van de Kinckhorst, Harmen Coerts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geboortenaam van de Kinckhorst, Harmen Coerts
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1709-04-07    
4
Doop 1709-04-07 Meppel, Drenthe, Nederland  

Meppel, doopboek (1672-1735; DTB 85),
7 april 1709, pagina 115
Gedoopt: Harme Koerts,
zoon van Koert Koerts Jeidendrop.

4
1e Huwelijk 1730 Meppel, Drenthe, Nederland Getrouwd met Agneetje Roelofs Wittink

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1718-1741; DTB 92),
1 januari 1730, pagina 242
Huwelijksdatum: 01-01-1730.
Bruidegom: Harmen Koerts, jongeman.
Bruid: Agneetje Roelofs Wittink, jongedochter.
NB: huwelijksdatum niet bekend;
bruidegom voormalige woonplaats Kinkhorst.

Agneetje is op 11 juli 1706 gedoopt
te Meppel:

Meppel, doopboek (1672-1735; DTB 85),
11 juli 1706, pagina 104
Gedoopt: Agnies, dochter van Roeleff de Gritter.

Haar ouders waren:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1682-1717; DTB 91),
2 mei 1697, pagina 60
Huwelijksdatum: 02-05-1697.
Bruidegom: Roleff Coops, jongeman; herkomst: Koekange.
Bruid: Aeltjen Jans Swavinck, jongedochter; herkomst: Uffelte.
NB: getrouwd te Havelte.

Roelof Koops was in 1735 weduwnaar:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1718-1741; DTB 92),
1 januari 1735, pagina 269
Huwelijksdatum: 01-01-1735.
Bruidegom: Roelof Koops Wittink,
weduwnaar van Aaltjen Jans Zwavink.
Bruid: Annigjen Luichjes van Hesselen,
weduwe van Jan Meijerink; herkomst: Havelte.
NB: huwelijksdatum onvolledig.

Kind van Harmen en Angenis:

1. Koert, gedoopt 20 mei 1731 te Meppel,
zoon van Harmen Koerts

2. Aeltjen, gedoopt 15 juni 1732 te Meppel
Aeltjen, dochter van H. K. Kinchorst en
Angenis Roeloffs Witting. Getuige: Jantjen Tijmens.

Angenis Roelofs Wittink is op 19 juni 1732
te Meppel begraven:

"Den 19 dito is verluijdt Angenis de huijsvrou
van Herman Koers is vrij van de klokke ziet het
Jaar 1732 den 31 meert"

Op 31 maart van hetzelfde jaar 1732 was de moeder
van Angenis Roelofs Wittink begraven te Meppel:

"Dito verluijdt Eultien d'Huijsvrou van Roelof Koops
de Grutter vrij van de Klokke ziet het Jaar 1706 den
4 Junij"

Op 4 juni 1706 vermeldt het begraafboek:

"Den 4 dito is verluit het kint van Roeloff de gritter
heeft het recht van de klocke"

3 4 5
2e Huwelijk 1733-12-20 IJhorst, Overijssel, Nederland Getrouwd met Aaltje Remmelts

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1718-1741; DTB 92),
1 januari 1733, pagina 262
Huwelijksdatum: 01-01-1733.
Bruidegom: Harmen Koerts Kinkhorst,
weduwnaar van Angenis Roelofs.
Bruid: Aaltje Remmelts, jongedochter;
herkomst: De Wijk.
NB: huwelijksdatum niet bekend; getrouwd te IJhorst

IJhorst/De Wijk, trouwboek (1652-1812; DTB 165),
20 december 1733, pagina 93
Huwelijksdatum: 20-12-1733;
Ondertrouwdatum: 22-11-1733.
Bruidegom: Harmen Koerts Kinkhorst,
weduwnaar van Angenis Roelofs; herkomst: Meppelt.
Bruid: Aaltjen Remmelts, jongedochter; herkomst: De Wijk.

Aaltje is in 1700 te De Wijk geboren:

IJhorst/De Wijk, doopboek (1652-1775; DTB 163),
31 december 1700, pagina 83
Gedoopt: Aeltjen, geboren te De Wijk,
dochter van Remmelt Remmelts en Hendrikjen Jans.

Kinderen van Harmen en Aaltje:

1. Marrighje, gedoopt op 1 augustus 1734
te Meppel, getuige Femmighje Koerts,
zuster van Harmen.

Marrighje is op 19 augustus1734  te Meppel
begraven:

"Harmen Coertsz Juijdendrop Mulder
betaelt het Recht van de Clock van zijn
vrouw Aeltie Remmelts uit De Wijk, hij was
vrij 1732 den 6 augustus, zoo zijn ze beijde
vrij, sijn kint verluijdt vrij van de Clok
bet: 3 - -"

Toelichting:
Datum 6 augustus 1732 moet zijn 19 juni 1732.

