Geerts, Anne

Geboortenaam Geerts, Anne
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Doop 1683-04-09 Warns, Friesland, Nederland  

Doopboek Herv. gem. Warns en Scharl
Datum: 09-04-1683
Plaats: Warns en Scharl
Dopeling Anne
Vader Geert Geerts

1
Huwelijk 1714-01-07 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Aalk Klaasis

Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl
Datum: 07-01-1714
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Anne Geerts wonende te Scharl
Bruid Aalk Klaasis wonende te Laaksum

Aalk Klaasis werd gedoopt te Warns op 9 februari 1690, dochter van Klaes Fransen.

Haar ouders waren getrouwd in 1676:

Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl
Datum: 19-11-1676
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Claas Fransen wonende te Laaksum
Bruid Sibbel Ruerts wonende te Warns

Kinderen van Anne Geerts en Aalk Klaasis, gedoopt te Warns:

1. Geert, 9 december 1714, eerste zoon
2. Klaas, 22 november 1716, tweede zoon
3. Sibbel, 28 januari 1720
4. Beetje, 10 januari 1720
5. Jaei, 16 september 1725
6. Aalk, 4 juli 1728

2 1
Stemkohieren 1728 Scharl, Friesland, Nederland  

Bron: Stemkohieren
Datum: 1728
Plaats: Hemelumer Oldeferd
Bijzonderheden:
Locatie: Scharl

Stemnr.: 12
Aantal stemmen: 1
Gebruiker Anne Geerts
Eigenaar Grietman Jacob Waeyen

Stemnr.: 13
Aantal stemmen: 1
Gebruiker Anne Geerts
Eigenaar Wybe Dompsma

Stemnr.: 14
Aantal stemmen: 1
Eigenaar Grietman Jacob Waeyen
Gebruiker Anne Geerts

Stemnr.: 15
Aantal stemmen: 1
Gebruiker Anne Geerts
Eigenaar Grietman Jacob Waeyen

3

Ouders

Vader Geerts, Geert
Moeder Cornelis, Jaeij
    Broer     Geerts, Rinner
         Geerts, Anne

Naaste verwanten

 1. Geerts, Geert
  1. Cornelis, Jaeij
   1. Geerts, Anne
   2. Geerts, Rinner

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Stemkohieren Friesland