Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand, gesorteerd op achternaam. Door een persoonsnaam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Achternaam Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
<afwezig> Adriana     van Mourik, Jan  
  Coenraat      
  Doedt     van Hylckama, Broer Jelles  
  Elsien   voor 1738-05-10 Klompenmaker, Roelof Jans  
  Geerloff      
  Geertruit     Labij, Jan  
  Geese     Garbrants, Derck  
  Geeske     Clemens, Herm  
  Geesken voor 1660-10-21   Kerckhuijs, Jan  
  Grietje   na 1728 Ytsens, Hette  
  Hendrika     Pauwels, Jan  
  Hessel      
  Lieuwe      
  Lieuwe      
  Luijt      
  Maaike Tietes     Atses, Claas  
  Pieter     Andries, Gatje  
  Tielman      
  Wytz     Hylckama, Jelle Broers  
Aabis Trijntje     Sytses, Jelle Rioerdts, Abe Eedes, Jancke
Aages Wybe voor 1650-02-10   Jans, Sijdtje Sakes, Age Bauckes, Teth
Aakerboom Klaas Pieters     Verlatene, Weijntge Jans  
Aaltses Meine      
Abes Gerben voor 1677-09-16 voor 1728 Andries, Pitter Gerbrands, Abbe Idtses, Hid
Adams Catharina 1780-07-31 1860-08-16 van der Kleij, Gijsbert Adams, Mattheus de la Pierre, Elisabeth
  Mattheus   1829-12-27 de la Pierre, Elisabeth  
Adius Adigerus geschat rond 1655 na 1723-07-13 Swalue, Æmilia (Ymcke) Adius, Lambertus Gravius, Agniet Martensdr
  Adigerus voor 1594-05-27 voor 1634-05-14 van Loo, Maycke Lambertsz, Adie Jarichs, Jannetje
  Adigerus voor 1621-03-21 1693-12-21   Adius, Adigerus van Loo, Maycke
  Agneta Maria voor 1685-09-02     Adius, Adigerus Swalue, Æmilia (Ymcke)
  Barbara voor 1656-04-09 1728-03-18   Adius, Lambertus Gravius, Agniet Martensdr
  Geescke voor 1652-07-30 1682-08-11   Adius, Lambertus Gravius, Agniet Martensdr
  Jacobus voor 1622-08-21 1692-10-02   Adius, Adigerus van Loo, Maycke
  Johanna voor 1627-03-09 na 1698   Adius, Adigerus van Loo, Maycke
  Johanna Magdalena voor 1681-05-09   Wijngaarden, Livius Adius, Adigerus Swalue, Æmilia (Ymcke)
  Lambertus voor 1625-01-09 voor 1663-12-18 Gravius, Agniet Martensdr Adius, Adigerus van Loo, Maycke
  Lambertus rond 1677 1717-09-17   Adius, Adigerus Swalue, Æmilia (Ymcke)
  Magdalena     Lambertsz, Adie Jarichs, Jannetje
  Maria voor 1653-12-11     Adius, Lambertus Gravius, Agniet Martensdr
  Maycke voor 1628-12-28     Adius, Adigerus van Loo, Maycke
  Tjetscke (of Titia) voor 1654-12-10 1692-06-08   Adius, Lambertus Gravius, Agniet Martensdr
Admiraal Antje Frederiks       Admiraal, Frerik Claasz van Sijl, Maritje Cornelisdr
  Frerik Claasz voor 1671-07-05   van Sijl, Maritje Cornelisdr Pietersz, Claes Fredrix, Marij
  Guurtje Fredriks voor 1708-03-04     Admiraal, Frerik Claasz van Sijl, Maritje Cornelisdr
  Marijtje Frederiks voor 1705-01-28 voor 1778-05-05 Melchior, Adolf Fredericksz Admiraal, Frerik Claasz van Sijl, Maritje Cornelisdr
Adriaensz Jasper     Verdoes, Maritgen Engebrechtsdr  
Aelses Meyne voor 1673-05-11 voor 1754-03-24 Halbes, Sibbeltje Meines, Aaltse Oedses, Bauck
Aendrees Jantjen     Alberts, Wicher  
Aesges IJbeltje     Jans, Jogchum Metzes, Aesge Oenes, Grietje
Ages Fokke voor 1723-05-30 rond 1783 Jochums, Grytje Fockes, Aage Jans, Taetske
  Wypk 1685-10-14 voor 1723-04-18 Ottes, Menno Jotjes, Age Feddes, Berns
  Zijttje voor 1712-10-16 voor 1749-12-07 Piebes, Lieuwe Wybes, Aege Idserts, Trijntie
Agteren Geesjen Jans voor 1809-11-29 1883-03-24   van Agteren, Jan Jansz Prinsen, Aaltje
  Gesina Jansz 1814-11-27 1880-12-02 van der Kleij, Carel Lodewijk Gijsberts van Agteren, Jan Jansz Prinsen, Aaltje
  Hendrika 1822-01-31 1860-08-12   van Agteren, Jan Jansz Prinsen, Aaltje
  Hendrikus 1823-04-26 1869-01-25   van Agteren, Jan Jansz Prinsen, Aaltje
  Hendrikus 1820-02-29 1821-03-29   van Agteren, Jan Jansz Prinsen, Aaltje
  Jan     Hendriks, Jantje  
  Jan 1811-11-22 1877-11-27   van Agteren, Jan Jansz Prinsen, Aaltje
  Jan Jans rond 1744 1833-12-03 Prins, Gesina Hendericus van Agteren, Jan Hendriks, Jantje
  Jan Jansz rond 1783 1824-04-06 Prinsen, Aaltje van Agteren, Jan Jans
Akerboom Hendrikje Claasse voor 1682-12-25   van Ruwaarden, Abraham Hubertsz Aakerboom, Klaas Pieters Verlatene, Weijntge Jans
Alberts Adam     Jacobs, Hillegont  
  Antie voor 1724-12-17 1806-02-10   Berents, Albert Cornelis, Corneliske
  Berent voor 1716-02-09     Berents, Albert Cornelis, Corneliske
  Fenje voor 1717-06-02   Melis, Jan Berents, Albert Cornelis, Corneliske
  Gretien     Jacobs, Jan  
  Jacob     Hindricx, Lubge  
  Jantjen     Bunink, Klaas Roelofs  
  Jeskje     Wopkes, Jan  
  Marrigjen     Arents, Roelof  
  Roelef     Roelofs, Willemtje  
  Tyeets     Bennes, Wybrant  
  Wicher     Aendrees, Jantjen  
  Wiktjen voor 1713-06-18     Berents, Albert Cornelis, Corneliske
Allerts Andries rond 1705 na 1763 Joannes, Antje Barelds, Allert Andries, Geelke
  Bareld     Heynses, Reynsk  
  Gebbeke     Gross, Valentijn  
  Otte     Cornelis, Jell  
Alles Antje voor 1741-05-14 voor 1765-04-16 Sijtzes, Gerrit Pyters, Alle Symens, IJbeltje
  Antje 1682-01-21 1737 Jelles, Pieter Pyters, Alle Teekes, Grietie
  Wieger voor 1674-05-17 na 1728 Eytses, Jantien Jacobs, Alle Wygers, Geesjen
  Wytse     Foockes, Sjouck  
Alphen Aeltje     van Leeuwen, Arnout Woutersz  
Andries Aeltien     Juriens, Piter  
  Andrieske voor 1694-11-04   Nicolai, Pieter Atzonis Bockes, Andries Martens, Houkje
  Baukje   na 1709-08-26 Tjallings, Lieppe  
  Fopkjen   1800-12-12 Veenstra, Klaas Brands Tjeerds, Andries Petrus, Hiltje
  Frederikjen voor 1692   Otten, Evert Roelofs Geerlofs, Andries Douwes, Wibbichen
  Frerickie     Axen, Geerlof Jan  
  Gatje     , Pieter  
  Geelke rond 1734 rond 1800 Jans, Arend Allerts, Andries Joannes, Antje
  Geelke rond 1665 voor 1721 Barelds, Allert Michiels, Andries Jans, Haebeltje
  Jilliske     Sijdtses, Jacob  
  Pieter voor 1696-12-27   Poppes, Aagjen Pieters, Andries Rinties, Sijke
  Pitter voor 1677-01-24 voor 1728 Abes, Gerben Gatses, Andries Ennes, Jaijts
  Sijbrich voor 1640-01-12     Rupsina, Andries Arjens Hiddes, Trijn
  Tjeerd voor 1710-01-25   Gerrits, Eelkjen Jans, Andries Tjeerds, Baukjen
  Tjeerd   na 1728  
  Wytske rond 1779 1831-08-09 Veenstra, Klaas Brands Tjeerds, Andries Petrus, Hiltje
Andriesdr Aag 1753-09-29 1803-09-04 Woudstra, Lieuwe Sipkes Gerbens, Andries Pieters, Sijke
Andris Adrian      
Annes Binne voor 1702-02-19 na 1749 Binnes, Anne Roelefs, Tettie
  Egbert   1683-04-05 Hessels, Geeske  
  Geert voor 1671-11-26 voor 1728 Douwes, Ytie Sybes, Anne Ubles, Trijn
  Gerkjen 1811-12-07 1811-12-09   van der Meulen, Anne Sanders Sytsma, Gepke Wopkes
  Jel     Ottes, Rintke  
  Liepke   Wymmers, Detje Wybes, Anne Wisses, Sytske
Antje Cornelis       Jans, Cornelis Remmelts, Hille
Antoni Jantje voor 1727-01-05 voor 1729-11-09   Lubberts, Antoni Hendriks, Aaltje
Antonijs Arentjen voor 1724-09-29 na 1770-07-07   Lubberts, Antoni Hendriks, Aaltje
Antonis Jentje voor 1729-11-09 voor 1768-11-30 Ligtendonk, Hermen Klaas Lubberts, Antoni Hendriks, Aaltje
Appelhof Antje Klazes 1810-01-13 1885-12-31 Luimstra, Goitzen Goitzens Appelhof, Klaas Sijtzes Dijkstra, Baukje Minzes
  Klaas Sijtzes 1789-06-06 1824-04-12 Dijkstra, Baukje Minzes Appelhof, Sijtze Gerrits Klazes, Antje
  Sijtze Gerrits voor 1764-04-29 1826-09-11 Klazes, Antje Sijtzes, Gerrit Alles, Antje
Arents Femmigjen voor 1709-02-24   Henriks, Henrik Jakobs, Arent Henriks, Fijchjen
  Jacobje     Berends, Engbert  
  Jan     Jansz, Wijggertjen  
  Janien     Jacobs, Hilbert  
  Louwe voor 1698-10-09 voor 1746-11-01 Joosten, Wobbigje Flerte, Arent Jans Peters, Hillegien
  Roelf     Hemkes, Vrouke  
  Roelof     Alberts, Marrigjen  
Arjans Japje     Geerts, Rinner  
Arjens Hendrik   1726-12-28 Douwes, Tettje Cornelis, Arrien Hindricks, Acke
  Jan na 1743 1806-03-07   Hendriks, Arjen Dokkum, Meinouw Jans
  Rein       Cornelis, Arrien Hindricks, Acke
  Sipke       Cornelis, Arrien Hindricks, Acke
Asma Sjouckjen Jans     Bloemker, Jan Jans  
Atses Claas     , Maaike Tietes  
Atzes Ouble voor 1633-03-14   Jans, Mayke Sioerts, Atse
Auckes Jacob     Sioerds, Tietie  
Aukes Geert rond 1762 1811-02-19 Minnes, Sietske  
  Lammert     Wygers, Simkje Jacobs, Auke Lammerts, Tjitske
  Pyter na 1697-04-05   Eyles, Hiltje Pyters, Aucke Gerryts, Kunne
Axen Geerlof Jan   voor 1703-09-24 Andries, Frerickie  
Baarlen Adriana rond 1749 1826-11-13 Moolendijk, Hendrik  
Barelds Allert rond 1663 1721 Andries, Geelke Allerts, Bareld Heynses, Reynsk
  Bareld voor 1729-03-06   Jans, Tietje Theunis, Baarelt Foppes, Antie
Barels Heinse   1693 Johannes, Hiltje Allerts, Bareld Heynses, Reynsk
Bartels Aeltien     Leenders, Jan  
  Fook     Foockes, Theunis Allerts, Bareld Heynses, Reynsk
  Hendrick     Reins, Jantjen Hendrickx, Bartelt
  Hermen      
  Popke voor 1666-02-18   Martens, Wytske Popkes, Bartel Jans, Trijntje
Bartelts Albertien     Otten, Wolter  
  Hilletien     Claes, Peter  
Bartholomeesdr Grietgen   voor 1601-03-31   Henricx, Bartholomees Jacobsdr, Catrijna
  Maritgen       Henricx, Bartholomees Jacobsdr, Catrijna
  Meijnsgen       Henricx, Bartholomees Jacobsdr, Catrijna
Bartholomeesz Quijrijn   voor 1617-11-02   Henricx, Bartholomees Jacobsdr, Catrijna
Bauckes Teth     Sakes, Age Cornelis, Baucke Jacobs, Ael
Baukes Aaltje voor 1712-11-30   Minzes, Rindert Sjoerds, Bauke Hiddes, Gaatske
  Antje     Hoitema, Homme Foppes Innes, Baucke Pieckes, Jouck
  Watse   na 1728 Sierks, Gooyts Hoites, Bauke Waties, Sibbel
Beerends Jantie voor 1710-06-03     Jansen, Berent Claesen, Fennigjen
