Rommerts, Sijbrig

Geboortenaam Rommerts, Sijbrig
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaat 1692-12-12 Warns, Friesland, Nederland  

Sijbrig Rommerts - verstorven

1
Huwelijk 1696-12-07 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Walte Albes

Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl
Datum: 07-12-1696
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom
Walte Albis wonende te Warns
Bruid Sybrig Rommerts wonende te Warns

Walte Albis was gedoopt op 1 september 1672 te Warns, zoon van Albe Auckes en Eeuw Willems. Eeuw Willems is een persoon op deze site.

Walte Albes deed op 17 september 1697 belijdenis te Warns.

Kinderen, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Albe, 16 maart 1698
2. Rommert, 1 mei 1701
3. .... , 21 november 1704
4. An, 23 oktober 1707
5. Willem, 30 november 1710

2 3 1
Stemkohieren 1698 Laaxum, Friesland, Nederland  

Bron: Stemkohieren
Datum: 1698
Plaats: Hemelumer Oldeferd
Bijzonderheden: Locatie: Laaksum
Stemnr.: 26
Ligging: een huis
Aantal stemmen: 1
Eigenaar en gebruiker Walte Albes

4
Stemkohieren 1728 Laaxum, Friesland, Nederland  

Bron: Stemkohieren
Datum: 1728
Plaats: Hemelumer Oldeferd
Bijzonderheden: Locatie: Laaksum

Stemnr.: 25
Aantal stemmen: 1
Eigenaar Grietman Jacob Waeyen
Gebruiker Sybrig Rommerts

Stemnr.: 26
Aantal stemmen: 1
Eigenaar Walte Albes kinderen
Gebruiker Sybrig Rommerts

4
Overlijden na 1728    
 

Ouders

Vader Hanses, Rommert
Moeder Ottes, An
    Zus     Rommerts, Tytje
    Zus     Rommerts, An
    Broer     Rommerts, Hans
    Zus     Rommerts, Lolkjen
         Rommerts, Sijbrig

Naaste verwanten

 1. Hanses, Rommert
  1. Ottes, An
   1. Rommerts, Tytje
   2. Rommerts, An
   3. Rommerts, Sijbrig
   4. Rommerts, Hans
   5. Rommerts, Lolkjen

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 4. Stemkohieren Friesland