Wiemers, Aaltje

Geboortenaam Wiemers, Aaltje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 53 jaren, 1 maand, 14 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1741    

Dochter van Wymer Lieppes en Grietje Rienks, vermoedelijk geboren te Suameer.

 

1
1e Huwelijk voor 1774-02-18   Getrouwd met Gerlof Alders

Kind, gedoopt te Amsterdam:

Dochter: Gerretje
Vader: Gerlof Alders
Moeder: Aaltje Wiemes
Getuigen: Wiemer Lipkes, Claske Rinks
Pastor: Adrianus Becol
Doop: 18 februari 1774
Religie: Hervormd, Oude kerk
Bron: 29 p. 323 (folio 161) nr. 3

Toelichting:

Wiemer Lipkes is de vader van Aaltje Wiemers. Claske Rinks is vermoedelijk de zuster van haar moeder Grietje Rienks.
Gerlof Alders is overleden voor 5 mei 1775, want toen trouwde Aaltje Wiemers, als weduwe van Gellof Allerts, met Gerrit Ottes.

 

2
Legaat 1767-08-23 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Op 27 augustus 1767 maakte Fredrik Hansen Terning zijn testament, waarbij hij aan Aaltje Wiemers 50 gulden naliet. Zij was dienstmaagd bij haar nicht Vrouwtje Wijtses.
Zie Testament Fredrik Hansen Terning, Media/Galerij

 

 

 
Overlijden voor 1794-02-15    
3
Begrafenis 1794-02-15    

Ingeschrevene: Wiemmers, Aaltje
Datum begrafenis: 15-02-1794
Begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof
- Kattenburg in de 2e Dwarsstraat

 

3

Ouders

Vader Liepkes, Wijmer
Moeder Rienks, Grietje
         Wiemers, Aaltje
    Zus     Wiemers, Detje
    Zus     Wiemers, Aukje
    Zus     Tiekstra, Trijntje Wiemers
    Broer     Tiekstra, Liepke Wijmers

Families

Getrouwd Man Ottes, Gerrit
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1775-05-05 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

"Gerrit Ottes van Molquere, Gereformeerd, oud 32 jaar op Cattenburg, ouders dood, geadsisteerd met Sijn broer Jan Ottes ende Aaltje Wiemes van Bergumdam, Gereformeerd, weduwe van Gellof Allerts, in de St. Jacobstraat

(ondertekening)
Gerrijt Ottes"

Aaltje Wiemers ondertekende met een kruis.

Opmerking:
Bergumerdam (ten zuiden van Bergum) was een korte dijk tussen de hoge grond bij Bergum en bij Suameer die bij zuidwestelijke storm het lage land om het Bergumermeer beschermde.

De tijd van aanleg is niet bekend. Na 1600 had de dam geen belang als waterkering meer. De dam werd in de 20e eeuw vervangen door een brug. Bij die brug stond de herberg De Drie Gekroonde Baarzen. Bij die herberg kwamen vooral mensen vanuit de haven en vissers.

Bron: nl.wikipedia.org, 12-11-2018

 

4
Huwelijk na 1775-05-05    
4
  Bijz.

Op 30 mei 1777 werd hun dochter Rinkjen gedoopt te Amsterdam.

 

  Kind.
 1. Ottinga, Rinkjen Gerrits
 2. Gerrits, Reijntje
 3. Wijma, Wietze Gerrits

Media

Naaste verwanten

 1. Liepkes, Wijmer
  1. Rienks, Grietje
   1. Wiemers, Aaltje
    1. Ottes, Gerrit
     1. Ottinga, Rinkjen Gerrits
     2. Gerrits, Reijntje
     3. Wijma, Wietze Gerrits
   2. Wiemers, Detje
   3. Tiekstra, Trijntje Wiemers
   4. Wiemers, Aukje
   5. Tiekstra, Liepke Wijmers

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Collectie Pieter Nieuwland
 2. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 3. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 4. Ondertrouwregisters Amsterdam