Beerents Annigjen voor 1766-05-19 1829-01-11 Schurink, Jacob Filips Jans, Beerent Prijs, Margjen Egberts
  Grietje voor 1682-12-17 1755 Johannis, Bokke Everts, Beern Oenes, Romck
Beerns Griet     Jans, Evert  
Beest van Eemskerck Dirck Dircksz   1545 van Diemen, Geertruijd Vranckdr  
  Margriet rond 1500 1560-02-11 van Loo, Gerrit van Beest van Eemskerck, Dirck Dircksz van Diemen, Geertruijd Vranckdr
Bennema Jantien Jans   na 1689-09-08 Jansen, Cornelis  
Bennes Wybrant     Alberts, Tyeets  
  Wybren      
  Ypt     Jans, Jimck Meinsma, Benne
Benthem Anna voor 1648   Heisman, Johan Ernst van Benthem, Peter Huete, Aleijda
  Geertken Jansz     Joosten, Peter van Benthem, Johan
  Gerrit voor 1619-10-24     van Benthem, Jan Gerrits, Arentien
  Hendrik voor 1623-01-19 1692   van Benthem, Jan Gerrits, Arentien
  Jacob Jansz rond 1575     van Benthem, Johan
  Jan   1634-12-01 Gerrits, Arentien Joosten, Peter van Benthem, Geertken Jansz
  Johan      
  Johan Peter voor 1648     van Benthem, Peter Huete, Aleijda
  Joost voor 1654-02-01 voor 1718-05-31   van Benthem, Peter Huete, Aleijda
  Peter   Huete, Aleijda van Benthem, Jan Gerrits, Arentien
Berends Adriaantje voor 1761-08-30 voor 1795-01-02 Pol, Jan Jans Jans, Beerent Prijs, Margjen Egberts
  Claes voor 1716-02-23 voor 1721-10-05   Jansen, Berent Claesen, Fennigjen
  Engbert     Arents, Jacobje  
  Geesjen voor 1677-11-17   Reinds, Hermen Frens, Berend Luijgies, Grietien
Berents Albert voor 1684-03-23   Cornelis, Corneliske Jacobs, Berent Hindrix, Fennetie
  Hendrikjen voor 1724-01-01 voor 1770-03-16 Roelofs, Focco Jans, Berent Jans, Jentje
  Jacob       Jacobs, Berent Hindrix, Fennetie
  Merrichjen   na 1684 Wildeboer, Lubbert Hendriks  
Berg Annegie voor 1650-04-10   van Vlissingen, Cornelis Jacobsen van Beussecom, Paulus Janssen van Franiker, IJfge Willems
  Annigje Peters voor 1739-07-08 voor 1793-06-07 van Veen, Coert Hendriks van den Berg, Pieter Jacobs van den Berg, Reijntien Jans
  Catrina Peters voor 1741-03-09     van den Berg, Pieter Jacobs van den Berg, Reijntien Jans
  Grietje Peters voor 1749-06-02 1823   van den Berg, Pieter Jacobs van den Berg, Reijntien Jans
  Hendrikje Peters voor 1737-12-01 na 1748   van den Berg, Pieter Jacobs van den Berg, Reijntien Jans
  Hermen Peters voor 1734-11-25 voor 1748   van den Berg, Pieter Jacobs van der Veen, Hendrikjen Hermens
  Hillegjen Peters voor 1744-03-22     van den Berg, Pieter Jacobs van den Berg, Reijntien Jans
  Jakob Peters voor 1742-08-19     van den Berg, Pieter Jacobs van den Berg, Reijntien Jans
  Jakobje Peters tussen 1731 en 1736 voor 1801-09-10   van den Berg, Pieter Jacobs van der Veen, Hendrikjen Hermens
  Jan Peters voor 1746-01-19 1834-09-02   van den Berg, Pieter Jacobs van den Berg, Reijntien Jans
  Janna (Johanna) Peters rond 1735 1811-10-11 van der Hoek, Jan Meinen van den Berg, Pieter Jacobs van der Veen, Hendrikjen Hermens
  Johan   na 1700-08-17   van Beussecom, Paulus Janssen van Franiker, IJfge Willems
  Maria voor 1652-07-06 na 1700-08-17   van Beussecom, Paulus Janssen van Franiker, IJfge Willems
  Mattheus Peters voor 1747-12-24 1817-02-15   van den Berg, Pieter Jacobs van den Berg, Reijntien Jans
  Pieter Jacobs voor 1709-07-21 voor 1790-06-23 van der Veen, Hendrikjen Hermens, van den Berg, Reijntien Jans Jans, Jacob Peters, Annegien
  Reijntien Jans voor 1714-02-18 voor 1781-08-08 van den Berg, Pieter Jacobs Volkens, Jan
  Reingien Peters voor 1751-05-02 voor 1778-07-17   van den Berg, Pieter Jacobs van den Berg, Reijntien Jans
  Roelofjen Peters voor 1730-03-15 voor 1771-03-05   van den Berg, Pieter Jacobs van der Veen, Hendrikjen Hermens
  Teunis Peters voor 1755-04-13     van den Berg, Pieter Jacobs van den Berg, Reijntien Jans
  Willem Peters voor 1758-07-26 1839-02-01   van den Berg, Pieter Jacobs van den Berg, Reijntien Jans
  Willemtien Peters voor 1753-09-09     van den Berg, Pieter Jacobs van den Berg, Reijntien Jans
Bergenaersdr Catharina Claes Adriaens     van der Kleij, Willem Adriaensz  
Berlikum Gerrit      
  Lieuwkje Gerrits     Canter, Jacob van Berlikum, Gerrit
Bertelts Geesjen   voor 1777-07-17 Pol, Egbert Jans  
Beussecom Paulus Janssen   voor 1663-07-20 van Franiker, IJfge Willems  
Bije Hermina   voor 1738-01-31 Zeijlmans, Gerrit  
Bijzitter Aafke Aukes voor 1768-10-09 1841-04-15 Schuurmans, Daniël Johannes Bijzitter, Auke Pieters Pieters, Uilkje
  Auke Pieters voor 1736-01-04 1816-07-04 Pieters, Uilkje Aukes, Pyter Eyles, Hiltje
Binnerts Jan     Wolters, IJbeltje  
Binnes Anne voor 1670-03-27 voor 1728 Roelefs, Tettie Rinses, Binne Foeckes, Geertje
  Antje voor 1738-04-13 voor 1776-03-17 Sytses, Hendrik Hendriks, Binne Sierks, Geeske
  Eijze 1720 1788 Jelles, Jitske Eises, Binne Hanses, Antje
  Froukje voor 1728-07-05 1810-09-19 Martens, Popke Annes, Binne
  Froukjen     Sigers, Eyse Frericks, Binne Harmens, Hiltie
  Gerben na 1724-02-27 1800 Lammerts, Tjitske Gerbens, Binne Oebles, Eelkjen
  Hendrik   na 1728 Ruyrds, Antie Rinses, Binne Foeckes, Geertje
  Lammert rond 1643   Gerbens, Grietie Oedses, Binne Lammers, Tjitske
Bloem Aafke Siemons voor 1757-03-23 1836-11-12 van Os, Jacobus Bloem, Simon Petrus Regneri, Reynouke Jilles
  Antie voor 1744-03-06 voor 1777-10-22   Bloem, Simon Petrus Regneri, Reynouke Jilles
  Benedictus voor 1751-06-25     Bloem, Simon Petrus Regneri, Reynouke Jilles
  Catharina voor 1748-12-20     Bloem, Simon Petrus Regneri, Reynouke Jilles
  Marijke voor 1746-04-29 1825-10-19   Bloem, Simon Petrus Regneri, Reynouke Jilles
  Simon Petrus voor 1714-09-16 voor 1782-12-18 Regneri, Reynouke Jilles Blom, Benedictus Eerdes, Annetie
Bloemker Jan Jans     Asma, Sjouckjen Jans  
Blom Anna Sophia voor 1707-07-30     Blom, Benedictus Eerdes, Annetie
  Benedictus rond 1648   Eerdes, Annetie  
Bockes Andries voor 1663-05-10 voor 1694-11-04 Martens, Houkje Foles, Bocke Mackes, Wijpk
  Doetje voor 1715-09-04   Jacobs, Fedde Johannis, Bokke Beerents, Grietje
Boeles Gerbe     Uylkes, Sybrigh  
  Jacob   voor 1698 Laurenses, Aet  
  Sybrigje voor 1728-05-23 1808-07-25 Jans, Oebele Gerbens, Boele Jaeaens, Antie
Boer Arent Hermens     de Boer, Hermen
  Dirk Arents       de Boer, Arent Hermens
  Engeltje Arents rond 1685 voor 1765-12-31   de Boer, Arent Hermens
  Grietje Arents rond 1690 na 1750-07-03   de Boer, Arent Hermens
  Hermen   voor 1691  
  Hinke Jans 1783-09-28 1863-06-23 Wijma, Wietze Gerrits de Boer, Jan Arends Wybrens, Aattje
  Jan Arends 1757-01-07 1831-10-30 Wybrens, Aattje Jans, Arend Andries, Geelke
  Roelofjen Arents rond 1680     de Boer, Arent Hermens
  Wijchertje Arents   na 1749-03-16 Ligtendonk, Klaas Harmens de Boer, Arent Hermens
Bok Heinze Jans rond 1718 1778-01-14   Bok, Jan Jans Heinses, Tetje
  Jan Jans rond 1679 1757-01-29 Heinses, Tetje Johannes, Jan Jans, Jedts
Bokes Hindrik     Roels, Sioukien  
Bonebacker Anneken voor 1689-03-16     Bonebacker, Seger Notelmans, Helena
  Annichjen   1705-11-25   Bonebacker, Dirck Jansz, Trijntjen
  Catharina voor 1706-01-26 1762-04-04 van Cuijlenburgh, Cornelis Bonebacker, Seger Notelmans, Helena
  Catharina voor 1667-01-25 1727-10-06   Bonebacker, Jan van Osenbrugge, Anneken Gerrits
  Dirck voor 1664-08-21     Bonebacker, Jan van Osenbrugge, Anneken Gerrits
  Dirck voor 1690-11-26     Bonebacker, Seger Notelmans, Helena
  Dirck     Jansz, Trijntjen Bonebacker, Seger van Cruytzberg, Geertgen
  Eutgen voor 1672-03-31     Bonebacker, Jan van Osenbrugge, Anneken Gerrits
  Geertruij 1698-05-05   Bonebacker, Jan van Osenbrugge, Anneken Gerrits
  Geertruijd voor 1694-03-20 voor 1698-10-21   Bonebacker, Seger Notelmans, Helena
  Geertruijd voor 1698-10-21 1762-11-08   Bonebacker, Seger Notelmans, Helena
  Gerhardus voor 1691-12-09 1769-01-23   Bonebacker, Seger Notelmans, Helena
  Grietgen       Bonebacker, Seger van Cruytzberg, Geertgen
  Henderick voor 1669-06-30 1748-06-05   Bonebacker, Jan van Osenbrugge, Anneken Gerrits
  Hendrick     Goris  
  Jan voor 1631-03-11 voor 1710-02-25 van Osenbrugge, Anneken Gerrits Bonebacker, Dirck Jansz, Trijntjen
  Johannes voor 1696-08-07     Bonebacker, Seger Notelmans, Helena
  Johannes       Bonebacker, Seger van Cruytzberg, Geertgen
  Johannes       Bonebacker, Dirck Jansz, Trijntjen
  Johannis voor 1687-07-02     Bonebacker, Seger Notelmans, Helena
  Margareta   1689-07-11   Bonebacker, Dirck Jansz, Trijntjen
  Reijnier voor 1702-02-08     Bonebacker, Seger Notelmans, Helena
  Reijnier voor 1678-01-18 1678-02-11   Bonebacker, Jan van Osenbrugge, Anneken Gerrits
  Reijnier   1712-03-01   Bonebacker, Dirck Jansz, Trijntjen
  Seger voor 1662-02-22 1724-05-12 Notelmans, Helena Bonebacker, Jan van Osenbrugge, Anneken Gerrits
  Seger   van Cruytzberg, Geertgen Bonebacker, Hendrick Goris
Bongert Aaltjen Lucas voor 1734-08-11 voor 1775-12-29   van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers Broeksma, Trijntjen Cornelis
  Beateris Lucas voor 1736-02-22 voor 1739-09-07   van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers Broeksma, Trijntjen Cornelis
  Beatriks Lucas voor 1739-09-07     van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers Broeksma, Trijntjen Cornelis
  Cornelis Heins voor 1789-02-22 voor 1790-12-26   van den Bongert, Hein Lucas Kiers, Trijntje Jans
  Cornelis Lucas voor 1733-02-01 1811-07-30   van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers Broeksma, Trijntjen Cornelis
  Hein Lucas voor 1752-06-11 voor 1794-10-24 Kiers, Trijntje Jans van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers Broeksma, Trijntjen Cornelis
