Nieuws

Op deze pagina doen we verslag van actuele zaken, zoals recente vondsten, personen waar we op het moment mee bezig zijn, enz.

23 oktober 2015

Op 29 augustus jl. had in Giethoorn een ‘Neven- en Nichtendag’ plaats van de nakomelingen van Adam Schuuring (1876-1963). We vertrokken per boot uit Giethoorn, waar onze stamvader Jan Jansen Schurink waarschijnlijk vandaan kwam.
Groepsfoto neven-en nichtendag;
Groepsfoto van de neven- en nichtendag van de familie Schuuring - klik voor vergroting
Daarna kwamen we langs Vollenhove en ik dacht aan onze voorouder Neeltje Pieters, die afkomstig uit Amsterdam hier trouwde met Philip Hendricks. Wat was het een mooi gebied waar onze familie vandaan kwam!
Het weer werkte volop mee op deze zonovergoten dag. Later naderden we via het water Zwartsluis net als in het verleden vele Schuurings en Van Eijkens, die hier met hun schip langs voeren vanuit Amsterdam naar Zwartsluis. We kregen allemaal een boekje met oude familiefoto's. Deze worden in de naaste toekomst op onze site geplaatst, als ze er nog niet opstaan. Zo krijgen de Schuurings, Van Eijkens en hun families op onze site een gezicht.

Via het Utrechts Archief kregen we de scans van een aantal brieven aan Catarijna en Margriet Adamsdr van der Burch, die aan het eind van de zestiende eeuw als bagijnen in Keulen en Trier woonden. De brieven zijn geschreven door hun broers Heijndrick en Willem in Delft, die hun financiën regelden. Ontroerend is de laatste brief van Heijndrick uit 1588, wanneer hij zijn zusters vraagt weer terug te komen naar Delft om samen de dagen in hun ouderdom door te brengen. Ze zouden hun Roomse geloof hier rustig kunnen belijden in de stilte van hun kamers. Er waren er meer in Delft zoals zij en dat was geen probleem.

Sinds korte tijd zijn de Notariële akten van Utrecht vrij toegankelijk en gratis in te zien. Dat geeft veel mogelijkheden voor nieuw onderzoek. Zo vond ik Frans Lolij en Anna Fasgin, de ouders van de Franse schoolmeester Abraham Lolij, die overleed in 1667. Zij hadden een huis in Aken aan de Keulsestraat bij de St. Pieterskerk.

In Utrecht heeft verder de familie van Cuijlenburgh mijn grote belangstelling. Ik vond er uit 1786 een scheidingsakte van tafel en bed van de kunstschilder Cornelis van Cuijlenburgh (1758 -1827). Hij kon met zijn vrouw niet meer samenleven, hun humeuren waren te verschillend. Later kwam het weer in orde tussen die twee. Er werden nog twee kinderen geboren. Ik ben nu hun kinderen Anna Elisabeth en Johannes Eliza opnieuw aan het bestuderen. Anna Elisabeth kreeg twaalf kinderen. Johannes Eliza van Cuijlenburgh had veel verdriet in zijn leven, zoals uit diverse stukjes uit de krant bleek.

Ook ben ik bezig geweest met mijn eigen familie Rooseboom en dan vooral met Jacob Rooseboom (1753-1812), die in Amsterdam woonde. Zijn kinderen waren Arend, die een molen bezat die later door Claude Monet is geschilderd, en Warse Willem, die trouwde met de dochter van Ds. Christoph Georg Siegmund Begemann.

Met hulp van Margreet Lemmens heb ik de gegevens over de ouders en verdere familie van Gerrit Willems uit Hasselt aangevuld. Zo kunnen we regelmatig de pagina's op onze site verbeteren met informatie van onze bezoekers.

Tineke Tjoelker-Schuuring, 23 oktober 2015

27 augustus 2015

Uit onderzoek had ik gevonden, dat de familie Dissius afstamt van de bekende Delftse familie “Van der Burch”. Daarom togen we onlangs naar Delft om de sfeer van die voorouders in werkelijkheid te ervaren. Na het verlaten van het nieuwe station kwamen we meteen al in de “Binnen Watersloot”, het adres van Heijndrick Adamsz van der Burch. Natuurlijk gingen we daarna naar het Marktveld (de Markt) naar het Vergulde ABC om poffertjes te eten zoals Bill Clinton had gedaan in 1997. In dit huis woonde immers voorouder Abram Dissius, de boekverkoper. Ter herinnering aan Beuckel Adamsz van der Burch's zoon Heijndrick, plateelbacker, kochten we een handbeschilderd Delfts Blauw bordje bij “De Blauwe Tulp”. In de Oude Kerk tenslotte ontdekten we tot onze grote verrassing de grafsteen van Heijndrick Adamsz van der Burch.

Via de site van het “Stamboomforum” kom ik zo nu en dan tot nieuwe gegevens. Zo ontdekte ik dat de bekende Friese dominee Atzo Nicolai ook van mij een voorouder is. Bovendien kwam ik op die manier op de site van de Historische Vereniging Zwartsluis, waar ik vond, dat diverse van mijn voorouders belastingen, zoals hoofdgeld en zoutgeld hebben betaald.

Steeds meer oude boeken worden door Google gedigitaliseerd. Het is spannend in zo'n boek uit 1725 (!) veel aan te treffen over de bovenstaande Delftse familie “Van der Burch” of over allerlei plaatsen zoals Molkwerum in een ander boek uit 1770.

Tineke Tjoelker-Schuuring, 27 augustus 2015

14 mei 2015

Een langlopend project is het onderzoek naar de families Van Borssen en Van Buijtevest uit Leiden. Zo heb ik onlangs Adriaan Jansz van Borssen uitgebreid bekeken en vele oude notariële akten bestudeerd. Het is verbazend hoeveel informatie er over hem te vinden is. Vorig jaar brachten wij een bezoek aan Leiden en Museum de Lakenhal, een mooie en indrukwekkende aanvulling.

Een nog altijd onopgeloste kwestie is “Neeltje Pieters”, een voorouder van mij, die begin 17e eeuw trouwde in Vollenhove. Was zij nu wèl of niet de dochter van de bekende bouwmeester Pieter Adriaensz van Delft uit Amsterdam?

Begin april kwamen de DTB's van Utrecht online beschikbaar, wat naspeuringen naar Utrechtse voorouders veel gemakkelijker maakt. Dat leverde aanvullingen op bij de familie Van Senderen, waarin de naam François veelvuldig voorkomt. Misschien was François de la Place, vicomte de Machaut, getrouwd met Anna Margaretha van Brederode, een voorouder.

Menno Tjoelker vroeg om de familie Dissius nader te bekijken. Daar ben ik mee begonnen en natuurlijk heb ik daarbij veel steun aan de informatie van Jan Thonus, een aangetrouwde neef van Menno, die hier al veel werk aan gedaan heeft. Jacobus Abrahams Dissius had jarenlang in alle kamers van zijn huis schilderijen van de schilder Vermeer hangen, 21 in totaal.

Kort geleden stuurde Wiebe Haagsma uit Weert ons via email gegevens over mijn voorouders Otte Rintjes en Griet Minnedr uit Gaasterland. We mogen het gebruiken voor onze site. Fijn, weer bezig te zijn in Friesland, nu ook met de originele doop- en trouwakten.

Tineke Tjoelker-Schuuring, 14 mei 2015