Wierds, Rienck

Geboortenaam Wierds, Rienck
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Keimpes, Hiltje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1663-03-29    

Tietjerksteradeel, huwelijken 1663
Vermelding: Huwelijksbevestiging elders op 29 maart 1663
Man : Rienck Wierts afkomstig van Garijp
Vrouw : Hiltie Keympes afkomstig van Bergum

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1635-1771
Inventarisnr.: DTB 708

Opm:
Vermoedelijk te Bergum getrouwd.

1
  Kind.
 1. Riencks, Martjen

Naaste verwanten

  1. Wierds, Rienck
   1. Keimpes, Hiltje
    1. Riencks, Martjen

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude