Schuurman, Etje 1 2 3 4 5

Geboortenaam Schuurman, Etje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1757-01-23    
 
Doop 1757-01-23 Oldehove, Groningen, Nederland  

Etje, gedoopt op 23 januari 1757 te Oldehove

"1757 23 Janr. Etje dogtertie van Johannes Schuurman
en Trijntie Ulersma"

6
Huwelijk na 1781-08-03 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Dirk Barmentlo

inschrijvingsdatum: 03-08-1781
naam bruidegom: Barmentlo, Dirk
naam bruid: Schuurman, Etje

"(in de kantlijn) sij moeders consent
goet ingebragt

Dirk Barmentlo van de N. Loosdrecht
gereformeert oud 24 Jaren op de Cadijk
ouders doot geadst. met sijn Broeder
en als voogd Anthonie Barmentlo de Rato
Caverende voor sijn meede voogden Aart
Barmentlo en Hendrik Barmentlo bijde in de
N. Loosdrecht
Etje Schuurman van Heeg in Vriesland
gereformeert oud 24 jaren op de Buijtekant
haar moeder Trijntje Oeldersma woont te Heeg
(ondertekening)
Dirk Barmentlo
Etje Schuurman"

Opm:
Vader Johannes Schuurman wordt niet vermeld,
blijkbaar al overleden.

Dirk Barmentlo was gedoopt te Nieuw-Loosdrecht
op 25 december 1757:
Derk, Vader Anthonij Barmentlo, Moeder Gerbertjen
Aarts van Doren, Getuijge Neeltje Barmentlo

Opm: Neeltje Barmentlo was een dochter van
Anthonij Barmentlo uit een eerder huwelijk.

Kinderen van Dirk Barmentlo en Etje Schuurman:

1. kind: Trijntje
doopdatum: 08-09-1782
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst Hervormd
vader: Barmentloo, Dirk
moeder: Schuurman, Etje
getuige: Barmentloo, Anthonie
getuige: Kuik, Christina

Anthonie Barmentloo, halfbroer,  was gehuwd
met Christina Kuik.

2. Anthonij, geboren 19 oktober 1795,
gedoopt 25 Oktober 1795 te Nieuw-Loosdrecht,
zoon van Derk Barmentlo en Etje Schuurman
doopgetuijge Hilletje Barmentlo, zuster van Derk

Op 28 september 1798 werd te Loosdrecht
deze Anthonij begraven:

"Anth. Soontje van Dirk Barmentlo"

4 5 7 8
Overlijden voor 1807-06-16    
 
Begrafenis 1807-06-16 Loosdrecht, Utrecht, Nederland  

Nieuw-Loosdrecht
16 juni 1807
Etje Schuurman Huijsvrouw van
Dirk Barmentloo oud 50 jaar
nalatende een kind

9 8

Ouders

Vader Schuurman, Johannes
Moeder Uilersma, Trijntje Roelofs
         Schuurman, Etje
    Zus     Schuurman, Elisabeth
    Broer     Schuurmans, Daniël Johannes

Bijzonderheden

Dochter Trijntje Barmentlo trouwde in 1808 te Loosdrecht met Franciscus van der Haegen:

"Franciscus Van Der Haegen Jongman Van Utrecht
en Trijntje Barmentlo Jonge Dogter Van Amsterdam,
beide wonende in de N: Loosdrecht Zijn ten overstaan van
Commissarissen van huwelijkszaken in Ondertrouw
Opgenomen en hunne drie Huwelijks Geboden toegestaan
(ondertekening)
F. van der Haegen
Trijntje Barmentlo"

"Franciscus van der Hagen J.M. van Utrecht
en Trijntje Barmentlo J.D. van Amsterdam
Beide wonende alhier
zijnde de Man Schoolleeraar"

Trijntje Barmentlo is op 31 oktober 1814 te Nieuw-Loosdrecht overleden:

" Trijntje Barmentlo in den ouderdom van 32 Jaaren
zijnde Huisvrouw van Franciscus van der Hagen
wonende in Nieuw-Loosdrecht No. 310"

Dirk Barmentlo trouwde in 1810 na het overlijden van Etje Schuurman met Frederica van Laakum:

De huwelijksintekening vond plaats te Amsterdam:
Inschrijvingsdatum: 09-03-1810
naam bruidegom: Barmentlo, Dirk
naam eerdere vrouw: Schuurman, Etje
naam bruid: [van] Laakum, Frederica

"Loosdrecht
Dirk Barmentlo, Wed. van Etje Schuurman en
Frederica van Laakum beide in de Nieuwe Loosdrecht
Zijn Alhier Op Acte van P. Sol. Secretaris
in de Loosdrecht - Ingetekend"

Opm.: P. Sol = Pieter Sol

Het huwelijk werd gesloten te Loosdrecht:

"25 maart 1810
Dirk Barmentlo Wedr. van Etje Schuurman
geboren te Nieuw-Loosdrecht
Fredrica van Laakum M. D. Geb. te Spankeren
beide alhier wonende"

Kind:
Gerberta Gerrarda, geboren op 3 januari 1811, gedoopt op 13 januari 1811
te Nieuw-Loosdrecht, dochter van Derk Barmentlo en Fredrika van Lakum,
getuige Trijntje Barmentlo"

Dirk Barmentlo is op 20 augustus 1816 te Loosdrecht overleden:

"Dirk Barmentlo in den ouderdom van
cirka 59 Jaare nalatende zijne weduw en
een dogtertje, woonde in deeze gemeente
in No. 291"

Naaste verwanten

 1. Schuurman, Johannes
  1. Uilersma, Trijntje Roelofs
   1. Schuurman, Etje
   2. Schuurman, Elisabeth
   3. Schuurmans, Daniël Johannes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwen CIV Loosdrecht
 2. Trouwboek Loosdrecht
 3. Overlijdensakte Loosdrecht
 4. Ondertrouwregisters Amsterdam
 5. Doopboek Nieuw-Loosdrecht
 6. Doopboek Oldehove
 7. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 8. Begraafboek Loosdrecht
 9. Overleden CIV Loosdrecht