2. Remmelt, gedoopt 11 juli 1735
te Meppel.

Aaltje Remmelts is op 26 oktober 1735
te Meppel begraven:

"26 dijto is verluid de huisvrouw van Herm
Koerts Judendrop Mulder vrij den 19 julij
1732"

Toelichting:
Datum 19 juli 1732 moet zijn 19 juni 1732.
Toen is de eerste vrouw van Harmen Coerts
van de Kinckhorst begraven.

3 11 4 5
3e Huwelijk 1736 Nijeveen, Drenthe, Nederland Getrouwd met Geesje Willems Rouw

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1718-1741; DTB 92),
1 januari 1736, pagina 282
Huwelijksdatum: 01-01-1736.
Bruidegom: Harmen Koerts van de Kinkhorst,
weduwnaar van Aaltje Remmelts.
Bruid: Geesje Willems, jongedochter; herkomst: Nijeveen.
NB: huwelijksdatum onbekend; getrouwd te Nijeveen.

Geesje Willems was vermoedelijk de dochter
van Willem Peters Rouw en Anna Huijsmans:

Kolder- en Dinxterveen, (onder)trouw-,
overlijdens- en lidmatenboek (1674-1704; DTB 77),
27 juli 1690, pagina 191
Ondertrouwdatum: 27-07-1690.
Bruidegom: Willem Peters Rouw, jongeman; herkomst: Colderveen.
Bruid: Anna Huijsmans, weduwe; herkomst: Zutpheen.

Op 2 november 1737 werd de "schoenmoeder van
Harmen Koerts Juedentrop van Nieuveen" te Meppel
begraven. Voor het verluijden werd betaald: 1 - 10.

Kinderen van Harmen Koerts en Geesje
Willems waren:

1. Willem, gedoopt 5 november 1738 te Meppel,
Willem, zoon van Harmen Koers Kinkhorst en Geesjen Willems Rouw.
getuige Marchjen Gerrits.
2. Marrichjen, gedoopt 28 augustus 1740 te Meppel,
Marrichjen, dochter van Harm Coerts Kinkhorst en Geesjen Willems Rouw
getuige Femmichjen Coerts Kinkhorst.

Geesje Willems werd op 1 september 1786 te
Meppel begraven:

"De Weduwe van Harm Koerts Kinkhorst als Arm"

3 4 12
Haarstedegeld 1754 Meppel, Drenthe, Nederland  

Oude Staten Archieven,
Haardstedegeld Meppel: Derde Rot, 1754 (1754),
Vermelding: Harm Koerts Kinkhorst
Bedrag: ƒ 02-00-00

13
Haarstedegeld 1764 Meppel, Drenthe, Nederland  

Oude Staten Archieven, i
Haardstedegeld Meppel: 1e rot, 1764 (1764),
Vermelding: Harm Coerts Kinkhorst
Bedrag: ƒ 01-00-00

13
Overlijden voor 1772-12-25    
 
Begrafenis 1772-12-25 Meppel, Drenthe, Nederland  

25 december 1772
"is verluid Harm Koers Kinkhoerst is
Vreij van de kloek ziet het Jaer 1732
den 19 Junius"

Toelichting:
Op 19 juni 1732 werd zijn 1e vrouw begraven.

5

Ouders

Vader Jeijdendrop, Coert Coertsen
Moeder Kinckhorst, Marrigjen Alberts
    Zus     Jeijdendrop, Femmighje Coerts
    Zus     van de Kinckhorst, Femmighje Koerts
         van de Kinckhorst, Harmen Coerts
    Broer     Jeijdendrop, Albert Koerts
    Broer     Jeijdendrop, Albert Koerts
    Zus     Jeijdendrop, Anne Lijsbet Koerts
    Broer     Jeijdendrop, Albert Coerts
    Zus     Jeijdendrop, Anna Elisabeth
    Broer     Jeijdendrop, Albert Koerts
    Broer     Jeijdendrop, Albert Koerts

Media

Bijzonderheden

Gegevens van de kinderen van Harmen Coerts van de Kinckhorst:

I. KOERT, de zoon van Harmen Coerts van de Kinckhorst ging in Amsterdam
in 1754 in ondertrouw:

inschrijvingsdatum: 08-02-1754
naam bruidegom: Kinkhorst, Court Harmen
naam bruid: Holtkamp, Hilligje Claase

"Dese Personen Sijn Alhier op de
Acte van Domino H. Huijbert, predikant Te Meppel
Ingetekend, Court Harmen Kinkhorst J.M. en
Hilligje Claase Holtkamp, J. D. Bijde woonende
te Meppel.
(in de kantlijn:)
Acte Verleent den 24 Febr. 1754
om te Meppel te Trouwen"

Hiilichien Claes Holtcamp was de dochter van Klaas Arents Holtcamp en
Jantjen Jans, die in 1720 te Meppel waren getrouwd:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 18-05-1720.
Bruidegom: Klaas Arents Holtkamp, jongeman; herkomst: Swol.
Bruid: Jantjen Jans, weduwe van Samuel Wijchers.

