Martens, Eile

Geboortenaam Martens, Eile
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte      

Waarschijnlijk waren Marten Jans en Hiltje Eyles zijn grootouders.

Schoterland, huwelijken 1647
Vermelding: Derde proclamatie op 3 maart 1647
Man       : Marten Jans afkomstig van IJlst
Vrouw     : Hiltje Eillis afkomstig van De Knipe
Opmerking : met consent van de wederzijdse ouders

1
Stemkohieren 1728 Katlijk, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Katlijk (Schoterland)
Stem nr. 11, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Grietman Menno Coehoorn van Scheltinga, eigenaar
     van de stem
Eile Martens, eigenaar van de gronden, en gebruiker

2
Quotisatie 1749 Katlijk, Friesland, Nederland  

Eyle Martens, Schoterland
               Plaats:  Katlijk
         Omschrijving:  bijzitter
           Gezin volw:  5 en kind: 2
              Aanslag:  70-1-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Schoterland, fol. 11

3
Overlijden 1763 Mildam, Friesland, Nederland  
4

Families

Getrouwd Vrouw Rones, Geiske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1709    

In mei 1709 werd hun dochter Rixt geboren te Katlijk.

5
Lidmaten 1746 Katlijk, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Schoterland, 1746
Man  : Eile Martens, bijzitter
Vrouw: Geiske Rones
Woonplaats: Katlijk
 - In 1746 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot,
Mildam, Rottum en Katlijk, lidmaten
1746-1850
DTB 608 blad 5

"Eile Martens
Geiske Rones
Rixt Eiles"

6
Lidmaten 1756-02-23 Mildam, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Schoterland, 1756
Man  : Eile Martens
Vrouw: Geiske Rones
Woonplaats: Mildam
 - Op 23 februari 1756 lidmaat
 - In april 1759 zij overleden
 - In 1763 hij overleden

6
  Kind.
 1. Eyles, Hiltje

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep bijzitter (= deskundig toehoorder bij een rechtsprekend college)
5

Naaste verwanten

  1. Martens, Eile
   1. Rones, Geiske
    1. Eyles, Hiltje

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Gerecht Schoterland
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Quotisatie 1749
 4. Lidmatenboek Opsterland
 5. Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
 6. Lidmatenboek Schoterland