Cornelis, Jantien 1 2

Geboortenaam Cornelis, Jantien
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1673-08-17    
 
Doop 1673-08-17 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Jantien, 17 augustus 1673, dochter van Cornelis Jans en Jantien Jans

3
Ondertrouw 1694-09-09 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Den 9 September 1694
Cornelis Onnes van Garnuwert en
Jantjen Cornelis van Noorthorm

4
Huwelijk 1694-09-16 Garnwerd, Groningen, Nederland Getrouwd met Cornelis Onnes

"Cornelis Onnens van Garnwert ende
Jantien Cornelis van Noorthorm
in den Houwlijcken Staat bevesticht"

5

Ouders

Vader Jansen, Cornelis
Moeder Bennema, Jantien Jans
    Broer     Reijnties, Jan
         Cornelis, Jantien
    Zus     Cornelis, Idjen
    Broer     Brongers, Julle
    Broer     Cornelis, Peter
    Zus     Cornelis, Corneliske

Bijzonderheden

Cornelis Onnes was eerder gehuwd met Wijtske Eijssen te Garnwerd-Oostum:
op 24 november 1687:

"Cornelis Annes en Wijtske Eijses in den Houw. Staat
bevesticht den 24 november 1687"

Kort daarna werd Wijtske Eijses tot lidmaat aangenomen:

"Den 8 december 1687 Wijtkse Eijses van Lege mieden huijsvrouw
van Cornelis Onnes met Attestatie tot Ledemaet angenoomen"

Kinderen, gedoopt te Garnwerd-Oostum:

1. Hilje, 25 november 1688
"Het dochtertien van Cornelis Onnes bij
Wijtske Eijsses geprocreert gedoopt met
de name Hilje"

2. Onno Cornelis, 24 augustus 1690
"Het soontien van Cornelis Onnes geprocreert bij Wijtske Eijsses
gedoopt met de name Onno Cornelis"

Kinderen van Cornelis Onnes en Jantien Cornelis, gedoopt te
Garnwerd-Oostum:

1. Wijtske, 1 december 1695
"Het dochtertien van Cornelis Onnes ende Jantien Cornelis
gedoopt met de name Wijtske"

2. Cornelis Jansen, 16 januari 1698
"Gedoopt het soontien van Cornelis Onnes en Jantien
Cornelis met de name Cornelis Jansen"

3. Cornelis, 12 februari 1699
"Gedoopt het soontien van Cornelis Onnes en Jantien
Cornelis met de name Cornelis"

Dochter Wijtske Cornelis ging op 9 juli 1713 te Garnwerd-Oostum
in ondertrouw met Peter Hindricx van Ezinge:

"Den 9 Julij (1713) en hebben haer eerste gebodt de Eersame
Peter Hindricx van Esinge en de Deugtsame Wijtske Cornelis
van Garnwert den 16 haer tweede den 23 haer derde gebodt
en tot Esinge getrouwt"

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 7 juli 1713: Getuigen aan bruidegomszijde:
Germen Fritzes en Martien Janssen, echtelieden, als oom en aangehuwde moei; en
secretarius Tjerck Haikes als daartoe verzochte goede vriend en aan bruidszijde:
Jan Rempts, als aangehuwde neef en voormond; Cornelis Sijtses en Itjen Cornelis,
echtelieden, als aangehuwde oom en moei; Julle Brongers en Peter Cornelis, als ooms;
Aeltjen Onnes, als moei; Albert Berents en Corneliske Cornelis, echtelieden, als aangehuwde
oom en moei. Beleden voor Evert Joest Lewe.

Toelichting:
Tjerck Haikes is een persoon op deze site.
De broers en zusters van Jantien Cornelis waren getuigen: Itjen Cornelis, Julle Brongers,
Peter Cornelis en Corneliske Cornelis. Dit zijn ook personen op deze site. Blijkbaar waren
de ouders van Wijtske Cornelis, Cornelis Onnes en Jantien Cornelis overleden op 7 juli 1713,
want zij werden niet vermeld.

Naaste verwanten

 1. Jansen, Cornelis
  1. Bennema, Jantien Jans
   1. Reijnties, Jan
   2. Cornelis, Jantien
   3. Cornelis, Idjen
   4. Brongers, Julle
   5. Cornelis, Peter
   6. Cornelis, Corneliske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Kerkeboek Garnwerd
 2. Parenteel van Cornelis (Jansen)
 3. Doopboek Noordhorn
 4. Trouwboek Noordhorn
 5. Trouwboek Garnwerd en Oostum