Goris, Sieger

Geboortenaam Goris, Sieger
Geslacht mannelijk

Families

  Kind.
  1. Goris

Naaste verwanten

    1. Goris, Sieger
        1. Goris