Gravius, Antje 1

Geboortenaam Gravius, Antje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1642-04-03 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Jacobus van Marssum

Leeuwarden, huwelijken 1642
Vermelding: Ondertrouw op 12 maart 1642
Man       : Jacobus van Marssum
Vrouw     : Anna van Gravius
Opmerking : hij is advocaat voor het Hof van Friesland

Leeuwarden, huwelijken 1642
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 april 1642
Man       : Jacobus van Marssum
Vrouw     : Anna Gravius

Jacobus was de zoon van Hendrick van Marssum, burgemeester
van Leeuwarden, en Jantien Benedikt.

Leeuwarden, huwelijken 1614
Vermelding: Ondertrouw in februari 1614
Man       : Henrick van Marssum afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Jantien Benedicts afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is apotheker

Leeuwarden, huwelijken 1614
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 maart 1614
Man       : Henrick van Marssum afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Jantien Benedicts afkomstig van Leeuwarden

Henrick van Marssum was de zoon van Jacobus van Marssum
en Elske Dirxdr.

Kinderen van Jacobus van Marsum en Anna Gravius:
Geyscke, Jancke, Hendrick, Agniet, Elscke

1. Leeuwarden, dopen, doopjaar 1643
Dopeling: Jancke
Gedoopt op 12 februari 1643 in Leeuwarden
Kind van  Marssum, doctor en niet genoemde moeder

2. Leeuwarden, dopen, doopjaar 1644
Dopeling: Geyske
Gedoopt op 7 februari 1644 in Leeuwarden
Dochter van  Marssum, doctor en niet genoemde moeder

3. Leeuwarden, dopen, doopjaar 1646
Dopeling: Hendrick
Gedoopt op 23 oktober 1646 in Leeuwarden
Kind van Jacob van Marsum en niet genoemde moeder

 

 

Jacobus van Marssum is in 1667 overleden.

2 3 4 5
Lidmaat 1687 Ferwerd, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1687
Anna Gravius
Woonplaats: op het Vrijhof
Weduwe van Jacobus van Marssum
 - In maart 1687 lidmaat
Opm. : hij was in leven doctor in de beide rechten (j.u.d.)

Hervormde gemeente Ferwerd

Na Anna Gravius staan vermeld haar dochters
als lidmaten:

Johanna van Marssum, weduwe van de Heere
Johan Verhel
Elske van Marssum, jongedogter

Opm:
Johan Verhel was waarschijnlijk een kleinzoon
van Riemcke Gravius en Arnoldus Verhel en dus
een verre verwant van Johanna (Jancke) van Marssum.

6
Lidmaat 1695 Ferwerd, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1695
Anna Gravius
Woonplaats: op de Hoge Buren
Weduwe van J. van Marssum
 - In 1695 lidmaat

Hervormde gemeente Ferwerd

Onder Anna Gravius staan haar dochters
als lidmaten vermeld:

Johanna Marssum wed. wijl. de Heer
Johan Verhel
Elske Marssum huisvr van J. Welcom

6
Overlijden na 1695    
 

Ouders

Vader Gravius, Martinus Johannis
Moeder van Oss, Geeske Rijcx
    Zus     Gravius, Agniet Martensdr
         Gravius, Antje
    Broer     Gravius, Johannes Martens
    Zus     Gravius, Berber Martens

Bijzonderheden

Gegevens uit "Het geleerde Friesland, studenten ca. 1380-1650"
- Samme Zijlstra:
Jacobus van Marssum

1: 10772 2: Franeker
3: Marssum (Marsum)
4: Jacobus
7: Leeuwarden (geboortepalaats)
9: 06/09/1633 ( inschrijvingsdatum)
12: AAF no 2985
13: Janke Benedicti (moeder)
14: Henricus Marssum (vader)
15: burgemeester van Leeuwarden (beroep vader)
16: Anna Gravius (vrouw)
17: Geyscke; Jancke Henricus Agniet Elscke x
Georgius van Viersen (jkinderen)
18: 1640 advocaat Hof
19: 1667 a (overlijden)
21: Dr
22: RAF Hof van Fr MMM f 6v; Van
der Veen, Ferwerderadeel 198

Naaste verwanten

 1. Gravius, Martinus Johannis
  1. van Oss, Geeske Rijcx
   1. Gravius, Agniet Martensdr
   2. Gravius, Johannes Martens
   3. Gravius, Antje
   4. Gravius, Berber Martens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Samme Zijlstra: Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
 2. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 4. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)
 5. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 6. Lidmatenboek Ferwerderadeel