Jouckes, Auck

Geboortenaam Jouckes, Auck
Geslacht vrouwelijk

Gezinnen

    Gezin van Hartmans, Hartman en Jouckes, Auck
Getrouwd Man Hartmans, Hartman
  Kind.
  1. Hartmans, Abeltien

Naaste verwanten

    1. Jouckes, Auck
      1. Hartmans, Hartman
        1. Hartmans, Abeltien