Lieuwes, Symen

Geboortenaam Lieuwes, Symen
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 74 jaren, 1 dag

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1734-11-07 Warns, Friesland, Nederland  
1
Doop 1734-11-07 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1734
Dopeling: Sijmen
Gedoopt op 7 november 1734 in Warns en Scharl
Zoon van Lieuwe Hiddes en niet genoemde moeder

1
Overlijden 1808-11-09 Hemelum, Friesland, Nederland  

Onderstaand extract komt voor in de huwelijksbijlagen,
behorende bij het huwelijk van dochter Grietje Simons Bouma,
die op 21 februari 1816 trouwde met Johannes Jeltes Solkema.

"Extract uit het het Register van overledenen
en gehouden bij den gewezen Regulateur op
het regt der Successie in Hemelumer Oldephart
Noordwolde

den 9 November 1808 is te Hemelum
overleden Sijmon Lieuwes"

2a

Ouders

Vader Hiddes, Lieuwe
Moeder Simens, Attje
    Broer     Lieuwes, Hidde
    Zus     Lieuwes, Tietj
         Lieuwes, Symen
    Zus     Lieuwes, Bauk
    Zus     Lieuwes, Eeuw
    Zus     Lieuwes, Reintien
    Zus     Lieuwes, Ids

Families

Getrouwd Vrouw Cornelis, Aaf
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1759-11-11 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 november 1759 in Hemelum
Man : Simon Leewes afkomstig van Hemelum
Vrouw : Aaf Cornelis afkomstig van Hemelum

3
Belijdenis 1760-04-11 Hemelum, Friesland, Nederland  

Simon Leeuwes en Aaf Cornelis
egtelieden van Hemelum

4
Attestatie 1763-12-16 Warns, Friesland, Nederland  

Den 16 Xber 1763 sijn na attestatie van
Hemelum tot ons overgekomen
de egteluijden Sijmen Lieuwes en
Aaf Cornelis
(vertrokken na Hemelum)

5
Ledematen 1766-02-16 Warns, Friesland, Nederland  

Ledematen tot Warns:
10 - Sijmen Lieuwes
11 - Aaf Cornelis
desselvs Huisvrouw

5
  Kind.
 1. Bouma, Atje Simons
 2. Bouma, Wypk Simons

Naaste verwanten

 1. Hiddes, Lieuwe
  1. Simens, Attje
   1. Lieuwes, Hidde
   2. Lieuwes, Tietj
   3. Lieuwes, Symen
    1. Cornelis, Aaf
     1. Bouma, Atje Simons
     2. Bouma, Wypk Simons
   4. Lieuwes, Bauk
   5. Lieuwes, Eeuw
   6. Lieuwes, Reintien
   7. Lieuwes, Ids

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
   • Datum: 1816-02-21
   • Pagina: Aktenr. 3
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 4. Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
 5. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd