van Veen, Casparus Petersz 1

Geboortenaam van Veen, Casparus Petersz
Roepnaam Jasper
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden voor 1679-03-06    
 

Families

Onbekend Partners van Poederooijen, Deliana Cornelisdr
  Kind.
 1. van Veen, Reinart Elisabeth

Bijzonderheden

Rechterlijk archief van Poederoijen, Signaat (civiel, crimineel
en voluntair) 1673-1713, Poederoijen

[scan 18, f.15v]
Dirck Janssen Naijen, onze mede schepen, en Antonis Coolhaes, en
Gijsbert Arien Baijens, als mannen en momboirs van hun huisvrouwen, tezamen erfg.
van Casparus van Veen, in leven Scholt alhier, verkopen aan de voorn. (Peter) Schoock
hun 3/5 part in de helft van de voorss. ordonnantie van 1248 gulden.
Gedaan 6-3-1679. Getekend:
Geurt Cornelisz
Mattheus Arissen

[scan 42, f.40]
Vanwege het overlijden van Casparus van Veen, die curator was van de boedel
van za. Cornelis Jansz., hebben drossart en schepenen aangesteld de schout
Cornelis Dircksz. en Dirck Jansz. Naijen
als bewindvoerders.
Gedaan: 21-07-1684.
Getekend:
P. Schoock, drossart,
Geurt Cornelisz.,
Mattheus Arisz.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Schout te Poederoijen
 

Naaste verwanten

  1. van Veen, Casparus Petersz
   1. van Poederooijen, Deliana Cornelisdr
    1. van Veen, Reinart Elisabeth

Bronverwijzing

 1. Rechterlijk Archief van Poederoijen