Remmelts, Booke

Geboortenaam Remmelts, Booke
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 65 jaren, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1740-06-17    
 
Doop 1740-07-17    

Opsterland, dopen, geboortejaar 1740, doopjaar 1740
Geboren op 17 juni 1740
Gedoopt op 17 juli 1740 in Ureterp en Siegerswoude
Dopeling: Boke, zoon
   Vader: Remmelt Sanders
  Moeder: IJetsche Hindriks

1
Huwelijk 1772-06-14 Ureterp, Friesland, Nederland Getrouwd met Trijntje Alles

Opsterland, huwelijken 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 juni 1772 in Ureterp
 Bruidegom: Booke Remmelts afkomstig van Ureterp
     Bruid: Trijntje Alles afkomstig van Ureterp

Trijntje was de dochter van Alle Abels en Antje Wijmers:

Geboren op 20 mei 1750 in Ureterp
Gedoopt op 24 juni 1750 in Ureterp en Siegerswoude
Dopeling: Trintje, dochter
   Vader: Alle Abeles
  Moeder: Antje Wijmers

 Quotisatie 1749:
Alle Aebles, Opsterland
Plaats:  Ureterp
Omschrijving:  arbeyder en boer
Gezin volw:  2 en kind: 5
Aanslag:  19-9-0

Kinderen van Booke en Remmelt:

1. Geboren op 5 december 1773 in Ureterp
Gedoopt op 23 januari 1774 in Ureterp en Siegerswoude
Dopeling: Jitschke
   Vader: Bokke Remmelts
  Moeder: Trijntje Alles

2. Geboren op 21 september 1776 in Ureterp
Gedoopt op 20 oktober 1776 in Ureterp en Siegerswoude
Dopeling: Antje
   Vader: Boke Remmelts
  Moeder: Trijntje Alles

3. Geboren op 30 oktober 1778 in Ureterp
Gedoopt op 29 november 1778 in Ureterp
Dopeling: Remmelt, zoon
   Vader: Bokke Remmelts
  Moeder: Trijntje Alles

4. Geboren op 16 april 1780 in Ureterp
Gedoopt op 18 juni 1780 in Ureterp
Dopeling: Loltje, dochter
   Vader: Booke Remmelts
  Moeder: Trijntje Alles

5. Geboren op 1 november 1782 in Ureterp
Gedoopt op 1 december 1782 in Ureterp
Dopeling: Aaltje
   Vader: Booke Remmelts
  Moeder: Trijntje Alles

6. Geboren op 1 april 1785 in Ureterp
Gedoopt op 27 november 1785 in Ureterp
Dopeling: Trijntje, dochter
   Vader: Booke Remmelts
  Moeder: Trijntje Alles

7. Geboren op 14 mei 1787 in Ureterp
Gedoopt op 24 juni 1787 in Ureterp
Dopeling: Sijger, zoon
   Vader: Booke Remmelts
  Moeder: Trijntje Alles

8. Geboren op 1 april 1790 in Ureterp
Gedoopt op 2 mei 1790 in Ureterp
Dopeling: Teunis, zoon
   Vader: Booke Remmelts
  Moeder: Trijntje Alles

9, Geboren op 22 oktober 1794 in Ureterp
Gedoopt op 16 november 1794 in Ureterp
Dopeling: Remmelt, zoon
   Vader: Boke Remmelts
  Moeder: Trijntje Alles

Trijntje Alles is overleden op 19 december 1826
te Siegerswoude:

Overlijdensakte Opsterland, 1826
Aangiftedatum 20 december 1826, blad nr. 55 (suppl. nr. 2-3)
Overleden: Trijntje Alles, op 19 december 1826, 79 jaar, vrouw
Weduwe

"Trijntje Alles, oud 79 jaren, zonder beroep, geboren te
Ureterp, wonende te Siegerswoude, weduwe van Bocke Siegers,
dochter van Alle Wijmers en van Trijntje Bockes, beide
overleden"

Opm:
Namen kloppen niet allemaal.

2 1 3 4
Overlijden voor 1805-06-30    

Opsterland overlijden/begraven 1805
Overledene: Boke Remmelts
     Datum: 30 juni 1805

     Tekst: "en van dezelve[ Boke Remmelts ] bij laken"
Ontvangen 0-5-8 wegens huur laken

    Tekst: "uijt het laat ontfangen van de begravenis van Boke Remmelts"
Ontvangen 1-4-6 wegens collecte

Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
Diaconie, kasboek 1802-1822
Toegang      : 244-78
Inventarisnr.: 28

5
Familienamen 1811 Siegerswoude, Friesland, Nederland  

Ureterp, deel 1 folio 55 verso
Dijkstra, Boke Remmelts weduwe (Trijntje Alles),
Siegerswoude
Kinderen:
Remmelt 17, Marum

"Trijntje Alles weduwe van Boke Remmelts
wonende te Siegerswoud en verklaarde
dezelve als moeder en voogdes over haare
Zoon Remmelt oud 17 Jaar wonende onder
Marum voor dezelve aan te nemen de naam
van Dijkstra voor familienaam en heeft deze
met ons vertekend den 24 februarij 1812

Dit is Trijntje Alles eigen gezette
handmerk: + "

6

Ouders

Vader Sanders, Remmelt
Moeder Hendriks, IJtske
    Broer     Remmelts, Sander
    Zus     Remmelts, Sjoukjen
    Broer     Remmelts, Jan
    Broer     Remmelts, Cornelis
         Remmelts, Booke
    Broer     Remmelts, Fokke

Naaste verwanten

 1. Sanders, Remmelt
  1. Hendriks, IJtske
   1. Remmelts, Sander
   2. Remmelts, Sjoukjen
   3. Remmelts, Jan
   4. Remmelts, Cornelis
   5. Remmelts, Booke
   6. Remmelts, Fokke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
 3. Quotisatie 1749
 4. Overlijdensakte Opsterland
 5. Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
 6. Familienamen 1811