureterp, Friesland, Nederland  

Cornelis Sanders, Opsterland
               Plaats:  Ureterp
         Omschrijving:  smid
           Gezin volw:  4
              Aanslag:  25-5-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Opsterland, fol. 34

7
2e Huwelijk 1750-11-22 Ureterp, Friesland, Nederland Getrouwd met Rintske Jans

Opsterland, huwelijken 1750
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 november 1750 in Ureterp
Man       : Cornelis Sanders afkomstig van Ureterp
Vrouw     : Rintske Jans afkomstig van Ureterp

Rintske Jans is overleden voor 27 juni 1751.

8
3e Huwelijk 1751-06-27 Ureterp, Friesland, Nederland Getrouwd met S. Fongers

Opsterland, huwelijken 1751
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 juni 1751 in Ureterp
Man       : Cornelis Sanders afkomstig van Ureterp
Vrouw     : S. Fongers afkomstig van Ureterp

8

Ouders

Vader Jans, Sander
Moeder Cornelis, Aale
    Broer     Sanders, Jan
    Zus     Sanders, Jantje
    Broer     Sanders, Remmelt
         Sanders, Cornelis

Naaste verwanten

 1. Jans, Sander
  1. Cornelis, Aale
   1. Sanders, Jan
   2. Sanders, Jantje
   3. Sanders, Remmelt
   4. Sanders, Cornelis

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
 3. Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
 4. Lidmatenboek Opsterland
 5. Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
 6. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 7. Quotisatie 1749
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude