van Franiker, Elisabet Willems 1 2 3

Geboortenaam van Franiker, Elisabet Willems
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 78 jaren, 10 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1638-09-09    
 
Doop 1638-09-09 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Elisabet, dochter van Willem Hermenss en
Grietgen Phlips, wonende buijten de
Cathrijnepoort, present de vader,  Jacobikerk

4
1e Huwelijk 1660-07-30 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Jacob Isens van Loosdorp

"15 Julij 1660
Jacob Eisens jongman van Groeningen
wonende aen Vreburch
en
Elizabeth van Franiker j.dr. van Utrecht
wonende buijten Catharijnen poort
getuige des bruijdegoms D. van Heigel (?)
des bruijts moeder Grietien Philipsen
30 Julij 1660 in Antonij gasthuijs
getrouwt"

Jacob Eisens van Loosdorp was waarschijnlijk
afkomstig van Losdorp, een dorpje in de gemeente
Delfzijl.
Hij was van beroep peerdecoper (1671).

Kinderen van Jacob Eijsens van Loosdorp en
Elisabet van Franiker:

Geboren voor 17 juni 1665, doop niet
gevonden:

1. Isaack
2. Willem

Gedoopt te Utrecht:

3. Elisabeth, 31 januari 1666, dochter van
Jacobus van Loosdorp en Elisabeth
Franicker, Domkerk

4. Phlips, 3 maart 1668, zoon van Jacob
Eijsdens van Loosdorph en Elisabeth
van Franiker, woonende buijten de
Catharinen poort, Jacobikerk

Geboren na 17 juni 1665, doop niet
gevonden:

5. Jenneken

2 4
Testament 1671-04-22 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Op 22 april 1671 maakte Jacob van Loosdorp zijn
testament. Zie de Bijzonderheden.

Hij is overleden op 16 oktober 1671:

"Jacob Eijssens van Loosdorp buijten de
Catarijne poort, laet na sij vrou met onmundige
kinderen, begraven in de Jacobi Kerck 12 dragers
armen voor de poort 5 (?) gl "

1 5
2e Huwelijk 1674-09-15 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Dirck Rietveldt

"Den 30 Aug. 1674
Dierck Rietveld j.m. van Jutfaes
Lijsbeth van Franeker weduwe van Jacob van
Loosdorp, beide buiten de Catharine poort
wonende
getuige: Grietje Philips van Groot Ambers
hare Moeder
Den 15e september 1674 in Ant. Gasthuijs
getrouwt"

Kind: Maria, doop niet bekend

Dirck van Rietvelt was mr. rademaecker (1699).

Dirck van Rietvelt is overleden op 16 oktober 1705
te Utrecht:

"Dirck van Rietvelt, laet na sijn vrouw met
mundige kinderen, buijten d'Catharine poort
8 dragers, Jacobikerck"

2 5
Overlijden na 1717-08-02    

Vermoedelijk te Lexmond overleden.

1

Ouders

Vader van Franiker, Willem Hermanss
Moeder Philips, Grietgen
    Zus     van Franiker, IJfge Willems
    Zus     van Franiker, Crijntgen Willems
    Zus     van Franiker, Maijken Willems
    Broer     van Franiker, Hermen Willems
         van Franiker, Elisabet Willems
    Zus     van Franiker, Diliaentien Willems

Bijzonderheden

Notariële akten Utrecht:

Notariële akte Procuratie - om te Groningen uit de stal van Antonis Hendrixss,
herbergier te Rotterdam, 13 paarden van lastgever te halen en te protesteren
tegen de aanspraak die Folckert Meuss meent te hebben vanwege de koop
samen met Jan Decker van 3 paarden en desnoods hierover in beroep te gaan
Aktenummer: 14
Datum: 01-04-1661
Notaris: G. DE COTEN
Personen:
Constituant: Jan Gerritss Verhaegen
Beroep: coopman van peerden
Woonplaats: Utrecht
Geconstitueerde: Jacob Eyssens

Op 17 juni 1665 maakte zwager Dirck Peters van Wijck,
gehuwd met Crijntgen Willems van Franiker zijn testament,
waarin hij o.a. twee kinderen van Jacob van Loosdorp en
Elisabeth van Franiker vermeldde. Voor 17 juni 1665 had dit
echtpaar dus twee kinderen, Isaack en Willem.

Testament
Datering: 17-06-1665
Aktenummer: 65
Notaris: J. DUERKANT
Personen:
Testateur: Dirck Petersz van Wyck
Beroep: cuyper
Woonplaats: buyten de Catharyne poort, nz graft
(o.a.)
Kinderen Lysbeth Willems van Franicker:
Erfgenaam: Isaack Jacobsz van Loosdorp
Erfgenaam: Willem Jacobsz van Loosdorp

Notariële akte Testament - lyftocht langstlevende
Aktenummer: 153
Datum: 22-04-1671
Notaris: J. DUERKANT
Personen:
Testateur: Jacob Isens van Loosdorp
Echtgenoot: x Elisabeth van Franicker
Beroep: peerdecoper
Woonplaats: buyten de Catharynepoort, oz Leytsevaert
Bijzonderheden:
met benoeming van zyn broer Johan van Loosdorp en haar broer
Herman van Franicker tot voogden