  Hendrikjen Lucas rond 1732 voor 1776-03-20   van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers Broeksma, Trijntjen Cornelis
  Jan Heins voor 1780-12-06 voor 1782-03-20   van den Bongert, Hein Lucas Kiers, Trijntje Jans
  Jentjen Lucas tussen 1745 en 1748     van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers Broeksma, Trijntjen Cornelis
  Lucas Heins voor 1785-04-10     van den Bongert, Hein Lucas Kiers, Trijntje Jans
  Roelof Heins voor 1787-01-07 1851-01-20   van den Bongert, Hein Lucas Kiers, Trijntje Jans
  Roeloff Lucas voor 1745-02-28     van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers Broeksma, Trijntjen Cornelis
  Trijntjen Heijns voor 1778-12-26 1824-04-27   van den Bongert, Hein Lucas Kiers, Trijntje Jans
  Wicher Lucas voor 1737-08-15 voor 1741-10-26   van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers Broeksma, Trijntjen Cornelis
  Wijgger Lucas voor 1743-01-20 1826-08-03   van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers Broeksma, Trijntjen Cornelis
  Wijgger Lucas voor 1741-10-26 voor 1743-01-20   van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers Broeksma, Trijntjen Cornelis
Bongert (Boomgaard) Jan voor 1782-03-20 1852-04-19 Koops, Albertje Lammerts van den Bongert, Hein Lucas Kiers, Trijntje Jans
Bongert (Kalkbrander) Lucas Wijgers na 1708-01-28 voor 1773-01-05 Broeksma, Trijntjen Cornelis Wijgers, Wijger Luijten, Beatrix
Boomgaard Hein Jans 1819-11-28 1865-09-02   van den Bongert (Boomgaard), Jan Koops, Albertje Lammerts
  Hermina Heins 1792-05-20 1862-08-20 Pol, Jan Jans van den Bongert, Hein Lucas Kiers, Trijntje Jans
  Lammigjen 1828-08-25 1870-05-22   van den Bongert (Boomgaard), Jan Koops, Albertje Lammerts
  Lubertha 1821-12-16 1897-08-08 Pol, Hendrikus van den Bongert (Boomgaard), Jan Koops, Albertje Lammerts
  Trijntje 1826-06-26 1909-01-14   van den Bongert (Boomgaard), Jan Koops, Albertje Lammerts
Bootes Heyn   voor 1706-09-01 Taeckes, Saeckjen  
Borre van Amerongen Catharina     Zwinters, Pieter  
Borssen Adriaen Jansz rond 1561     Fransz, Jan Broerendr, Meijnsgen
  Broer Jansz rond 1559     Fransz, Jan Broerendr, Meijnsgen
  Sijmon Jansz rond 1554 voor 1622-05-29   Fransz, Jan Broerendr, Meijnsgen
Bosman Fenne rond 1680 voor 1740-02-05 Roseboom, Arend  
Bottes Antje   1716-01-31 Pytters, Douwe Martens, Botte Louwes, Ansck
  Grietje       Martens, Botte Louwes, Ansck
  Tiedt     Rinnerts, Jencke  
Bouma Atje Simons voor 1766-01-05 1842-03-22 Bouwstra, Cornelis Roelofs, de Roos, Cornelis Wopkes Lieuwes, Symen Cornelis, Aaf
  Wypk Simons 1774-06-06 1819-07-08 Jansz, Rinke Lieuwes, Symen Cornelis, Aaf
Bouwmeester Jacomina Kleis   voor 1752-07-21 Ossies, Tijmen Coops  
Bouwstra Cornelis Roelofs 1755-10-28 voor 1808-05-08 Bouma, Atje Simons Cornelis, Roelof Lieuwes, Tietj
Brands Pietje voor 1694-10-21 1755-04-14 Roelofs, Feitse Klaesens, Hillebrandt Jans, Mayke
Bras Wilhelmus      
Brasser Cornelia Leinse   1777-11-07 de Witte, Pieter Jacobse Brasser, Lein Janse Minderhoud, Leuntje Cornelisse
  Jan Willeboordse     de Pachter, Matje Janse  
  Lein Janse     Minderhoud, Leuntje Cornelisse Brasser, Jan Willeboordse de Pachter, Matje Janse
Brink Derk      
Brinks Jan       Brink, Derk
  Stientje voor 1721-03-02 voor 1761-06-28 Roseboom, Arent Brink, Derk
Broeders Dirck Peters voor 1647-11-03 1697   Broeders, Peter Adriaans van der Plas, Elisabeth Gerritsdr
  Elisabet Peters voor 1715-01-29 Glaviman Jr., Antonius Corstiaens Broeders, Peter Adriaans van der Plas, Elisabeth Gerritsdr
  Gerrit Peters voor 1654-04-14     Broeders, Peter Adriaans van der Plas, Elisabeth Gerritsdr
  Jacob Peters voor 1646-08-04     Broeders, Peter Adriaans van der Plas, Elisabeth Gerritsdr
  Janneken Peters voor 1652-06-23     Broeders, Peter Adriaans van der Plas, Elisabeth Gerritsdr
  Peter Adriaans   1676-12-20 van der Plas, Elisabeth Gerritsdr  
Broeksma Cornelis Hijlkes voor 1676-12-06   Kikke, Aaltjen Roelofs Feijtes, Hijlcke Jenties, Trijntie
  Hette Kornelis voor 1701-11-02 voor 1704-05-21   Broeksma, Cornelis Hijlkes Kikke, Aaltjen Roelofs
  Hette Kornelis voor 1704-05-21     Broeksma, Cornelis Hijlkes Kikke, Aaltjen Roelofs
  Jakobjen Cornelis   voor 1763-01-20   Broeksma, Cornelis Hijlkes Kikke, Aaltjen Roelofs
  Jantjen Kornelis voor 1706-04-25     Broeksma, Cornelis Hijlkes Kikke, Aaltjen Roelofs
  Jenne Hijlkes voor 1693-12-10     Feijtes, Hijlcke Jenties, Trijntie
  Rinsjen Kornelis voor 1708-11-11     Broeksma, Cornelis Hijlkes Kikke, Aaltjen Roelofs
  Trijntjen Cornelis   voor 1775-03-21 van den Bongert (Kalkbrander), Lucas Wijgers Broeksma, Cornelis Hijlkes Kikke, Aaltjen Roelofs
Broer Geesjen Harms   na 1748 Schurink, Jan Jansen  
Broerendr Meijnsgen     Fransz, Jan Claeszoon, Broeder Sijmonsdr, Duijfgen
Broers Bauck voor 1678-10-13     Symons, Broer Willems, Eeuw
  Baukjen voor 1715-09-15 voor 1762-11-07 Offes, Daniël Willems, Broer Gaeles, Ytie
  Guurtje     de Jong, Egbert  
  Otte     Gerrijts, Rink Dircks, Broer Ottes, Douw
  Symon voor 1675-01-24 voor 1745-02-19 Jotties, Eeuw Symons, Broer Willems, Eeuw
  Willem     Dircks, Antje  
Brongers Julle voor 1681-08-07     Jansen, Cornelis Bennema, Jantien Jans
Bruchts Antie   tussen 1678 en 1682 Hendriks, Douwe  
  Eryt     Haeyes, Jentje  
Brugts Antje 1749-09-16 voor 1783-07-20 Haijes, Wieger Lykeles, Brugt Jelles, Korneliske
Bruhese Agnes     van der Merwede, Daniel van Bruhese, Rutger van Wijck, Margriet
  Rutger     van Wijck, Margriet  
Bruinis Catharina     Dissius, Adam  
Bruno Elisabet     Meijer, Jan Abrams  
Buijsingh Catrina rond 1682 na 1752-01-16 van der Verwe, Daniël Buijsingh, Johannes (Jan) Buijsingh van Enst, Hermina Jans
  Hendrick   voor 1710-08-24   Buijsingh, Jurriaan
  Hillegonda voor 1699-10-18     Buijsingh, Johannes (Jan) Buijsingh van Enst, Hermina Jans
  Johanna voor 1691-10-09 voor 1747-03-01   Buijsingh, Johannes (Jan) Buijsingh van Enst, Hermina Jans
  Johannes (Jan) Buijsingh voor 1734-09-25 van Enst, Hermina Jans Buijsingh, Jurriaan
  Jurriaan      
Buijtevest Gerrit Bartholomeesz       Henricx, Bartholomees Jacobsdr, Catrijna
  Annetgen Cornelis   voor 1606-10-21   van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz Jansdr, Machteld
  Cornelis Bartholomeesz rond 1544 voor 1613-03-17 Jansdr, Machteld Henricx, Bartholomees Jacobsdr, Catrijna
  Marijtgen Cornelis       van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz Jansdr, Machteld
  Mathijs Bartholomees   voor 1603-06-29   Henricx, Bartholomees Jacobsdr, Catrijna
  Reijnier Cornelis rond 1581 voor 1636-03-16   van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz Jansdr, Machteld
  Sijchgen Cornelisdr     Scheij, Dirck Jansz van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz Jansdr, Machteld
Bunink Klaas Roelofs     Alberts, Jantjen  
Burch Adam Hendriksz   1556-08-24 Willemsdr., Ariaentgen van der Burch, Heijndrick Adamsz van Santen, Geertrui Beukelsdr
  Adam Hendriksz rond 1415 1505-04-03 Simons, Margriet Jans  
  Adriaentgen Adamsdr       van der Burch, Adam Hendriksz Willemsdr., Ariaentgen
  Aechgen Adamsdr   voor 1632-03-24   van der Burch, Adam Hendriksz Willemsdr., Ariaentgen
  Boeckel Adamsz rond 1555 voor 1617-08-27   van der Burch, Adam Hendriksz Willemsdr., Ariaentgen
  Boekel Heijndricksz       van der Burch, Heijndrick Adamsz van Santen, Geertrui Beukelsdr
  Catarijna Adamsdr       van der Burch, Adam Hendriksz Willemsdr., Ariaentgen
  Heijndrick Adamsz     van Santen, Geertrui Beukelsdr van der Burch, Adam Hendriksz Simons, Margriet Jans
  Heijndrick Adamsz   1591-02-02   van der Burch, Adam Hendriksz Willemsdr., Ariaentgen
  IJtgen Adamsdr   voor 1623-12-01   van der Burch, Adam Hendriksz Willemsdr., Ariaentgen
  Jacob Adamsz       van der Burch, Adam Hendriksz Willemsdr., Ariaentgen
  Margriet Adamsdr       van der Burch, Adam Hendriksz Willemsdr., Ariaentgen
  Marritgen Adamsdr rond 1545 voor 1632-05-22 Vossenhol, Jacob van der Burch, Adam Hendriksz Willemsdr., Ariaentgen
  Reijer Adamsz   voor 1580-10-09   van der Burch, Adam Hendriksz Willemsdr., Ariaentgen
  Reijer Hendriksz   1565-01-28   van der Burch, Heijndrick Adamsz van Santen, Geertrui Beukelsdr
  Willem Adamsz       van der Burch, Adam Hendriksz Willemsdr., Ariaentgen
Caats Jannetje     van der Verwe, Adriaan  
Campen Aentken Adriaens     van Clootwijck, Dirck Adriaens  
Camps Lummeije Jans     Veltman, Hindrik  
Canter Anna Tijmens     Swalue, Otto Canter, Tijmen Jacobs Eeckesdr, Jelduwe
  Frans Jacobs   1581-09-11   Canter, Jacob Adams Claeses, Anna
  Jacob     van Berlikum, Lieuwkje Gerrits  
  Jacob Adams     Claeses, Anna Alberts, Adam Jacobs, Hillegont
  Lieuck Jacobs       Canter, Jacob Adams Claeses, Anna
  Rinske Jacobsdr.     Tijmens, Claes Canter, Jacob van Berlikum, Lieuwkje Gerrits
  Tijmen Jacobs     Eeckesdr, Jelduwe Canter, Jacob Adams Claeses, Anna
Carstens Folkje     Roels, Joucke  
Christoffels Angenis     Pieters, Toerinck  
Cingelshouck Claes Bartholomeesz rond 1563 na 1636-07-30   Henricx, Bartholomees Jacobsdr, Catrijna
Claases Linse     Ritskes, Maeyke  
Claasz Tonis   na 1670-11-17 Geerlofs, Maaijgen  
Claes Meijne voor 1718-01-12 Reijnts, Jentjen Meijne, Claes
  Peter     Bartelts, Hilletien  
Claesen Fennigjen   na 1748 Jansen, Berent  
Claesens Tiet   na 1690 Taekes, Jelle  
Claeses Albertje voor 1727-02-09 na 1768-09-18 Wolters, Lucas Bunink, Klaas Roelofs Alberts, Jantjen
  Anna     Canter, Jacob Adams Tijmens, Claes Canter, Rinske Jacobsdr.