Kinderen van Koert Harmens Kinkhorst en Hiiligje Claas Holtcamp,
gedoopt te Meppel:

1. 13 april 1755, Gedoopt: Claes, zoon van Koert Harmen Kinkhorst
en Hilligchjen Claes Holtcamp. Getuige: Jentje Jans.
Jentje Jans: moeder van Hilligchjen Claes Holtcamp

2. 25 juli 1756, Gedoopt: Koert, zoon van Koert Harmens Kinkhorst
en Hillichjen Claes Holtkamp. Getuige: Jentje Jans.

3. 25 januari 1758, Gedoopt: Harmen Koert, zoon van Koert Harmens
en Hillighje Klaes Holtkamp. Getuige: Geesje Wijchers Rouw.
Geesje Willems Rouw: stiefmoeder van Koert Harmens Kinkhorst

4. 10 februari 1760, Gedoopt: Arend, zoon van Koert Herms Kinkhorst
en Hilligjen Claes Holtkamp. Getuige: Aeltjen Peters.

5. 2 augustus 1761, Gedoopt: Harm, zoon van Koert Harms Kinkhorst
en Hillegien Klaas Holtkamp. Getuige: Margien Engberts.

6. 1 februari 1767, Gedoopt: Arent, zoon van Koert Harms Kinkhorst
en Hillegien Klaas Holkamp. Getuige: Margien Harms Kinkhorst.

In 1758 kocht Koert Harmens Kinckhorst een huis in Meppel:

30e en 40e penningen (1679-1797), rekendag 12 december 1758,
Vermelding: Coert Harmens Kinckhorst.
Datering: 03-12-1758.

"Den 3 december 1758 door Coert Harmens
Kinckhorst molenaar tot Meppel wegens Arent
Groeneboer tot Meppel van tweehondert
en vijf en zeventig guldens waarvoor een wooninge
aldaar had aangekogt van de weduwe van Jan List
betaald de 40ste penninck met ses guldens seventien
stuivers en agt penningen"

Koert Harms Kinkhorst werd op 18 mei 1781 te Meppel begraven.
Zijn graf was in de Grote of Mariakerk te Meppel, nr. 300.
"Koert Kinkhorst op de veene molen"
Zijn vrouw "Hillegin Holtkamp, weduwe van Koert Kinkhorst
van de veene muele" werd begraven in graf nr. 301.

II. AALTIEN, dochter van Harm Coerts van de Kinckhorst,
werd op 3 mei 1752 te Meppel begraven:

"Den 3 meij is verluid de dogter van Harm Koers,
genaamt Aeltien Herms Kinkhorst vrij van de klokke
ziet 1730 den 19 november en 1732 den 19 junij"

Toelichting:
Op 19 juni 1732 werd Angenis Roelofs Wittink
begraven, de moeder van Aaltien.
Op 19 november 1730 werd Koert Koerts
Jeijdendrop, vader van Harmen Coerts van de
Kinckhorst begraven.

In 1754 werd er over haar erfenis de 30ste penning betaald:

30e en 40e penningen (1679-1797), rekendag 10 december 1754, pagina 4656
Vermelding: Koert Harmens Kinkhorst.
Datering: 24-12-1753.

"Eodem per eundem van 600 guldens waar voor
Gerrit Prins tot Meppel als Hooft mombaar over
Koert Harmens Kinkhorst de erffenisse van desselfs
Suster Aaltien Harms Kinkhorst heeft begroot,
betaalt de 30st. met twintig guldens"

"Per eundem" betekent, dat dezelfde rechter als in de vorige
akten bij deze zaak betrokken was, namelijk de Ette Joan Krijn Sligh.

III. WILLEM, zoon van Harmen Coerts van de Kinckhorst, trouwde in 1768
met Hendrikjen Reinders:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 16-03-1768; Ondertrouwdatum: 19-02-1768.
Bruidegom: Willem Harms Kinkhorst, jongeman.
Bruid: Hendrikjen Reinders, jongedochter.

