Jansen, Janke Rinkes

Geboortenaam Jansen, Janke Rinkes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 56 jaren, 6 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1798-10-25 Molkwerum, Friesland, Nederland  
1
Doop 1798-11-18 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1798,
doopjaar 1798
Dopeling: Janke
Geboren op 25 oktober 1798 in Molkwerum
Gedoopt op 18 november 1798 in Molkwerum
Dochter van Rinke Jans en Wiepk Simons

1
Huwelijk 1828-07-05 Wonseradeel, Friesland, Nederland Getrouwd met Douwe Djurres Reidsma

Huwelijksakte Wonseradeel, 1828
Man   : Douwe Djurres Reidsma, boer
Vrouw : Janke Rinkes Jansen
Datum : 5 juli 1828, akte nr. 60

Gedeelte akte:

-Janke Rinkes Jansen, jongedochter, oud
negentwintig jaren, geboren te Molquerum,
boeremeid, woonende te Schraard, dochter
van Rinke Jans, overleden den achtsten maart
achttienhonderd vijftien te Molquerum en
Wijpke Sijmons Bouma, overleden te Koudum
den achtsten julij eenduizend achthonderd
negentien-
- zijnde kleindochter ter vaderszijde van Jan Douwes
en Jantje Rinkes en kleindochter ter moederszijde
van Simon Lieuwes en Aaf Cornelis, beide eerst-
genoemde te Koudum en beide laatstgenoemde
te Hemelum voor een lange reeks van jaren
zijn overleden-

Waarschijnlijk te Bolsward getrouwd.

Janke trouwde met Douwe Jurres Reitsma en
haar zuster Sied trouwde later met zijn neef
Douwe Baukes Reitsma.

2
Overlijden 1855-05-22 Schraard, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Wonseradeel, 1855
Aangiftedatum 24 mei 1855, blad nr. 38
Janke Rinkes Jansen, overleden 22 mei 1855,
56 jaar, vrouw
Gehuwd

Janke Rinkes Jansen, boerin, geboren
te Molkwerum, gehuwd geweest met
Douwe Jurres Reitsma,
des avonds ten zeven ure te Schraard
overleden

3

Ouders

Vader Jansz, Rinke
Moeder Bouma, Wypk Simons
    Zus     Jansen, Jantje Rinkes
    Broer     Jansz, Simon Rinkes
         Jansen, Janke Rinkes
    Broer     Janszen, Jan Rinkes
    Zus     Jansen, Aafke Rinkes
    Zus     Janszen, Sied Rinkes

Naaste verwanten

 1. Jansz, Rinke
  1. Bouma, Wypk Simons
   1. Jansen, Jantje Rinkes
   2. Jansz, Simon Rinkes
   3. Jansen, Janke Rinkes
   4. Janszen, Jan Rinkes
   5. Jansen, Aafke Rinkes
   6. Janszen, Sied Rinkes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
 2. Huwelijksakte Wonseradeel
 3. Overlijdensakte Wonseradeel