Claesis Lueve   na 1698 Pybes, Jeltje Schoutes, Claes
Claesz Geertien     Jansz, Derck  
  Peter     Luitjes, Mergien  
  Trijntjen     Wildeboer, Jan Lubberts Willems, Claes Everts, Femmetjen
Claeszoon Broeder     Sijmonsdr, Duijfgen  
Clasen Hadewich     Pouwels, Derck  
Clases Meinke voor 1677-03-25 1763 Foockes, Geuke Wibrens, Claas
  Sierd voor 1672-07-07   Wopkes, Griet Sierds, Claas Sjoerds, Martjen
  Wink voor 1726-08-30 voor 1775-04-04 Pieters, Jacob Gerrits, Claas Hendriks, Uilk
Clemens Herm     , Geeske  
  Janke Harmens 1768-07-25 1842-06-09 Mulder, Gerrit Hendriks Clemens, Herm , Geeske
Clootwijck Adriaen   voor 1719-05-02   Zeijlmans, Johan Wouters van Clootwijck, Adriaentje Adriaens
  Adriaen Dircks   voor 1616-04-08 Jansdr, Anneke Adriaens  
  Adriaen Dircks, den Ouden     Tielmans, Anneken van Clootwijck, Dirck Adriaens van Campen, Aentken Adriaens
  Adriaentje Adriaens voor 1629-05-20   Zeijlmans, Johan Wouters van Clootwijck, Adriaen Dircks den Ouden Tielmans, Anneken
  Dirck Adriaens     van Campen, Aentken Adriaens van Clootwijck, Adriaen Dircks Jansdr, Anneke Adriaens
  Peterken Dircxdr       van Clootwijck, Dirck Adriaens van Campen, Aentken Adriaens
Coenraats Anna Elisabeth   1740-10-18 van Senderen, Francois , Coenraat
  Paulus   1788-12-26   , Coenraat
Coerts Hendrikje     Jelles, Claas  
Cools Cornelia voor 1711-01-11   Dissius, Jacobus Kool, Jan van Riel, Maria
Coops Grietje   voor 1820-03-24 van der Velde, Roel Feitses Geerts, Coop Roelofs, Baukjen
  Jan     Harms, Geertjen Jans, Coop
  Jantjen     Reuter, Coop Timens  
Coorts Jan     Joriaens, Anna  
Cornelis Aaf 1737-12-06 1807-07-18 Lieuwes, Symen Roeloffs, Cornelis Minnes, Grietje
  Aale     Jans, Sander Jans, Cornelis Remmelts, Hille
  Arrien     Hindricks, Acke  
  Baucke     Jacobs, Ael  
  Corneliske voor 1689-09-08   Berents, Albert Jansen, Cornelis Bennema, Jantien Jans
  Idjen voor 1677-02-11     Jansen, Cornelis Bennema, Jantien Jans
  Jaeij   na 1694-11-26 Geerts, Geert  
  Jan       Jans, Cornelis Remmelts, Hille
  Jantien voor 1673-08-17     Jansen, Cornelis Bennema, Jantien Jans
  Jell     Allerts, Otte  
  Joannes     Feytses, Antje  
  Johannes voor 1689-01-27   Hessels, Antje Cornelis, Joannes Feytses, Antje
  Matje     van Peene, Huybregt Tobiasse  
  Peter voor 1683-04-01     Jansen, Cornelis Bennema, Jantien Jans
  Remmelt voor 1692-10-30     Jans, Cornelis Remmelts, Hille
  Rixst   1699-09-13 Sijtses, Feijte  
  Roelof 1727-11-19   Lieuwes, Tietj Roeloffs, Cornelis Minnes, Grietje
Cornelisdr Immetgen     Coster, Cornelis Jacobsen  
  Maritge     Coster, Claes Cornelisz  
Cornelisz Geleijn   1572-08-07 van der Donck, Truijken Petersdr  
Coster Claes Cornelisz     Cornelisdr, Maritge Coster, Cornelis Jacobsen Cornelisdr, Immetgen
  Cornelis Claesz     Pouwelsdr, Meijnsgen Coster, Claes Cornelisz Cornelisdr, Maritge
  Cornelis Jacobsen     Cornelisdr, Immetgen Coster, Jacob
  Grietje Cornelisdr     Groenewegen, Symon Leendertsz Coster, Cornelis Claesz Pouwelsdr, Meijnsgen
  Jacob      
Cranenburch Bartholt Florisz.     van Egmond  
  Dieuwertje na 1519-11-28 van Loo, Albrecht van Cranenburch, Bartholt Florisz. van Egmond
Crijns Sijmon voor 1631-01-01 1691-02-15 Tjallinks, Ebge Sijmons, Krijn Pieters, Anna
Croese Antinette Hendriks   de Roos, Jurjen Clases Croese, Hendrick
  Hendrick   voor 1690-03-07  
Cruytzberg Geertgen     Bonebacker, Seger  
Cuijlenburgh Abraham voor 1763-07-24     van Cuijlenburgh, Cornelis van Senderen, Anna Elizabeth
  Abraham voor 1781-06-03 1857-04-17   van Cuijlenburgh, Zeger van Senderen, Cornelia
  Abraham voor 1742-11-25 1761-03-05   van Cuijlenburgh, Cornelis Bonebacker, Catharina
  Abraham voor 1679-05-25 1758-09-24 van Vlissingen, Johanna van Cuijlenburgh, Floris Lolij, Elisabeth
  Abraham voor 1720-11-27     van Cuijlenburgh, Abraham van Vlissingen, Johanna
  Anna Bartholotta voor 1717-02-14     van Cuijlenburgh, Abraham van Vlissingen, Johanna
  Anna Elisabeth voor 1760-01-06 1842-01-09 Docters van Leeuwen, Hermanus van Cuijlenburgh, Cornelis van Senderen, Anna Elizabeth
  Anna Elisabeth voor 1769-10-18 1844-10-31   van Cuijlenburgh, Zeger van Senderen, Cornelia
  Catharina voor 1761-09-27     van Cuijlenburgh, Cornelis van Senderen, Anna Elizabeth
  Catharina voor 1686-09-14     van Cuijlenburgh, Floris Lolij, Elisabeth
  Catrina voor 1765-07-03 1815-10-20   van Cuijlenburgh, Zeger van Senderen, Cornelia
  Cornelia voor 1763-05-12 1830-08-13   van Cuijlenburgh, Zeger van Senderen, Cornelia
  Cornelis voor 1731-12-02 voor 1802-06-18 van Senderen, Anna Elizabeth van Cuijlenburgh, Cornelis Bonebacker, Catharina
  Cornelis voor 1758-04-02 1827-09-22   van Cuijlenburgh, Cornelis van Senderen, Anna Elizabeth
  Cornelis voor 1709-04-19   Bonebacker, Catharina van Cuijlenburgh, Abraham van Vlissingen, Johanna
  Elisabeth voor 1707-10-16     van Cuijlenburgh, Abraham van Vlissingen, Johanna
  Floris voor 1646-12-27 1715-01-31 Lolij, Elisabeth Hendricsz, Jan Floris, Fijchie
  Francois voor 1776-03-24 1831-02-03   van Cuijlenburgh, Zeger van Senderen, Cornelia
  Francois voor 1768-03-30 1768-05-23   van Cuijlenburgh, Zeger van Senderen, Cornelia
  Francoisa voor 1770-04-08     van Cuijlenburgh, Cornelis van Senderen, Anna Elizabeth
  Fransois Willem voor 1768-04-09 1768-05-23   van Cuijlenburgh, Cornelis van Senderen, Anna Elizabeth
  Hendrick voor 1644-09-22 1730-09-18   Hendricsz, Jan Floris, Fijchie
  Jacobus voor 1740-02-05     van Cuijlenburgh, Cornelis Bonebacker, Catharina
  Jacobus voor 1711-05-17     van Cuijlenburgh, Abraham van Vlissingen, Johanna
  Jacobus voor 1715-08-14 1715-08-25   van Cuijlenburgh, Abraham van Vlissingen, Johanna
  Johanna voor 1737-04-07     van Cuijlenburgh, Cornelis Bonebacker, Catharina
  Johanna Catrina voor 1712-09-29     van Cuijlenburgh, Abraham van Vlissingen, Johanna
  Johannes voor 1765-09-15 1765-10-07   van Cuijlenburgh, Cornelis van Senderen, Anna Elizabeth
  Johannes voor 1741-09-05     van Cuijlenburgh, Cornelis Bonebacker, Catharina
  Johannes voor 1713-11-05 1742-01-26   van Cuijlenburgh, Abraham van Vlissingen, Johanna
  Johannes voor 1677-12-28     van Cuijlenburgh, Floris Lolij, Elisabeth
  Johannes voor 1682-03-01 na 1722-09-24   van Cuijlenburgh, Floris Lolij, Elisabeth
  Maria   1722-09-19   Hendricsz, Jan Floris, Fijchie
  Zeger voor 1735-10-23 1810-02-19 van Senderen, Cornelia van Cuijlenburgh, Cornelis Bonebacker, Catharina
  Zeger voor 1772-10-21 1834-02-12   van Cuijlenburgh, Zeger van Senderen, Cornelia
Dale Alijt     van Steenwinckel, Lourens  
Dam Antje Tjemmes 1805-10-28 1842-04-10 van der Meer, Douwe Hendriks ten Dam, Tjemme Pieters Wijngaarden, Jel Cornelis
  Arius Tjemmes 1807-10-24 voor 1812-01-05   ten Dam, Tjemme Pieters Wijngaarden, Jel Cornelis
  Dooitje Pieters 1779-03-23 1844-02-11   Tjemmes, Pieter Dooitses, Antje
  Fokeltje Pieters 1784-12-27 1857-01-29   Tjemmes, Pieter Dooitses, Antje
  Tjemme Pieters 1773-03-10 1846-12-26 Wijngaarden, Jel Cornelis Tjemmes, Pieter Dooitses, Antje
  Uilkje Pieters 1769-07-16 1847-01-08   Tjemmes, Pieter Dooitses, Antje
  Jarig Tjemmes voor 1752-01-16 1812-05-22   Pieters, Tjemme Sipkes, Uilk
Daniëls Anna voor 1748-03-30 1837-05-19 Gerrits, Jan Offes, Daniël Broers, Baukjen
  Ytje voor 1744-05-10 1784   Offes, Daniël Broers, Baukjen
Dekemans Geertruid   voor 1668-09-19 Swalue, Albertus  
Delden Geertjen Stevens voor 1741-08-13 1819-11-21   van Delden, Steven Janssen Jans, Geesjen
  Hermina Stevens voor 1736-06-29 voor 1794-09-30 Kiers, Jan Roelofs van Delden, Steven Janssen Jans, Geesjen
  Jan Stevens   voor 1781-08-04   van Delden, Steven Janssen Jans, Geesjen
  Steven Janssen voor 1709-03-06 voor 1791-01-14 Jans, Geesjen, Kiers, Lijsbet Roelofs Henriks, Jan Jans, Hermina
Delft Abraham Dircks voor 1622-09-25 voor 1636-09-27   van Delft, Dirk Adriaens van Steenwinckel, Lijsbeth
  Claes Adriaensz rond 1572 na 1636-09-18   Harmens, Adriaen Pietersdr, Gielijsgen
  Cornelia Dircks voor 1617-01-17 voor 1669-08-12   van Delft, Dirk Adriaens van Steenwinckel, Lijsbeth
  Daniel Dircks voor 1634-07-16 voor 1666-02-04   van Delft, Dirk Adriaens van Steenwinckel, Lijsbeth
  Dirck Dircks voor 1628-07-27 voor 1653-03-31   van Delft, Dirk Adriaens van Steenwinckel, Lijsbeth
  Dirk Adriaens rond 1591 voor 1658-01-30 van Steenwinckel, Lijsbeth Harmens, Adriaen Pietersdr, Gielijsgen
  Harman Adriaens rond 1589 voor 1619-11-30   Harmens, Adriaen Pietersdr, Gielijsgen
  Magdaleentgen Adriaensdr rond 1590     Harmens, Adriaen Pietersdr, Gielijsgen
  Pieter Adriaensz rond 1579 na 1656-08-05 van Steenwinckel, Maayke Willems Harmens, Adriaen Pietersdr, Gielijsgen
  Willem Dircks voor 1618-10-07 voor 1636-09-05   van Delft, Dirk Adriaens van Steenwinckel, Lijsbeth
  Willem Pieters voor 1614-03-14 voor 1666-10-12   van Delft, Pieter Adriaensz van Steenwinckel, Maayke Willems
Dercks Elske     Sibes, Steffen  
  Evertien voor 1666-03-25     Pouwels, Derck Clasen, Hadewich
  Evertin voor 1675-07-25     Pouwels, Derck Clasen, Hadewich
  Pouwel voor 1680-01-11     Pouwels, Derck Clasen, Hadewich
Derks Aaltjen   na 1719 Dreuwes, Roeloff Garbrants, Derck , Geese
  Aeltjen voor 1669-10-10   Hendriks, Hermen Jansz, Derck Claesz, Geertien
  Geertjen     Henriks, Joost  
  Klaas voor 1667-06-30     Pouwels, Derck Clasen, Hadewich
Derx Jentje voor 1693-02-19   Sjourts, Loetske Tonnis, Derk Inties, Gretie
Deynema Aefke Rompckes rond 1653 na 1703-10-15 Douwes, Rein  
Diemen Geertruijd Vranckdr   1532 van Beest van Eemskerck, Dirck Dircksz  
  Maria Jacobs     Dissius, Jacob Jacobsen  
