van der Meulen, Remmelt Sanders 1 2 3 4

Geboortenaam van der Meulen, Remmelt Sanders
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 70 jaren, 4 maanden, 6 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1769-01-12    

onder Achtkarspelen

5
Doop 1769-01-29 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1769, doopjaar 1769
Dopeling: Remmelt
Geboren op 12 januari 1769 onder Achtkarspelen
Gedoopt op 29 januari 1769 in Rottevalle
Zoon van Sander Remmels en Tryntje Tabes

5
Huwelijk 1795-09-29 Drachten, Friesland, Nederland Getrouwd met Wemkje Hoppes

Smallingerland, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 september 1795 in Drachten
Man       : Remmelt Sanders afkomstig van Zuiderdrachten
Vrouw     : Wemkje Hoppes afkomstig van Noorderdrachten

Wemkje was geboren op 22 augustus 1766:

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1766, doopjaar 1766
Dopeling: Wimke
Geboren op 22 augustus 1766
Gedoopt op 7 september 1766 in Drachten
Kind van Hoppe Annes en Johanna Carels Nieuman

Hoppe Annes nam op 12 februari 1812 als familienaam
"de Jong" aan te Drachten.

Kinderen van Remmelt en Wemkje:

1. Hoppe
Smallingerland, dopen, geboortejaar 1796, doopjaar 1796
Dopeling: Hoppe
Geboren op 20 juni 1796 in Noorder Drachten
Gedoopt op 24 juli 1796 in Drachten
Zoon van Remmelt Sanders en Wimke Hoppes

2. Hoppe
Smallingerland, dopen, geboortejaar 1797, doopjaar 1797
Dopeling: Hoppe
Geboren op 3 november 1797 in Noorder Drachten
Gedoopt op 3 december 1797 in Drachten
Zoon van Remmelt Sanders en Wimke Hoppes

3. Johanna
Smallingerland, dopen, geboortejaar 1800, doopjaar 1800
Dopeling: Johanna
Geboren op 13 januari 1800 in Noorder Drachten
Gedoopt op 16 februari 1800 in Drachten
Dochter van Remmelt Sanders en Wimke Hoppes

Wimke Hoppes de Jong is op 5 april 1825 te Drachten
overleden:
Overlijdensakte Smallingerland, 1825
Aangiftedatum 6 april 1825, blad nr. 9
Wimke Hoppes de Jong, overleden 5 april 1825, 58 jaar, vrouw
Dochter van Hoppe Annes de Jong en Anna Karels Numan
Gehuwd

"Wimke Hoppes de Jong, oud 58 jaren, zonder beroep,
wonende Zuiderdragten, Gehuwd met Remmelt Sanders
van der Meulen en dochter van Hoppe Annes de Jong
en Anna Karels Numan, in leven echtelieden, herbergiers
aldaar".

6 7 8 2
Familienamen 1811 1812-02-14 Drachten, Friesland, Nederland  

Drachten, deel 2 folio 24
Meulen, Remmeld Zanders van der,
Noorderdrachten 377
Kinderen:
Johanna 12 vlg. de Jong H.A.

"Remmeld Zanders, wonende Noordragten
N. 372, heeft deselven verklaard, dat hij
aanneemd de naam van "van der Meulen"
voor familienaam, dat hij heeft eene Dochter
te weten Johanna oud twaalf jaren, bij hem
inwonende en heeft desen met ons verteekend,
desen 14 Febr. 1812
(ondertekend)
R. Sanders van der meulen".

Remmelt Sanders nam evenals zijn broer Anne
de naam "van der Meulen" aan.

8
Overlijden 1839-05-18 Smallingerland, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Smallingerland, 1839
Aangiftedatum 20 mei 1839, blad nr. 16
Remmelt Sanders van der Meulen,
overleden 18 mei 1839, 75 jaar, man
Zoon van Sanders Remmelts en Trijntje Tabes
Weduwnaar

"Remmelt Sanders van der Meulen, oud 75 jaren,
arbeider, geboren en wonende te Dragten,
weduwnaar van Wemke Hoppes, zoon van wijlen
Sander Remmelts en Trijntje Tabes beide
overleden".