Hendrikjen Reinders was gedoopt in Ruinerwold in 1741:

Ruinerwold, doop-, trouw- en overlijdensboek, 23 april 1741,
Gedoopt: Hindrikjen, geboren te Ruinerwolt, dochter van Reiner Lamberts.

Haar ouders waren getrouwd in 1734:

Ruinerwold, doop- en trouwboek
Huwelijksdatum: 07-02-1734.
Bruidegom: Reiner Lammerts, jongeman; herkomst: Ruinerwolt.
Bruid: Marchijn Alberts, jongedochter; herkomst: Ansen.

Kinderen van Willem Kinkhorst en Hendrikje Reinders, gedoopt te Meppel:

1. 10 maart 1769, Gedoopt: Geesjen, dochter van Willem Harms Kinkhorst
en Hendrikjen Reinders.

2. 10 oktober 1770, Gedoopt: Margien, dochter van Willem Kinkhorst en
Hendrikjen Reinders.

3. 4 december 1772, Gedoopt: Geesjen, dochter van Willem Harms Kinkhorst
en Hendrikje Reinders. Getuige: Geesjen Willems.

4. 21 augustus 1774, Gedoopt: Harm Koers, zoon van Willem Harms Kinkhorst
en Hendrikje Reinders.

Willem Harms Kinkhorst werd op 28 februari 1776 te Meppel begraven.

Hendrikje Reinders trouwde in 1778 met Jan Lubbers:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 01-01-1776; Ondertrouwdatum: 23-11-1776.
Bruidegom: Jan Lubbers, weduwnaar van Aleida Snoek.
Bruid: Hendrikjen Reinders, weduwe van Willem Kinkhorst.
NB: getrouwd te Ruinerwolt.

IV. MARRICHJEN, dochter van Harmen Coerts van de Kinckhorst, trouwde
in 1774 met Garrit Klaas Steenwijk:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 27-04-1774.
Bruidegom: Garrit Klaas Steenwijk, jongeman.
Bruid: Margjen Harms Kinkhorst, jongedochter.

Gerrit Klaas Steenwijk werd in 1746 gedoopt te Koekange:

Koekange, doopboek, 20 november 1746,
Gedoopt: Gerrit, zoon van Klaas Luitjes Steenwijk en Aaltjen Gerrits.
NB beroep vader: Mr..

Kinderen van Gerrit Klaas Steenwijk en Marrichjen Kinkhorst, gedoopt te Meppel:

1. 1 januari 1775, Gedoopt: Harm Koers, zoon van Gerrit Klaas Steenwijk en
Margjen Harms Kinkhorst. Getuige: Hendrikjen Reijders.

2. 15 januari 1777, Gedoopt: Klaas Luities, zoon van Gerrit Klaas Steenwijk
en Margien Harms Kinkhorst.

3. 17 oktober 1779, Gedoopt: Aaltjen, dochter van G. K. Steenwijk en
Margjen Jans Kinkhorst.

Marrichjen Harms Kinkhorst is op 2 maart 1782 te Meppel begraven.

Gerrit Klaas Steenwijk is op 20 januari 1827 te Meppel overleden.
Overlijdensakte Meppel
Aktedatum: 20 januari 1827
Aktenummer: 5

"Gerrit van Steenwijk, oud 81 jaar, zonder beroep, wonende
te Meppel en aldaar geboren, nalatende twee kinderen,
Echtgenoot van Marchien Harms Kinkhorst, zoon van
Klaas van Steenwijk en Aaltjen Klaassen, beide overleden"

Naaste verwanten

 1. Jeijdendrop, Coert Coertsen
  1. Kinckhorst, Marrigjen Alberts
   1. Jeijdendrop, Femmighje Coerts
   2. van de Kinckhorst, Femmighje Koerts
   3. van de Kinckhorst, Harmen Coerts
   4. Jeijdendrop, Albert Koerts
   5. Jeijdendrop, Albert Koerts
   6. Jeijdendrop, Anne Lijsbet Koerts
   7. Jeijdendrop, Albert Coerts
   8. Jeijdendrop, Anna Elisabeth
   9. Jeijdendrop, Albert Koerts
   10. Jeijdendrop, Albert Koerts

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ondertrouwregisters Amsterdam
 2. 30e/40e penningen
 3. Trouwboek Meppel
 4. Doopboek Meppel
 5. Begraafboek Meppel - Klokkengeld
 6. Begraafboek Meppel - Graven
 7. Doopboek Ruinerwold
 8. Trouwboek Ruinerwold
 9. Doopboek Koekange
 10. Overlijdensakte Meppel
 11. Trouwboek IJhorst/De Wijk
 12. Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
 13. Haardstedegeld Drenthe