Dijk Douwe Heerings 1790-04-05 1849-04-06   Wijpkes, Heering Wijbes, Bauk
  Lijsbert Heerings rond 1781 1847-09-17   Wijpkes, Heering Wijbes, Bauk
Dijkstra Baukje Minzes 1787-08-21 1851-07-11 Appelhof, Klaas Sijtzes Dijkstra, Minze Rinderts Jans, Martje
  IJbeltje Heerings rond 1778 1851-04-28   Wijpkes, Heering Wijbes, Bauk
  Minze Rinderts voor 1745-06-07 1814-03-19 Jans, Martje Minzes, Rindert Baukes, Aaltje
Dinckstee Hendrick Karsten voor 1649-09-23 voor 1685-11-20 Luckensen, Geertien Evers, Karst Kiers, Heilien
  Hijllegien Henrix voor 1682-02-08   Ridderinkhof, Hendrik Jans Dinckstee, Hendrick Karsten Luckensen, Geertien
  Karst Hendriks voor 1677-10-14     Dinckstee, Hendrick Karsten Luckensen, Geertien
  Margien Kersten       Evers, Karst Kiers, Heilien
  Lucas Hendriks voor 1679-02-09 voor 1745-03-28   Dinckstee, Hendrick Karsten Luckensen, Geertien
Dingste Kier Karsten voor 1639-04-28     Evers, Karst Kiers, Heilien
Dingstee Albert Kersten voor 1642-03-20 voor 1674-07-25   Evers, Karst Kiers, Heilien
Dircks Antje voor 1662-09-07   Broers, Willem Jansz, Dirck Hendricxdr, Luyttien
  Aukje     Dircks, IJpe  
  Broer     Ottes, Douw  
  IJpe     Dircks, Aukje  
Dircxdr Deele     Jeens, Hinne  
Dirks Gerrijt     Tijskes, Eeuw  
Dissius Abraham Jacobusz voor 1625-02-23 voor 1694-03-12   Dissius, Jacobus Arentsz van Starbergen, Maria Jansdr
  Adam     van Bruinis, Catharina Dissius, Jacob Jacobsen van Diemen, Maria Jacobs
  Adam Arentsz   voor 1633-06-09   Dissius, Arent Maertensz Vossenhol, Pietertje Jacobsdr
  Adriana Arents   voor 1673-10-06   Dissius, Arent Maertensz Vossenhol, Pietertje Jacobsdr
  Arent Maertensz     Vossenhol, Pietertje Jacobsdr  
  Carolus voor 1631-11-05 voor 1691-04-22   Dissius, Jacobus Arentsz van Starbergen, Maria Jansdr
  Dyna Jacobus 1748-03-15 1830-02-19 van der Kleij, Nicolaas Dissius, Jacobus Cools, Cornelia
  Jacob Jacobsen voor 1660-02-08 1714-03-09 van Diemen, Maria Jacobs Dissius, Jacobus Jacobus Farret, Abigail Josua
  Jacobus     Cools, Cornelia Dissius, Adam van Bruinis, Catharina
  Jacobus Arentsz   voor 1662-09-13 van Starbergen, Maria Jansdr Dissius, Arent Maertensz Vossenhol, Pietertje Jacobsdr
  Jacobus Jacobus voor 1634-01-08 voor 1665-08-26 Farret, Abigail Josua Dissius, Jacobus Arentsz van Starbergen, Maria Jansdr
  Jacobus Jacobus voor 1657-04-22 voor 1660-02-08   Dissius, Jacobus Jacobus Farret, Abigail Josua
  Jannitge Jacobusdr voor 1627-04-25 voor 1676-06-08   Dissius, Jacobus Arentsz van Starbergen, Maria Jansdr
  Josua Jacobus voor 1664-07-13     Dissius, Jacobus Jacobus Farret, Abigail Josua
  Maria Jacobus voor 1658-05-12     Dissius, Jacobus Jacobus Farret, Abigail Josua
  Petronella Jacobsdr voor 1629-05-19 voor 1681-03-29 Farret, Jan Josua Dissius, Jacobus Arentsz van Starbergen, Maria Jansdr
  Sijttje Jacobus voor 1662-01-20     Dissius, Jacobus Jacobus Farret, Abigail Josua
Docters Evertje   1793-01-01 van Leeuwen, Hendrik Arnoldsen  
Docters van Leeuwen Anna Arnoldina 1814-02-08 1894-06-28 van Mourik, Arie Docters van Leeuwen, Cornelis Willem Koene, Christina Louisa
  Arnoldina Cornelia Petronella 1794-02-03     Docters van Leeuwen, Hermanus van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
  Arnoldus Hermanus voor 1787-09-30 1839-10-31   Docters van Leeuwen, Hermanus van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
  Arnoldus Hermanus 1809-05-22 1901-10-15   Docters van Leeuwen, Cornelis Willem Koene, Christina Louisa
  Cornelis Willem voor 1785-11-27 1847-01-19 Koene, Christina Louisa Docters van Leeuwen, Hermanus van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
  Hendricus Johannus Theodorus voor 1784-04-25     Docters van Leeuwen, Hermanus van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
  Hermanus voor 1760-08-03 1820-11-04 van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth van Leeuwen, Hendrik Arnoldsen Docters, Evertje
  Joannes Hendricus 1791-05-17 1880-02-11   Docters van Leeuwen, Hermanus van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
  Juriaan Johannes 1811-06-30 1878-10-22   Docters van Leeuwen, Cornelis Willem Koene, Christina Louisa
Does Willem Leendertsz     Meesdr, Maertge Doessen, Leendert
Doessen Leendert      
Doities Sioerd     Hartmans, Abeltien Sjoerds, Doitie Pieters, Bincke
Dokkum Jan Jansen 1741-09-15 Jelles, Lolck  
  Jelle Jans voor 1735 1796   Dokkum, Jan Jansen Jelles, Lolck
  Lolke Jans   1808-04-21   Dokkum, Jan Jansen Jelles, Lolck
  Meinouw Jans na 1720-08-25 voor 1762-10-11 Hendriks, Arjen Dokkum, Jan Jansen Jelles, Lolck
Donck Agatha   voor 1678-09-26   van den Donck, Gerard Gijsels, Agnes
  Balthasar voor 1619 voor 1669 van der Merwe, Elisabeth van den Donck, Gerard Gijsels, Agnes
  Elisabeth Agnes       van den Donck, Everhard (Evert)
  Everhard (Evert) na 1637 na 1716 van den Donck, Balthasar van der Merwe, Elisabeth
  Frederik   voor 1762-06-11 Roelfs, Froukjen van den Donck, Everhard (Evert)
  Gerard   1625 Gijsels, Agnes van der Donck, Gijsbrecht Geleijn Corneliss Goeijaerts, Johanna Peeter
  Gerardus       van den Donck, Balthasar van der Merwe, Elisabeth
  Johanna       van den Donck, Gerard Gijsels, Agnes
  Cornelis       van der Donck, Gijsbrecht Geleijn Corneliss Goeijaerts, Johanna Peeter
  Gijsbrecht Geleijn Corneliss   na 1601-04-02 Goeijaerts, Johanna Peeter Cornelisz, Geleijn van der Donck, Truijken Petersdr
  Perina       van der Donck, Gijsbrecht Geleijn Corneliss Goeijaerts, Johanna Peeter
  Truijken Petersdr     Cornelisz, Geleijn  
Donk Catharina Freriks     Hendriks, Borchart van den Donck, Frederik Roelfs, Froukjen
  Eduart Fredriks voor 1716 1779-03-28   van den Donck, Frederik Roelfs, Froukjen
  Eltje Borcherts voor 1758-05-15 1828-09-16 Melis, Albert Jans Hendriks, Borchart van der Donk, Catharina Freriks
Dooitses Antje 1740-02-13 voor 1812-03-04 Tjemmes, Pieter Sjoerds, Doitje Gatses, Fookel
Doorenbusch Ettien Franssen rond 1640 voor 1704-05-01 Vonck, Jacob Harmens  
Douma     van Hoochstraten, Gerburch  
  Aukje Franzes 1878-04-25 1930-01-26   Douma, Frans Douwes Westra, Froukje Douwes
  Douwe Feddes 1808-09-25 1883-09-19 Kooistra, Aukje Heinzes Douma, Fedde Douwes Vriesema, Hinke Roelofs
  Douwe Franzes 1873-12-03 1942-09-13   Douma, Frans Douwes Westra, Froukje Douwes
  Fedde Douwes 1779-01-25 1849-11-30 Vriesema, Hinke Roelofs Hendriks, Douwe Franses, Klara
  Frans Douwes 1844-08-02 1913-09-29 Westra, Froukje Douwes Douma, Douwe Feddes Kooistra, Aukje Heinzes
  Gaatze 1881-07-10     Douma, Frans Douwes Westra, Froukje Douwes
  Trijntje Franzes 1875-08-13 1936-10-12 Kaspers, Roelf Douma, Frans Douwes Westra, Froukje Douwes
  Maycke tussen 1542 en 1550 1571 Meinertsz, Eilert Douma van Hoochstraten, Gerburch
Douwes Griet     Popis, Saecke  
  Hoecke     Gerrits, Mary  
  Jan   voor 1793-02-23 Rinkes, Jantjen  
  Lijsbert     Reins, Wybe  
  Marten   Hernes, Douwe
  Pieter voor 1696-07-26 voor 1744 Jolles, Aafke Pytters, Douwe Bottes, Antje
  Rein tussen 1700-02-14 en 1703-10-15 Deynema, Aefke Rompckes  
  Tettje   1727-04-27 Arjens, Hendrik  
  Wibbichen     Geerlofs, Andries  
  Ytie rond 1655 na 1719-03-07 Annes, Geert Hendriks, Douwe Bruchts, Antie
Drentje Jacob Jacobs voor 1742-10-14 1824-01-10   Roelefs, Jacob Jacobs, Anje
Dreuwes Roeloff voor 1634-06-22 rond 1670 Derks, Aaltjen Roeloffs, Dreuwes
Drost Arend Jans voor 1762-08-29 1808-09-19 Jans, Dirkje Drost, Jan Berends Engberts, Jentjen
  Beerent voor 1754-03-17 1828   Drost, Jan Berends Engberts, Jentjen
  Claas Berents voor 1721-10-05 1810-07-13   Jansen, Berent Claesen, Fennigjen
  Engbert voor 1756-04-04 1833   Drost, Jan Berends Engberts, Jentjen
  Fennigje voor 1758-10-29     Drost, Jan Berends Engberts, Jentjen
  Geesjen voor 1793-09-08     Drost, Arend Jans Jans, Dirkje
  Jacob voor 1765-12-18 1817   Drost, Jan Berends Engberts, Jentjen
  Jan voor 1768-02-28     Drost, Jan Berends Engberts, Jentjen
  Jan voor 1792-01-15 voor 1805-01-06   Drost, Arend Jans Jans, Dirkje
  Jan Berends voor 1723-03-14 voor 1799-12-02 Engberts, Jentjen Jansen, Berent Claesen, Fennigjen
  Janna 1789-01-04 1867-02-28 de Vries, Egbertus Drost, Arend Jans Jans, Dirkje
  Jantjen 1787-08-12     Drost, Arend Jans Jans, Dirkje
  Marrigjen voor 1752-05-28     Drost, Jan Berends Engberts, Jentjen
Ebes Sioert   voor 1722-04-26 Pieters, Jouckien  
Edsgers Atke voor 1699-10-01     Everts, Edsger Sijtjes, Eeuwck
  Evert voor 1694-02-07     Everts, Edsger Sijtjes, Eeuwck
  Jaaitje voor 1703-08-17     Everts, Edsger Sijtjes, Eeuwck
  Jel voor 1706-11-07   Heineman, Borrus Claases Everts, Edsger Sijtjes, Eeuwck
  Jotj voor 1688-11-25     Everts, Edsger Sijtjes, Eeuwck
Edzes Anna   1575-11-23 Lammerts, Jan  
Eebles Grietje voor 1713-02-12 voor 1761 Jacobs, Tabe Roels, Aeble Jans, Ytje
Eeckesdr Jelduwe   na 1610-03-05 Canter, Tijmen Jacobs  
Eedes Jancke     Rioerdts, Abe  
Eelkes Feicke     Jansen, Brechte  
  Frouke voor 1741-10-08 voor 1812-09-20 Hindriks, Harm IJsebrands, Eelke Roelfs, Anke
  Geeske voor 1669-05-09   Sijmens, Isbrant Feickes, Eelke Gerbens, Hillien
Eeltjes Jarich   1801-01-27 Pieters, Antje Jarigs, Eeltie Harmens, Trijntje
Eelzes Trijntje 1736-05-21 voor 1779-10-10 Jacobs, Libbe Foppes, Eelse Sanders, Jantje
Eerdes Annetie     Blom, Benedictus  
Eesges Heere voor 1701-01-30 1772-01-20 Jans, Aaltje Pieters, Edsge Ottes, Antie
Egberts Aeltien     Geerts, Hendrick  
  Lijkel voor 1667-04-21 voor 1725-02-04 Gerrijts, Riemke Annes, Egbert Hessels, Geeske
  Roelf Aarens voor 1718-04-10   Jans, Grietjen Roels, Egbert Jans, Griete
Egges Minne voor 1608 voor 1663-10-14 Lauwedr, Sipk  
Egmond     van Cranenburch, Bartholt Florisz.  