In 1695 kocht Dirk van Rietveld een huis van de erven van
Willem Hermansz van Franicker en Grietgen Philips:

Notariële akte: Openbare verkoping
Datering: 17-08-1695
Aktenummer: 39-2
Datum: 17-08-1695
Notaris: H. HOUTMAN
Personen:
Verkoper: erven Willem Hermansz van Franicker en Grietgen
Philipsdochter van Groot Ambers, in leven echteluyden
Gemachtigde: Johan van Aelst
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
gemachtigde: Aaron Duerkant
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
Koper: Dirk van Rietveld
Borg: Peter Verhoeff
Woonplaats: Lexmond
Onroerend goed:
huysinge ende hoffstede; nz de Gracht
Belendingen: ow en achter: Aert Philipsz den Helt
ww: de voorschreven huysinge
Gerecht: buyten St Catharynenpoort

Notariële akte:Huur en verhuur
Aktenummer: 14
Datum: 05-09-1699
Notaris: J. VAN NOORTDYCK
Personen:
Verhuurder: Dirck Rietvelt
Beroep: mr rademaecker
Woonplaats: buyten Catharyne
Huurder: Claas Petersen van Niekerck
Onroerend goed:
gedeelte van een huysinghe;
Soort object: gedeelte van een huysinghe
Gerecht: buyten Catharyne

Zoon Philip Jacobs van Loosdorp uit het eerste huwelijk, trouwde op 8 juni 1697:

"Philip Jacobsz van Leusdorp j.m. buiten de Catharinenpoort
Gerrichje Ten Beeck j.d. mede van aldaer
getuigen: sponsus majorennis consensus matris scripto apparuit
sponsa mater consensum scripto testata est
In de Cath. kerck den 8en junij 1697 getrouwd"

Toelichting:
sponsus - bruidegom
sponsa - bruid
majorennis- meerderjarig
consensus - toestemming

Philip Jacobsz was rademaecker, evenals zijn stiefvader. Hij huurde op 26 juni 1709
een rademaeckerswinckel:

Notariële akte Huur en verhuur
Aktenummer: 67
Datum: 26-06-1709
Zakelijke trefwoorden: rademakerswinkels
Notaris: H. VAN
Huurder: Philips Jacobsen van Losdorp
Beroep: rademaker
Onroerend goed:
rademakerswinckel en gedeelte van huys; Gansteech
Gerecht: buyten Tollesteechpoort

In 1700/1702 maakten dochter Jenneken van Loosdorp en haar man
Pieter Verhoef een testament:
( http://www.den-uijl.nl/genealogy)

19-11-1700/ 7-12-1702
Comp. Pieter Verhoef ende Jenneken Loosdorp echtelieden te Lexmond,
legateren aan Maria Rietveld een zuster van halve bedde en zijn neef Anthonij
Verhoef, Joannes Spijker soontie van Dirck Spijker x Aeltie Verhoef zijn zuster zalgr.
haar broeder Philips van Loosdorp haar neef Jacob van Loosdorp een soontie van
Iaack van Loosdorp, moeder Lijsbeth Willems van Franiker

Notariële akte Afstand - legitieme portie in de nalatenschap van Jenneken Loosdorp,
in leven geh. met Pieter Verhoeff en dochter van Lysbeth van Franicker
Aktenummer: 136
Datum: 28-03-1715
Notaris: G. VAN VIANEN
Cedent: Lysbeth Willems van Franicker
Echtgenoot: (laatst) wed. Dirck Rietveldt
Woonplaats: buyten Catharinepoort
Cessionaris: Adrianus Cruyck
Verwijzingen:
testament Jenneken Loosdorp d.d. 2-4-1710 voor gerecht Lexmond

In 1717 verkochten Elisabeth Willems van Franiker en haar dochter Maria van Rietvelt
(het?) huis in Utrecht aan Aeltje van Schoonderwoerd, haar schoondochter

Notariële akte Koop en verkoop
Aktenummer: 93
Datum: 02-08-1717
Notaris: A. DE COOLE
Personen:
Verkoper: Elisabeth van Franeker
Echtgenoot: wed. Dirk van Rietvelt
Woonplaats: Lexmond
Verkoper: Adrianus Kruyk
Echtgenoot: x Maria van Rietvelt, dochter
Woonplaats: Lexmond
Koper: Aeltje van Schoonderwoert
Echtgenoot: wed. Isaecq van Loosdorp
Onroerend goed:
huysinge en hofstede c.a.; nz straete
Soort object: huysinge en hofstede c.a.
Locatie: nz straete
Belendingen: ow: N.N., wed. NN Bongaert ww: Aert de Groot
Gerecht: buytten Catharyne

Naaste verwanten

 1. van Franiker, Willem Hermanss
  1. Philips, Grietgen
   1. van Franiker, IJfge Willems
   2. van Franiker, Crijntgen Willems
   3. van Franiker, Maijken Willems
   4. van Franiker, Hermen Willems
   5. van Franiker, Elisabet Willems
   6. van Franiker, Diliaentien Willems

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 3. http://www.den-uijl.nl/genealogy
 4. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 5. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811