Jacobs, Alle

Geboortenaam Jacobs, Alle
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaat      

Lidmatenboek Ooststellingwerf, 1772
Alle Jacobs
 - Tussen 1664 en 1772 op
lidmatenlijst van Oosterwolde

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oosterwolde, Fochteloo en
Appelscha, lidmaten 1664 en 1772-1850
DTB 552 blad 4

1
Stemkohieren 1698 Oosterwolde, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Oosterwolde (Ooststellingwerf)

Stem nr. 51, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Patroon van Oosterwolde, eigenaar voor 1/2
Alle Jacobs, eigenaar voor 1/8
Jacob Jans, eigenaar voor 3/8, gebruiker voor 't
geheel

2

Families

Getrouwd Vrouw Wygers, Geesjen
  Kind.
 1. Alles, Wieger

Naaste verwanten

  1. Jacobs, Alle
   1. Wygers, Geesjen
    1. Alles, Wieger

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Ooststellingwerf
 2. Stemkohieren Friesland