Eijken Aaltje Jacobs 1810-12-26 1860-05-17 Schuuring, Herm Jans van IJken, Jacob Hendriks Gerrits, Grietje
  Adriana Jans 1861-11-02 1894-02-17   van Eijken, Jan Harms Pol, Geertje
  Alberdina Adriana 1882-09-19 1972-01-17   van Eijken, Harm Pol, Wichertje
  Egberdina Jacobs 1815-02-09 1899-03-14   van IJken, Jacob Hendriks Gerrits, Grietje
  Femmigje 1840-05-20 1931-11-30   van Eijken, Lukas Harms van der Hoek, Johanna
  Femmigje 1885-08-01 1947-07-20   van Eijken, Harm Pol, Wichertje
  Geertje 1847-04-18 1871-07-20   van Eijken, Lukas Harms van der Hoek, Johanna
  Geertje Harms 1805-02-16 1847-12-02   van IJken, Hermen Hendriks Kisjes, Jacobje
  Geertje Jacobs 1807-03-15 1886-05-21   van IJken, Jacob Hendriks Gerrits, Grietje
  Geertje Jans 1855-10-11 1940-02-26   van Eijken, Jan Harms Pol, Geertje
  Gerrit Jacobs 1808-09-23 1897-06-19   van IJken, Jacob Hendriks Gerrits, Grietje
  Harm 1851-10-20 1925-11-13 Pol, Wichertje van Eijken, Lukas Harms van der Hoek, Johanna
  Harm 1844-09-13 1846-05-16   van Eijken, Lukas Harms van der Hoek, Johanna
  Harmen Jans 1859-02-14 1943-06-15   van Eijken, Jan Harms Pol, Geertje
  Hendrik Harms 1803-09-24 voor 1804-05-11   van IJken, Hermen Hendriks Kisjes, Jacobje
  Hendrik Harms 1810-05-04 1888-02-07   van IJken, Hermen Hendriks Kisjes, Jacobje
  Hendrik Jacobs 1819-12-26 1840-08-27   van IJken, Jacob Hendriks Gerrits, Grietje
  Hendrika 1892-08-05 1974-09-17   van Eijken, Harm Pol, Wichertje
  Hendrika Harms 1812-11-04 1841-12-29   van IJken, Hermen Hendriks Kisjes, Jacobje
  Hendrika Jacoba 1842-03-16 1928-04-11   van Eijken, Lukas Harms van der Hoek, Johanna
  Hendrika Jacobs 1817-04-07 1861-09-26   van IJken, Jacob Hendriks Gerrits, Grietje
  Hendrikus 1888-04-03 1889-05-13   van Eijken, Harm Pol, Wichertje
  Hermina Jans 1857-05-01 1927-06-16   van Eijken, Jan Harms Pol, Geertje
  Jacoba 1850-07-02 1850-08-05   van Eijken, Lukas Harms van der Hoek, Johanna
  Jacoba 1856-06-09 1921-04-15   van Eijken, Lukas Harms van der Hoek, Johanna
  Jacoba 1848-12-14 1849-02-05   van Eijken, Lukas Harms van der Hoek, Johanna
  Jacoba Jans 1852-02-13 1910-07-05   van Eijken, Jan Harms Pol, Geertje
  Jacomina Harms 1816-12-13 1817-06-25   van IJken, Hermen Hendriks Kisjes, Jacobje
  Jacomina Harms 1825-10-14 1906-12-16   van IJken, Hermen Hendriks Kisjes, Jacobje
  Jan Harms 1821-06-10 1904-01-01 Pol, Geertje van IJken, Hermen Hendriks Kisjes, Jacobje
  Jan Jans 1865-06-12 1936-09-23   van Eijken, Jan Harms Pol, Geertje
  Jennigje Jacobs 1823-05-23 1872-07-30   van IJken, Jacob Hendriks Gerrits, Grietje
  Jentje Harms 1807-08-15 1887-10-01   van IJken, Hermen Hendriks Kisjes, Jacobje
  Johanna 1878-04-16 1958-01-06 Schuuring, Adam van Eijken, Harm Pol, Wichertje
  Lubertha 1879-08-28 1963   van Eijken, Harm Pol, Wichertje
  Lucas 1881-02-10 1942-04-27   van Eijken, Harm Pol, Wichertje
  Lukas Harms 1814-10-20 1904-08-16 van der Hoek, Johanna van IJken, Hermen Hendriks Kisjes, Jacobje
  Wicher Harms 1818-04-28 1908-06-15   van IJken, Hermen Hendriks Kisjes, Jacobje
  Wichertje Jacobs 1813-03-15 1848-05-20   van IJken, Jacob Hendriks Gerrits, Grietje
  Wichertje Jans 1854-02-03 1894-01-25   van Eijken, Jan Harms Pol, Geertje
Eilertsdochter Maycke rond 1571 rond 1598 van Loo, Jacob Meinertsz, Eilert van Douma, Maycke
Eintes Wyke     Harms, Geert  
Eises Aukje voor 1759-06-10 1806-11-07 de Jong, Jelle Wytses Binnes, Eijze Jelles, Jitske
  Binne voor 1690-08-10 1772 Hanses, Antje Sigers, Eyse Binnes, Froukjen
Elses Sijtske     Pijtters, Else  
Engbers Jannigjen   rond 1781 Engbers, Willem  
  Jannigjen voor 1734-11-17 na 1795   Willems, Engbert Hendriks, Egbertje
  Willem voor 1715-01-20 rond 1802 Engbers, Jannigjen Willems, Engbert Hendriks, Egbertje
Engberts Beerent voor 1719-08-27 voor 1722-11-04   Berends, Engbert Arents, Jacobje
  Berent voor 1722-11-04     Berends, Engbert Arents, Jacobje
  Jentjen voor 1729-11-13 voor 1792-09-21 Drost, Jan Berends Berends, Engbert Arents, Jacobje
  Peter   voor 1750-05-01 Hessels, Mergjen  
Ennes Jaijts   na 1698 Gatses, Andries  
Enst Hermina Jans   voor 1737-02-04 Buijsingh, Johannes (Jan) Buijsingh  
Epema Rints     Hoytema, Lulof Hoytes  
Erryts Erryt   1772-03-16 Linses, Feyk Erryts, Erryt Hanses, Wipke
  Erryt     Hanses, Wipke Bruchts, Eryt Haeyes, Jentje
  Wipke rond 1734 1807-06-21 Nijhuis, Jan Folkerts Erryts, Erryt Linses, Feyk
Esselink Annichje Berends 1784-03-08 1845-01-08 Klomp, Roelof Jans, Klomp, Roelof Jans Hesseling, Berend Gerrits Labij, Jantje Jansen
  Berend voor 1703-07-08   ten Rosendaal, Berendina Esselink, Jan Lubberink, Geertruid
  Gerrit voor 1728-02-08 voor 1784-04-18 Stoffers, Elsjen Esselink, Berend ten Rosendaal, Berendina
  Jan   Lubberink, Geertruid  
Evers Karst     Kiers, Heilien  
Everts Antje     Sijdses, Uble  
  Assuerus   voor 1625-12-19  
  Baukjen     Werninch, Hendrik Janssen  
  Beern   voor 1710-08-10 Oenes, Romck Jans, Evert Beerns, Griet
  Edsger voor 1660-10-16   Sijtjes, Eeuwck Pytters, Evert Scheltes, Jell
  Femmetjen     Willems, Claes Smit, Evert Janss.
  Oede     Hendrickx, Gerrit  
Eylerts Eylert voor 1721-06-22     Eylerts, Pytter Jurjens, Geertjen
  Pytter voor 1684-08-31 voor 1744 Jurjens, Geertjen Koerts, Eylert Jacobsdr, Doutje
Eyles Hiltje 1711-07-25   Aukes, Pyter Martens, Eile Rones, Geiske
Eyntes Hinne voor 1681-03-27   Jacobs, Janke Hinnes, Einte Freercks, Hincke
Eynthes Jetske   voor 1676-01-23 Sjoerdts, Hinne  
Eysses Johannes     Meines, Grietje  
Eytses Jantien voor 1675-04-04   Alles, Wieger Ottes, Eijdt
Farret Abigael Thomas voor 1615-03-30 voor 1641-12-17   Farret, Thomas Weens, Abigael
  Abigail Josua voor 1637-12-20 na 1698-05-27 Dissius, Jacobus Jacobus Farret, Josua Thomas Scheij, Baertgen Dircksdr
  Dirck John voor 1643-04-19 1643-05-10   Farret, John Thomas Scheij, Neeltgen Dircksdr
  Dirck John voor 1644-08-09 1681-06-21   Farret, John Thomas Scheij, Neeltgen Dircksdr
  Dirck Josua voor 1644-01-17     Farret, Josua Thomas Scheij, Baertgen Dircksdr
  Francoise John 1642-02-01 1642-04-10   Farret, John Thomas Scheij, Neeltgen Dircksdr
  Heijndirck John voor 1648-09-29   Farret, John Thomas Scheij, Neeltgen Dircksdr
  Jan Josua voor 1636-02-19 voor 1681-03-29 Dissius, Petronella Jacobsdr Farret, Josua Thomas Scheij, Baertgen Dircksdr
  John Thomas voor 1611-12-18 1650-01-27 Scheij, Neeltgen Dircksdr Farret, Thomas Weens, Abigael
  Josua Jan voor 1657-04-01     Farret, Jan Josua Dissius, Petronella Jacobsdr
  Josua Thomas voor 1613-09-04 1697-05-04 Scheij, Baertgen Dircksdr Farret, Thomas Weens, Abigael
  Thomas geschat rond 1570 na 1647-01-05 Weens, Abigael  
  Thomas John voor 1646-08-05 1652-01-21   Farret, John Thomas Scheij, Neeltgen Dircksdr
  Thomas Josua voor 1641-07-07     Farret, Josua Thomas Scheij, Baertgen Dircksdr
Fasgin Anna     Lolij, Frans  
Feddes Berns   na 1698 Jotjes, Age  
  Jacob voor 1738-11-09 voor 1793-11-17 Viersen, Aukje Jans Jacobs, Fedde Bockes, Doetje
Feickes Eelke voor 1632-09-30   Gerbens, Hillien Eelkes, Feicke Jansen, Brechte
Feijtes Geltie   na 1701-02-19   Sijtses, Feijte Cornelis, Rixst
  Hette       Sijtses, Feijte Cornelis, Rixst
  Hijlcke     Jenties, Trijntie Sijtses, Feijte Cornelis, Rixst
  Jelger   1700-12-31   Sijtses, Feijte Cornelis, Rixst
Feitses Brand     Lippes, Teetske Roelofs, Feitse Brands, Pietje
Feytses Antje     Cornelis, Joannes  
Flerte Arent Jans voor 1662-04-11   Peters, Hillegien Arents, Jan Jansz, Wijggertjen
Flips Aaltjen na 1701 voor 1779-11-05 Schurink, Hermen Jans Pieters, Flip (Philip) Toerinckx, Neeltje
  Angnis   voor 1755-06-15   Pieters, Flip (Philip) Toerinckx, Neeltje
  Jentjen voor 1700-10-05 na 1762-12-12   Pieters, Flip (Philip) Toerinckx, Neeltje
  Peter voor 1704-12-14     Pieters, Flip (Philip) Toerinckx, Neeltje
Floris Fijchie   na 1666-04-26 Hendricsz, Jan  
Fockes Aage     Jans, Taetske  
  Acke     Hettes, Tjeerd  
  Feyckien voor 1678-11-22   Lieuwes, Pybe Jelles, Fokke
  Jaijts     Lammerts, Sitje  
  Tyetse     Riencks, Syts  
Foeckes Foecke     Peters, Tietke  
  Foecke       Foeckes, Foecke Peters, Tietke
  Geertje voor 1636-05-08   Rinses, Binne Gercks, Foecke Sybrens, Hymck
  Piecke   voor 1681-02-15 Theses, Antie Foeckes, Foecke Peters, Tietke
Fokken Jentjen voor 1761-06-07 1838-02-01 Schurink, Jan Philips Roelofs, Focco Berents, Hendrikjen
  Roelof voor 1756-05-01 1824-01-14   Roelofs, Focco Berents, Hendrikjen
Fokkes Age 1746-10-11     Ages, Fokke Jochums, Grytje
  Iebeltje 1748     Ages, Fokke Jochums, Grytje
  Jan 1750-03-00     Ages, Fokke Jochums, Grytje
  Jogchum 1748     Ages, Fokke Jochums, Grytje
  Teetske 1750-03-00 1753   Ages, Fokke Jochums, Grytje
  Wopke     Hinnes, Froukje  
Fokkinga Antje Jelkes 1809-09-30 1885-05-26 de Haan, Jacobus Jans Fokkinga, Jelke Roels Postma, Sijtske Eelzes
  Jelke Roels 1774-06-02 1842-05-19 Postma, Sijtske Eelzes Fokkinga, Roel Fokkes Nicolai, Tetje Jelkes
  Roel Fokkes voor 1750-03-22 1837-03-11 Nicolai, Tetje Jelkes Ages, Fokke Jochums, Grytje
Foles Bocke     Mackes, Wijpk  
Folkers Geertjen     Lammerts, Ubel  
Folkerts Aaltsen     Jelkes, Halbe Ytsma, Folkert Siurdts Sytses, Tyets
  Wytske     Jans, Hans  
Foockes Geuke voor 1676-12-10 tussen 1744 en 1748 Clases, Meinke Heerkens, Focke Geuckes, Mincke
  Sjouck     Alles, Wytse  
  Theunis     Bartels, Fook Jakops, Foocke Geerts, Iebel
Foppes Antie     Theunis, Baarelt  
  Eelse voor 1705-06-07 voor 1777-10-05 Sanders, Jantje Hinkes, Foppe Jans, Antie
Forelle Catharina     van Os, Gerhardus  
Franiker Crijntgen Willems voor 1629-02-04 voor 1675-09-30   van Franiker, Willem Hermanss Philips, Grietgen
  Diliaentien Willems voor 1641-06-14 1673-08-11   van Franiker, Willem Hermanss Philips, Grietgen
  Elisabet Willems voor 1638-09-09 na 1717-08-02   van Franiker, Willem Hermanss Philips, Grietgen
  Hermen Willems voor 1632-12-30 1710-02-23   van Franiker, Willem Hermanss Philips, Grietgen
  IJfge Willems voor 1627-04-11 1710-10-04 van Beussecom, Paulus Janssen van Franiker, Willem Hermanss Philips, Grietgen
  Maijken Willems voor 1630-11-17     van Franiker, Willem Hermanss Philips, Grietgen
  Willem Hermanss   1656-06-02 Philips, Grietgen  
Fransedr Gees     van Oss, Emout Rijcksz  
  Ydke   voor 1623-03-30 Thomas, Johannes  
Fransen Tomas voor 1700-10-13   Jans, Antje Johannes, Frans Jurjens, Wytske
Fransens Jacob     Swegers, Trijn  
Franses Johannes voor 1643-04-09 1715-03-25 Martens, Jaad Johannes, Frans Jacobs, Griet