2

Ouders

Vader Remmelts, Sander
Moeder Tabes, Trijntje
    Broer     Hoekstra, Tabe Sanders
         van der Meulen, Remmelt Sanders
    Broer     Mulder, Hendrik Sanders
    Broer     van der Meulen, Anne Sanders
    Zus     van der Meulen, Grietje Sanders
    Zus     van der Meulen, Jitske Sanders
    Broer     van der Meulen, Roel Sanders

Bijzonderheden

Na het overlijden op 13 februari 1815 van Wempke Hoppes de Jong
werd er boelgoed gehouden:
1815 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 138
- Hoppe Annes de Jong, herbergier te Drachten, erflater
- Anne Hoppes de Jong te Drachten
- Duifke Hoppes de Jong te Ureterp, gehuwd met Jan Hendriks Tiesema
- Wempke Hoppes de Jong te Drachten, gehuwd met Remmelt Sanders van der Meulen
13 april 1815

Anne Hoppes de Jong was jeneverstoker van beroep (1818).
Het lijkt erop, dat Remmelt Sanders de herberg "de Wildeman" van zijn schoonvader heeft overgenomen.

Dochter Johanna trouwde op 29 augustus 1818 met
Gabriël Lieppes de Wacht:

Huwelijksakte Smallingerland, 1818
Man : Gabriël Lieppes de Wacht, oud 21 jaar, geboren te Drachten
Ouders: Lieppe Gabriels en Fokjen Jans de Wacht
Vrouw : Johanna Remmelts van der Meulen, oud 18 jaar, geboren te Drachten
Ouders: Remmelt Sanders van der Meulen, herbergier aldaar, en Wimke Hoppes de Jong
Datum : 29 augustus 1818, akte nr. 34

Zij is op 20 december 1818 te Drachten overleden:

"Johanna Remmelts van der Meulen, oud 18 jaren, wonende te Dragten,
gehuwd met Gabriel Lieppes de Wacht, oud 21 jaren, arbeider,
en dochter van Remmelt Sanders van der Meulen en Wimke Hoppes
de Jong, Tapper. aldaar woonachtig".

Opm: Johanna overleed kort na de geboorte van haar zoontje Johannes
(geboren 9 december 1818).

In 1819 verkochten Wimke en Remmelt hun huis en een derde deel van de herberg
aan Wimkes broer Anne:

1819 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en een derde deel van de herberg "de Wildeman"
te Drachten, koopsom fl. 500
- Wimke Hoppes de Jong te Drachten, gehuwd met Remmelt Sanders van der Meulen,
verkoper
- Anne Hoppes de Jong te Drachten, koper
6 juli 1819

In 1820 werd het huis en de herberg verhuurd:

1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Huurcontract
Betreft de verhuur van een huis en herberg te Drachten, huursom fl. 140
- Anne Hoppes de Jong te Drachten, verhuurder
- Leffert Theunis Rinsema te Augustinusga, verhuurder
- Jelle Kornelis Jongsma te Drachten, huurder
22 februari 1820

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep herbergier en tapper (1818), arbeider (1839)
 

Naaste verwanten

 1. Remmelts, Sander
  1. Tabes, Trijntje
   1. Hoekstra, Tabe Sanders
   2. van der Meulen, Remmelt Sanders
   3. Mulder, Hendrik Sanders
   4. van der Meulen, Anne Sanders
   5. van der Meulen, Grietje Sanders
   6. van der Meulen, Jitske Sanders
   7. van der Meulen, Roel Sanders

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Smallingerland
 2. Overlijdensakte Smallingerland
 3. Geboorteakte Smallingerland
 4. Notariële archieven Friesland
 5. Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
 7. Doopboek Hervormde gemeente Drachten
 8. Familienamen 1811