van der Kleij, Willem Adriaensz 1 2 3

Geboortenaam van der Kleij, Willem Adriaensz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1656-02-19   Getrouwd met Aertge Dircks

Willem Adriaensz van der Kleij trouwde met zijn nicht Aertge Dircks. Aertje Dircks was gedoopt op 9 juni 1633 te Lexmond, dochter van
Dirck Sweeren en Jannegjen Hermans Bijl:

"9 juni 1633
Dirck Sweeren kint Aertie
hierover stont die vader, Anne Sweeren ende andere"

Anne Sweeren was de moeder van Willem Adriaensz van der Kleij.

 
Overlijden voor 1674-12-05    
 

Ouders

Vader van der Kleij, Adriaen Willems
Moeder Sweren, Anna
    Zus     van der Kleij, Aertje Adriaans
         van der Kleij, Willem Adriaensz
    Zus     van der Kleij, Trijntje Adriaens
    Broer     van der Kleij, Gijsbert Adriaans

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Lexmond:

1. Annigien, 25 april 1658
"(Willem) Verkleijs kint Annigien
getuijgen: de Vader en Trijntjen sijn suster"

2. Adrianus, 10 mei 1663
"Adrianus, 't kint van Willem Arisse Verkleij
getuijgen: de Vader en sijn suster Aartje"

3. Dirckjen, 23 september 1666
"Dirckjen, 't kint van Willem Aeriaansen Verkleij
getuijgen: de Vader en Maria Jans Bronckhorst"

Toelichting:
Maria Jans Bronckhorst was een stiefdochter
van Aertje Adriaans van der Kleij.

4. Maria, 7 februari 1669
"Maria 't kint van Willem Adriaansz Verkleij
getuijgen: de Vader selfs en Maria Jans Bronckhorst"

5. Cornelia, 28 januari 1672
"Cornelia, 't kint van Willem Ariensen
van der Cleij
getuijgen: de Vader selfs Maria Jans Bronckhorst"

Volgens onderstaande akte waren Willem Adriaensz van der Kleij en Aartjen Dirks getrouwd
voor 19 februari 1656:

19-2-1656 Lexmond RA.7 foto 153-154
lootcedulle

Comp. Aswerus Dircx mitsg. Willem Adriaens [van de Cleij hvr. Aartjen Dircks] en Jan
Tonis Cappel [hvr. Cornelia Dircks] als man en voocht van hare huijsvr. ende Jan Hermans
van Bronckhorst als vader ende Egbert Hermens Bijl schout van
Lakervelt als oom en voocht van Jannette en Maria Jans onm. tesamen kinderen en erfgen.
van Jannegen Hermens haere moeder en hebben de renteb. en obl. ontvangen van
Jan Hermens hare vader en stiefvader volgt de verdeling.

25-6-1658
transport
Lakerveld RA.5 foto 092
Compareerde Willem Adriaansz van der Cleij, Jan Tonisz Cappel als man en voocht
van (Cornelia Dircksdr) mitsgaders Egbert Hermensz Bijl als oom en voocht van
Jannette en Maria Jansdr onmondige kinderen van Jan Hermensz van Bronckhorst
bij Jannetje Hermansdr zaliger en hem sterkmakende voor Aswerus Dircksz (als voorzoon)

24-6-1658 uts
Lakerveld RA.5 foto 093
Compareerde Willem Adriaansz van der Cleij wonende op Lexmond
als man en voocht van Aartgen Dircxdr transporteert aan Adriaan Jansz van Maurick

6-6-1661 Lexmond RA.8 foto 020
rentebrief
Comp. Aswerus Dircks wonende Lexmond is schuldig Peter Everts wonende te Heijcop de
som van 200 gl.
(In de marge:) Betaeld 1-8-1665 door Willem Adriaens van der Cleij [zoon van Anna Aswerus]

6-12-1661 Lexmond RA.8 foto 028

Wij Henrick Jaspers van Spinhoven en Jan Coenraets van Groeningen schepenen, verklaren
dat Willem Adriaens van der Cleij van Lexmond, Leendert Leendertse schipper van Ameijde,
heeft geladen in de schuijt 7 lasten hennip saet gecoft bij van der Cleij en ontvang
en van verscheijden inwoners

29-6-1665 Lexmond RA.8 foto107
transport

Comp.
Aswerus Dircx op Achthoven transporteert aan Willem Adriaens van der Cleij sijn
swager een camp lant

07-11-1666 Lexmond RA.8 foto 135-136

Comp. Bastiaen Henricx backer tot Lexmont is schuldig Jan Coenraets van Groeningen en
Willem Adriaens van der Cleij coorncoper tot Lexmont som van 300 gl.

Willem Adriaens van der Cleij is overleden voor 5 december 1674:

5-12-1674 Lexmond RA.9 foto 114-115
uijtcoop

Comp. voor schout en schepenen van Lexmond; Gijsbert Adriaens van de Cleij voor
hemzelve, neffens Sijlof Bastiaens [getr. met Jannetie Jans van Bronckhorst] alhier mede
present inde qualite als voocht van de onmondige kinderen van Willem Adriaens van de Cleij
en van de onmondige kinderen van Jan Hermense van Bronckhorst, geprocureerd bij Aertgen
van de Cleij in haerleven echteluijden te Lexmond mitsg. Trijntje van de Cleij geassisteert
met ds. Cuperus predikant alhier te samen kinderen ende erfgenamen van Adriaen Willem van
de Cleij haer vader en bestevader.

24-2-1676 Lexmond RA.9 foto 159
transport

Comp. Gijsbert Ariens van der Cleij en Zijlof Bastiaens als voochten van de onmondige
kinderen van Willem Adriaens van der Cleij en Aertje Dircx in leven echteluijden
transporteren aan dhr Tersteeg te Vianen 1½ mergen land op Achthoven

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Coorncoper te Lexmond (1666), Schepen te Lexmond (1671, 1672)
4

Naaste verwanten

 1. van der Kleij, Adriaen Willems
  1. Sweren, Anna
   1. van der Kleij, Gijsbert Adriaans
   2. van der Kleij, Willem Adriaensz
   3. van der Kleij, Trijntje Adriaens
   4. van der Kleij, Aertje Adriaans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Lexmond
 2. Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
 3. Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
 4. Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668