  Klara voor 1737-12-16 voor 1806-03-29 Hendriks, Douwe Hendriks, Frans
Fransz Jan rond 1525   Broerendr, Meijnsgen  
Fredrix Marij     Pietersz, Claes  
Freercks Hincke rond 1653 rond 1706 Hinnes, Einte Harckes, Freerck Tjallinghs, Taeb
  Stijntje     Ritskes, Harcke  
  Wyts     Linses, Hessel  
Frens Berend   na 1705 Luijgies, Grietien  
  Jutjen voor 1675-07-18   Willems, Jan Jans, Frens Herms, Griettien
  Jutte     Reijnds, Jan  
Frericks Binne   1685-12-22 Harmens, Hiltie  
Frielsma Itie Alberts     Swalue, Otto  
Friso IJmtje Jans voor 1790-04-18 1828-10-04   Friso, Jan Heeres Simons, Grietje
  Jan Heeres voor 1744-06-07 1799-02-16 Simons, Grietje Eesges, Heere Jans, Aaltje
  Margaretha Simens 1805-02-28 1890-04-08 Heijt, Jacobus Machielse Friso, Simon Jansz de Ruiter, Grietje Harms
  Simon Jansz 1772-02-16 1852-02-12 de Ruiter, Grietje Harms Friso, Jan Heeres Simons, Grietje
Gaasbeek Dirk Hendrikz   van Ruwaarden, Wijntje Abrahams  
  Gerritje Dirksdr voor 1741-05-07 1815-05-03 Melchior, Willem Adolfsz van Gaasbeek, Dirk Hendrikz van Ruwaarden, Wijntje Abrahams
Gabriels Lieppe   na 1722 Hermens, Antje Ofkes, Gabriel Lieppes, Ipke
  Lieppe   Hendriks, Feikjen Lieppes, Gabriël Riencks, Martjen
Gabriëls Harmen voor 1697-01-06 na 1749   Lieppes, Gabriël Riencks, Martjen
  Tjerk voor 1701-11-20 na 1749   Lieppes, Gabriël Riencks, Martjen
Gaeles Ytie voor 1689-01-23   Willems, Broer Tijssen, Gaele Jans, Bauck
Gaetses Gerben     Ypts, Maeyke  
Garbrants Derck     , Geese  
Gatjes Rinck     Willems, Luitien  
Gatses Andries voor 1639-09-08 voor 1698 Ennes, Jaijts Andries, Gatje , Pieter
  Fookel voor 1721-12-02   Sjoerds, Doitje Luitiens, Gattie Wijbes, Antie
Gaukes Elske 1627 tussen 1685 en 1699 Jilles, Lammert Gaukes, Gauke Martens, Ryckel
  Gauke   na 1658 Martens, Ryckel  
  Marten       Gaukes, Gauke Martens, Ryckel
  Riensk 1624     Gaukes, Gauke Martens, Ryckel
Geerds Willem   voor 1675-04-16 Hendricks, Aeltien  
Geerlofs Andries   Douwes, Wibbichen Axen, Geerlof Jan Andries, Frerickie
  Maaijgen     Claasz, Tonis , Geerloff
Geerts Aeltien     Philips, Peter  
  Anne 1683-04-09     Geerts, Geert Cornelis, Jaeij
  Auck     Janssen, Harmen  
  Bieuwke voor 1712-09-25   Wiegers, Jacob Harms, Geert Eintes, Wyke
  Coop   1752-02-10 Roelofs, Baukjen  
  Geert   voor 1690-05-04 Cornelis, Jaeij  
  Hendrick     Egberts, Aeltien  
  Hendrik voor 1705-07-26 voor 1777-12-23 Sijes, Trijntje Annes, Geert Douwes, Ytie
  Iebel     Jakops, Foocke  
  Rinner voor 1682-01-08   Arjans, Japje Geerts, Geert Cornelis, Jaeij
Geertsen Aeltjen     Timpman, Willem Swierssen  
Geertz Geertjen     Nieuwenbrink, Hermen Janzen  
Gerbens Andries voor 1716-04-10   Pieters, Sijke Abes, Gerben Andries, Pitter
  Antie   1776-07-23 Hoitema, Foppe Hommes  
  Binne     Oebles, Eelkjen Gaetses, Gerben Ypts, Maeyke
  Boele voor 1692-07-31 1775-02-01 Jaeaens, Antie Boeles, Gerbe Uylkes, Sybrigh
  Grietie     Binnes, Lammert  
  Hillien     Feickes, Eelke  
  Wymer   voor 1690-05-04 Wopkes, Grietje  
Gerbrands Abbe   voor 1698 Idtses, Hid  
Gerbrandts Rinthie     Jans, Bauck  
Gerbrants Dirk voor 1662-08-31 rond 1727 Jans, Trijnje Dreuwes, Roeloff Derks, Aaltjen
Gercks Foecke     Sybrens, Hymck  
Gerks Sytse voor 1699-10-08   Jans, Gerck Keimpes, Trijntie
Gerlofs Ancke     Hoytema, Tiete Reyns  
Gerrijts Jacob   voor 1693-11-19 Groenewegen, Ariaantjen Symons  
  Riemke     Egberts, Lijkel  
  Rink voor 1705-01-18   Broers, Otte Dirks, Gerrijt Tijskes, Eeuw
  Wijger   voor 1717-01-01 Mastebroek, Leuntien Roeloffs Hendrickx, Gerrit Everts, Oede
Gerrits Antie     Lieubbes, Theunis  
  Arentien   na 1640 van Benthem, Jan  
  Claas   na 1749 Hendriks, Uilk  
  Eelkjen     Andries, Tjeerd Tjebbes, Gerryt Johannes, Wytske
  Egberdina voor 1786-05-21 1808-06-29   Willems, Gerrit Lubberts, Aaltjen
  Grietje 1782-05-27 1862-12-09 van IJken, Jacob Hendriks Willems, Gerrit Lubberts, Aaltjen
  Jan   voor 1766-12-18 Musscher, Arjaantjen Alberts Jans, Gerrit Mostert, Mergien Beerents
  Jan voor 1727-05-18 voor 1787-12-02 Daniëls, Anna Martens, Gerrit Hendriks, Swaantje
  Jannigjen 1780-05-12     Willems, Gerrit Lubberts, Aaltjen
  Klaasjen voor 1788-03-22 1834-11-14 de Vries, Wolter Derks Willems, Gerrit Lubberts, Aaltjen
  Marten voor 1724-01-30     Martens, Gerrit Hendriks, Swaantje
  Mary   voor 1654-12-17 Douwes, Hoecke  
  Reijntje voor 1780-07-21     Ottes, Gerrit Wiemers, Aaltje
  Tyebbe     Wybrens, Eelk  
  Willem voor 1784-03-14     Willems, Gerrit Lubberts, Aaltjen
Gerryts Kunne     Pyters, Aucke  
Geuckes Mincke   na 1708-03-21 Heerkens, Focke Minnerts, Geuke Wobbes, Rinske
Geuwkes Trijntje voor 1716-04-19   Keimpes, Heinse Foockes, Geuke Clases, Meinke
Ghijsels Adriaen   voor 1492-04-12  
  Jan   voor 1505-06-14 van Tolloijsen, Konegondt Boudens Ghijsels, Adriaen
Gijsels Adriaen Bouden voor 1613-09-07 Gijsels, Boudewijn Jan van Wisschel, Agnes
  Agnes   1627 van den Donck, Gerard Gijsels, Adriaen Bouden
  Boudewijn Jan voor 1543 van Wisschel, Agnes Ghijsels, Jan van Tolloijsen, Konegondt Boudens
  Catarijne     Gijsels, Boudewijn Jan van Wisschel, Agnes
  Jan   voor 1611-06-25   Gijsels, Boudewijn Jan van Wisschel, Agnes
Girbes Jan   tussen 1738 en 1749 Jans, Auck  
Gjalts Grietje voor 1676-01-16   Jelles, Sybren Goffes, Gjolt Roels, Hiltje
Glaviman Christiaen voor 1682-03-27     Glaviman Jr., Antonius Corstiaens Broeders, Elisabet Peters
  Corstiaen Corstiaensz rond 1604 1663-03-08 van den Hout, Willemken Jansdr. Laureissen  
  Elisabet voor 1680-03-17     Glaviman Jr., Antonius Corstiaens Broeders, Elisabet Peters
  Geertruijt Corstiaens voor 1646-04-02     Glaviman, Corstiaen Corstiaensz van den Hout, Willemken Jansdr. Laureissen
  Peter voor 1679-03-12     Glaviman Jr., Antonius Corstiaens Broeders, Elisabet Peters
  Pieter voor 1686-08-04     Glaviman Jr., Antonius Corstiaens Broeders, Elisabet Peters
Glaviman Jr. Antonius Corstiaens voor 1648-04-19 na 1686-08-04 Broeders, Elisabet Peters Glaviman, Corstiaen Corstiaensz van den Hout, Willemken Jansdr. Laureissen
Glavimans Willemijna voor 1677-06-02 voor 1757-06-02 van der Kleij, Nicolaas Gijsberts Glaviman Jr., Antonius Corstiaens Broeders, Elisabet Peters
Goeijaerts Johanna Peeter   van der Donck, Gijsbrecht Geleijn Corneliss Goeijaerts, Peeter
  Peeter      
Goffes Gjolt     Roels, Hiltje  
  Goffe   Wytses, Griet Goffes, Goffe Rienks, Trijn
  Goffe     Rienks, Trijn  
  Trijn voor 1678-09-08 voor 1760 Tabes, Jacob Goffes, Goffe Wytses, Griet
Goijtses Tettje     Nicolai, Atzo  
Goitses Harmen na 1683-01-04   Hendriks, Aaltje Oedses, Goytse Harmens, Auck
Goris     Bonebacker, Hendrick Goris, Sieger
  Sieger      
Gravius Agniet Martensdr     Adius, Lambertus Gravius, Martinus Johannis van Oss, Geeske Rijcx
  Anke voor 1611-03-06     Gravius, Jan Martens Hoytema, Berber Tietes
  Antje   na 1695   Gravius, Martinus Johannis van Oss, Geeske Rijcx
  Berber Martens 1635 1671-10-29   Gravius, Martinus Johannis van Oss, Geeske Rijcx
  Jan Martens voor 1638-05-19 Hoytema, Berber Tietes  
  Johannes Martens   1657-02-20   Gravius, Martinus Johannis van Oss, Geeske Rijcx
  Martinus Johannis voor 1644-07-05 van Oss, Geeske Rijcx Gravius, Jan Martens Hoytema, Berber Tietes
  Rein     Gravius, Jan Martens Hoytema, Berber Tietes
  Riemcke rond 1605 1659-10-04   Gravius, Jan Martens Hoytema, Berber Tietes
  Tiete Joannes       Gravius, Jan Martens Hoytema, Berber Tietes
Groenewegen Ariaantjen Symons     Gerrijts, Jacob Groenewegen, Symon Leendertsz Coster, Grietje Cornelisdr
  Leendert Willemsz     Mondius, Ariaentge Symonsdr Does, Willem Leendertsz Meesdr, Maertge
  Mensien Sijmons       Groenewegen, Symon Leendertsz Coster, Grietje Cornelisdr
  Symon Leendertsz     Coster, Grietje Cornelisdr Groenewegen, Leendert Willemsz Mondius, Ariaentge Symonsdr
Gros Antoni     Jans, Lijsebeth Gross, Valentijn Allerts, Gebbeke
  Benedictus voor 1642-12-04     Gross, Valentijn Allerts, Gebbeke
  Elisabeth voor 1702-09-22 voor 1767-04-11 Schuirman, Wolter Gros, Valentijn Hindricks, Wendeltjen
  Gebke voor 1674-07-24     Gros, Antoni Jans, Lijsebeth
  Hindrik voor 1694-10-26     Gros, Valentijn Hindricks, Wendeltjen
  Johannes voor 1699-10-23 voor 1737-05-03   Gros, Valentijn Hindricks, Wendeltjen
  Maria voor 1669-09-02     Gros, Antoni Jans, Lijsebeth
  Valentijn voor 1665-06-30 voor 1734-02-12 Hindricks, Wendeltjen Gros, Antoni Jans, Lijsebeth
Gross Valentijn     Allerts, Gebbeke  
Haan Antje 1879-07-27 1926-07-05 Tjoelker, Jilles Meinderts de Haan, Roel Jacobus Veenstra, Sytske Klazes
  Egbert Lijkels   1784-03-10 Ubels, Henke Egberts, Lijkel Gerrijts, Riemke
  Jacobus 1881-01-24     de Haan, Roel Jacobus Veenstra, Sytske Klazes
  Jacobus Jans 1817-07-30 1904-05-26 Fokkinga, Antje Jelkes de Haan, Jan Liekeles van Os, Reinouw Jacobus
  Jan Liekeles 1785-04-15 1858-06-05 van Os, Reinouw Jacobus de Haan, Liekle Egberts Oebeles, Sijke
  Klazina 1886-01-02 1940-05-08   de Haan, Roel Jacobus Veenstra, Sytske Klazes
  Liekle Egberts 1738 1814-05-07 Oebeles, Sijke de Haan, Egbert Lijkels Ubels, Henke
  Roel Jacobus 1850-02-09 1893-03-31 Veenstra, Sytske Klazes de Haan, Jacobus Jans Fokkinga, Antje Jelkes
  Sytske 1884-10-02 1951-03-14   de Haan, Roel Jacobus Veenstra, Sytske Klazes
  Wipke 1882-09-18 1929-04-18   de Haan, Roel Jacobus Veenstra, Sytske Klazes
Haase Annegjen Hermens   voor 1768-04-12 Prijs, Egbert Peters de Haze, Hermen Gerrits Roskam, Jentjen Willems
Haeyes Jentje     Bruchts, Eryt  
Hagen Gerrigje Jans     Prins, Hendrik  
Haijes Hylcke     Wierdts, Antje  
  Wieger     Brugts, Antje  
Haikes Tjerck voor 1668-01-26 na 1713-07-07 Peters, Haike Tijercks, Loechijen
Hajes Etje voor 1656-06-01   Sytses, Jacob Ofkes, Haye
Halbes Dievertje voor 1754-01-06 na 1808-07-04   Sierds, Halbe Jans, Antje
  Froukje voor 1761-03-20 1826-09-23 Hoitema, Homme Foppes Sierds, Halbe Jans, Antje
  Grietje voor 1752-04-08 1826-04-11   Sierds, Halbe Jans, Antje
  Hiltje 1766-10-31 1836-03-28   Sierds, Halbe Jans, Antje
  Sibbeltje rond 1677 1754-03-24 Aelses, Meyne Jelkes, Halbe Folkerts, Aaltsen
Hanses Antje voor 1685-02-15 1762 Eises, Binne Jacobs, Hans Liebbes, Griet
  Rienske voor 1685-07-28     Jans, Hans Folkerts, Wytske
  Rommert   1701-03-13 Ottes, An  
  Wipke     Erryts, Erryt  
Hanzes Folkert voor 1688-06-03   Hendriks, Aukjen Jans, Hans Folkerts, Wytske
