Coenraats, Paulus 1 2

Geboortenaam Coenraats, Paulus
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1738-09-29   Getrouwd met Esther Sibilla Enteren

Notariële akte U184a6 - 109 : Testament
Akte Inventarisnummer U184a6, aktenummer 109
Aktedatum 29-09-1738
Aktesoort Testament
Notaris H. VAN DAM ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Paulus Coenraats
Naam echtgenote eerste partij: x Esther Sibilla Enteren
Beroep eerste partij: meester kleermaker
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: langstlevende
Bijzonderheden: met kinderen: inboedel en goederen, voor zover toegestaan, en lyf-
: tocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd

Ester Sibila Enter is overleden op 7 oktober 1788 te Utrecht:

"Geertekerk Roeck 7 october 1788
Ester Sibilla Enter, huijsvrouw van Paulus
Coenraads, op de oudegragt bij de Volderbrug,
lat na haar Man, en mondige kinderen, begraven
met 8 dragers f 2.-.-.

Opm:
Roeck - Adolph Roeck , groefbidder (aanspreker)

3 4 5
Koper 1747-12-21 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Aktenummer: 134
Datum: 21-12-1747
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: D. VAN VIANEN
Personen:
Verkoper: Geertruyd van Hakselen
Verkoper: Willemina van Hakselen
Koper: Paulus Coenraads
onroerend goed:
huysinge en erve; oz Wystraat
Soort object: huysinge en erve
Locatie: oz Wystraat
Belendingen: zw: Willem Rolloos nw: N.N.,
wed. Casper Vermeulen
Gerecht: Utrecht
Naam object: de Maagt van Holland

3
Overlijden 1788-12-26 Utrecht, Utrecht, Nederland  

"Geertekerk Roeck 26 December 1788
Poulus Coenraats, op de oudegragt, bij de
Volderbrug, laat geen vrouw na, maar
mondige kinderen, begraven met
8 dragers 2.-.-."

Opm: Roeck - Adolph Roeck, groefbidder(aanspreker)

4 5

Ouders

Vader , Coenraat
    Zus     Coenraats, Anna Elisabeth
         Coenraats, Paulus

Bijzonderheden

Dochter Johanna Philippina Coenraads trouwde in 1765 met
Arnoldus Meijberg te Utrecht:
Ondertrouw:
"vrijdag den 10 Maij 1765
Arnoldus Meijberg J. M.
en Johanna Philippina Koenraads"

"27 Meij Getroud in de Geerte kerk
door Jac. Hinlopen
Arnoldus Meijberg J. M.
En
Johanna Philippina Coenraads"

Johanna Philippina Coenraads is op 11 juni 1829 te Utrecht
overleden.
Aktedatum: 13 juni 1829
Aktenummer: 537

"Johanna Philippina Coenraads, buiten beroep, geboren
te Utrecht wonende aldaar in het Jerusalemsteegje
wijk F. No 433, Weduwe van Arnoldus Meijberg, dochter
van wijle Paulus Coenraads en wijle Ester Sibila Enter,
overleden ten hare huize den Elfden dezer maand des
avonds ten acht ure in den ouderdom van 86 jaren"

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep mr. kledermaker van t' Stads kinderhuijs binnen dese stadt (1742 Utrecht)
3

Naaste verwanten

  1. , Coenraat
    1. Coenraats, Anna Elisabeth
    2. Coenraats, Paulus

Voorouders

Bronverwijzing

  1. Trouwboek Utrecht
  2. Overlijdensakte Utrecht
  3. Notariële akten Utrecht
  4. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
  5. Overzicht groefbidders Utrecht