Harckes Freerck rond 1618 rond 1673 Tjallinghs, Taeb Ritskes, Harcke Freercks, Stijntje
  Ritske rond 1605 voor 1684-02-10 Wobbes, Teth, Warners, Hiltje Ritskes, Harcke Freercks, Stijntje
Harink Peter Claas      
Harinxma Teth Tjaards Aggema     Hoytema, Hoyte Lulofs van Harinxma, Tjaard Aggema van Popma, Riem Riencksdr
  Tjaard Aggema     van Popma, Riem Riencksdr  
Harkes Hendrik rond 1640 voor 1709 Wybrens, Bintje  
  Roel     Kornelis, Jeltje  
Harmens Adriaen rond 1551 voor 1600-04-30 Pietersdr, Gielijsgen  
  Auck rond 1660 tussen 1735 en 1740 Oedses, Goytse  
  Goijtze voor 1715-01-20     Goitses, Harmen Hendriks, Aaltje
  Harmke     Hindrix, Roelf  
  Hiltie   1685-04-23 Frericks, Binne  
  Nieske   voor 1690-07-20 Siccama, Pieter Elses  
  Tamke     Waten, Uffe  
  Trijntje     Jarigs, Eeltie  
  Wybren voor 1708-02-05   Hinnes, Hinke Goitses, Harmen Hendriks, Aaltje
Harms Anke voor 1779-11-07 1847-02-02   Hindriks, Harm Eelkes, Frouke
  Fijchjen   voor 1758-01-24 Herms, Heijne  
  Geert     Eintes, Wyke  
  Geertjen     Coops, Jan Bartels, Hermen
  Jenneken     Jansen, Jan  
Harmsen Steven voor 1703-11-18   Harmssen, Geertjen Nieuwenbrink, Hermen Janzen Geertz, Geertjen
Harmssen Geertjen voor 1704-08-24   Harmsen, Steven Hendriks, Hermen Derks, Aeltjen
Hartmans Abeltien     Doities, Sioerd Hartmans, Hartman Jouckes, Auck
  Hartman     Jouckes, Auck  
Hayes Idsert     Jans, Neeltje  
  Jan     Poppens, Bauck  
Haze Hermen Gerrits     Roskam, Jentjen Willems  
  Willem Herms   voor 1773-07-06   de Haze, Hermen Gerrits Roskam, Jentjen Willems
Heerckes Heercke 1675-08-16   Jacobs, Grietie Tjeerts, Heerke Martens, Jelske
Heerings Jaapje 1788-09-20 1854-11-28   Wijpkes, Heering Wijbes, Bauk
  Pytrig rond 1787 1828-10-12   Wijpkes, Heering Wijbes, Bauk
  Wypke   1752 Rinners, Jaapjen  
Heerkens Focke   voor 1708-03-21 Geuckes, Mincke  
Heerkes Jelske voor 1714-12-09   IJpes, Jan Heerckes, Heercke Jacobs, Grietie
Heid Leonhard     Kleinmann, Martha  
Heijmen Geertje voor 1710-03-01 voor 1755-05-21 Klaas, Meijne Herms, Heijne Harms, Fijchjen
Heijsman Hilligje voor 1745-04-16 1808-05-29 de Vries, Derk Heisman, Egbertus Ridderinkhof, Anna Geertrui
Heijt Catharina Machielse 1780-06-18 1781-03-06   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Catharina Maria Machielse 1793-08-05 1794-05-19   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Catharina Maria Machielse 1794-11-25 1851-11-07   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Cornelia Machielse 1784-03-17 1812-04-05   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Dingenis 1847-08-26 1928-06-29   Heijt, Jacobus Machielse Friso, Margaretha Simens
  Gillis Machielse 1789-04-11 1818-10-04   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Hermanna 1839-05-23 1914-06-13   Heijt, Jacobus Machielse Friso, Margaretha Simens
  Jacob 1841-04-12 1907-02-09   Heijt, Jacobus Machielse Friso, Margaretha Simens
  Jacobus Machielse 1785-07-21 1847-11-13 Friso, Margaretha Simens Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Johannes Machielse 1790-04-25     Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Johannis Machielse 1799-11-15 1800-01-04   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Johannis Machielse 1801-09-03 1809-06-07   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Lein Machielse 1787-06-11 1811-11-27   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Machiel voor 1747-12-06 1835-11-29 de Witte, Willemina Pieterse Heydt, Michael Selzam, Catharina
  Machiel 1828-09-06 1876-12-19   Heijt, Jacobus Machielse Friso, Margaretha Simens
  Machiel Machielse 1782-10-13 1847-06-03   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Margaretha 1830-02-12 1911-02-07   Heijt, Jacobus Machielse Friso, Margaretha Simens
  Maria Machielse 1796-02-29 voor 1797-05-22   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Maria Machielse 1797-05-22 1867-01-12   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Pieter Machielse 1781-07-20 1844-01-02   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
  Simon 1832-08-19 1920-12-03   Heijt, Jacobus Machielse Friso, Margaretha Simens
  Wilhelmina 1834-11-23 1931-04-24 van Lunzen, Roelof Klaas Heijt, Jacobus Machielse Friso, Margaretha Simens
  Willem 1837-01-06 1859-08-06   Heijt, Jacobus Machielse Friso, Margaretha Simens
  Willem Machielse 1791-10-07 1862-04-06   Heijt, Machiel de Witte, Willemina Pieterse
Heineman Baukje Borres voor 1671-01-11 1720-06-08   Heineman, Borrus Claas Jansdr, Yttie
  Binkje Borus voor 1746-07-17 1804 Wijngaarden, Cornelis Adugeris Heineman, Borrus Claases Edsgers, Jel
  Borrus Claas voor 1650-06-30 1701-06-23 Jansdr, Yttie Heineman, Claas Wybes, Fettie
  Borrus Claases voor 1706-08-08   Edsgers, Jel Heineman, Claes Borus Klink, Janneke Aates
  Claas     Wybes, Fettie  
  Claas Boris voor 1736-02-26 1815-01-01   Heineman, Borrus Claases Edsgers, Jel
  Claes Borus voor 1669-05-23 1727-12-10 Klink, Janneke Aates Heineman, Borrus Claas Jansdr, Yttie
  Dieu Claes voor 1649-01-21 na 1666-04-19   Heineman, Claas Wybes, Fettie
  Eefjen Claes voor 1645-05-04 na 1666-04-19   Heineman, Claas Wybes, Fettie
  Eeuw Borres voor 1741-06-11 na 1795   Heineman, Borrus Claases Edsgers, Jel
  Evert Borres voor 1739-07-12 1800-07-03   Heineman, Borrus Claases Edsgers, Jel
  Fetje Borres voor 1674-04-17     Heineman, Borrus Claas Jansdr, Yttie
  Franske Borres voor 1743-08-11 1806-07-20   Heineman, Borrus Claases Edsgers, Jel
  Grietje Borres voor 1675-09-26     Heineman, Borrus Claas Jansdr, Yttie
  Hiltie Borres voor 1685-07-12     Heineman, Borrus Claas Jansdr, Yttie
  Janke Boris voor 1734-08-15 1812-02-04   Heineman, Borrus Claases Edsgers, Jel
  Jel Boris voor 1748-07-21 1804-02-07   Heineman, Borrus Claases Edsgers, Jel
  Maria Claes voor 1639-04-28 na 1676-08-26   Heineman, Claas Wybes, Fettie
  Marijke Borres voor 1682-09-24     Heineman, Borrus Claas Jansdr, Yttie
  Pier Claes voor 1643-07-24 na 1666-04-19   Heineman, Claas Wybes, Fettie
  Wybe Claes voor 1640-11-11 voor 1666-03-27   Heineman, Claas Wybes, Fettie
Heinen Roelofjen   voor 1701-03-21 van der Veen, Hermen Lamberts  
Heinses Reinck   1756 Taekes, Keimpe Barels, Heinse Johannes, Hiltje
  Taeke rond 1742 1810-08-15 Lieuwes, Trijntje Keimpes, Heinse Geuwkes, Trijntje
  Tetje voor 1691-05-17 1767-04-11 Bok, Jan Jans Barels, Heinse Johannes, Hiltje
Heisman Anna Catharina voor 1716-03-29 voor 1796-02-23   Heisman, Bernardus Pastoor, Lammegien Eghberts
  Anna Geertrui voor 1757-01-16     Heisman, Egbertus Ridderinkhof, Anna Geertrui
  Bernardus voor 1668-12-20 na 1756-06-05 Pastoor, Lammegien Eghberts Heisman, Johan Ernst van Benthem, Anna
  Egbertus voor 1711-09-30 voor 1771-03-14 Ridderinkhof, Anna Geertrui Heisman, Bernardus Pastoor, Lammegien Eghberts
  Jan Ernst voor 1719-03-29     Heisman, Bernardus Pastoor, Lammegien Eghberts
  Jan Hendrik voor 1748-07-28 1816-03-23   Heisman, Egbertus Ridderinkhof, Anna Geertrui
  Johan Ernst     van Benthem, Anna  
  Petrus voor 1722-06-01 voor 1779-12-14   Heisman, Bernardus Pastoor, Lammegien Eghberts
Hemkes Vrouke   Arents, Roelf Onnekes, Hemke Maertens, Grietie
Hendricks Aeltien     Geerds, Willem  
  Bartelt voor 1690-02-09     Bartels, Hendrick Reins, Jantjen
  Cornelijs       Philipsz, Hendrik Lenaerts, Adriantgen
  Hendrick       Philipsz, Hendrik Lenaerts, Adriantgen
  Jantijen       Philipsz, Hendrik Lenaerts, Adriantgen
  Pieter       Philipsz, Hendrik Lenaerts, Adriantgen
  Reint voor 1691-08-09     Bartels, Hendrick Reins, Jantjen
  Rinse     Hylkes, Bauck  
  Roel rond 1642 1721 Sijes, Fokje  
Hendrickx Bartelt   voor 1688-12-23  
  Gerrit     Everts, Oede  
  Reijnt   voor 1688-12-23 Lubberts, Aaltien  
Hendricsz Jan     Floris, Fijchie  
Hendricxdr Luyttien     Jansz, Dirck  
Hendriks Aaltje voor 1693-06-25 voor 1760-04-18 Lubberts, Antoni Bartels, Hendrick Reins, Jantjen
  Aaltje rond 1685   Goitses, Harmen Harkes, Hendrik Wybrens, Bintje
  Annegien   voor 1701-02-16 Ridderinkhof, Jan Willems  
  Arjen na 1719-06-04 na 1762-10-11 Dokkum, Meinouw Jans Arjens, Hendrik Douwes, Tettje
  Aukjen     Hanzes, Folkert  
  Binne na 1691-05-03 na 1749 Sierks, Geeske Binnes, Hendrik Ruyrds, Antie
  Borchart     van der Donk, Catharina Freriks  
  Claes voor 1667-01-23     Joosten, Hendrik Hendrix, Wobbetjen
  Dieltien     Jans, Koert  
  Douwe voor 1733-10-25 1806-03-29 Franses, Klara Geerts, Hendrik Sijes, Trijntje
  Douwe   voor 1668-01-06 Bruchts, Antie  
  Egbertje   na 1748 Willems, Engbert  
  Evertjen voor 1696-08-06 na 1748   Kisjes, Hendrik Dirks Leenderts, Mergien Jans
  Feikjen voor 1692-05-26   Gabriels, Lieppe Sierds, Hendrik Hessels, Taetske
  Fokje voor 1691-02-19 voor 1772-06-18 Jacobs, Sytse Roels, Hendrick Roels, Antie
  Frans   na 1749  
  Grietje     Popkes, Marten  
  Hendrikje voor 1674-06-14   Roels, Seye Timens, Hendrik Thijsses, Neeltje
  Hermen voor 1671-03-01   Derks, Aeltjen Geerts, Hendrick Egberts, Aeltien
  IJtske voor 1704-03-09   Sanders, Remmelt Bokes, Hindrik Roels, Sioukien
  Jantje     van Agteren, Jan  
  Lubbert voor 1701-12-04 voor 1772-08-03 Teunis, Grietje Bartels, Hendrick Reins, Jantjen
  Marrigjen voor 1741-02-18 na 1795 Jacobs, Jan Henriks, Henrik Arents, Femmigjen
  Pieter      
  Swaantje voor 1701-06-19 voor 1748-02-25 Martens, Gerrit Werninch, Hendrik Janssen Everts, Baukjen
  Uilk voor 1698-03-06 voor 1771-06-02 Gerrits, Claas Sijmens, Hendrick Jidtskes, Wynck
Hendrix Jan     Jans, Beerntje  
  Wobbetjen     Joosten, Hendrik  
Hennes Sjouk   voor 1698 Sakes, Hessel Jeens, Hinne Dircxdr, Deele
Henricks Philip   voor 1664-12-29 Pieters, Neeltje Philipsz, Hendrik Lenaerts, Adriantgen
Henrickx Syts     Sierkx, Pieter  
Henricx Bartholomees     Jacobsdr, Catrijna  
Henriks Fijchjen     Jakobs, Arent  
  Henrik     Arents, Femmigjen  
  Jan   na 1748 Jans, Hermina  
  Joost   Derks, Geertjen Joosten, Hendrik Hendrix, Wobbetjen
Heres Antie     Jeltes, Mirck  
Hermens Antje   voor 1675-08-15 Gabriels, Lieppe Janssen, Harmen Geerts, Auck
  Coert   voor 1681-03-23 Roelofs, Anna  
Herms Griettien     Jans, Frens  
  Heijne     Harms, Fijchjen  
  Hermen   voor 1669-02-07  
  Klaessien voor 1675-04-05   Peters, Theunis Smidt, Hermen Herms Jans, Grietien
  Marrigjen     Wijgers, Wijger  
  Reijndt voor 1706-08-22 voor 1748-06-16 Jans, Grietjen Reinds, Hermen Berends, Geesjen
  Reind     Peters, Marigien Herms, Hermen
Hernes Douwe      
Hesseling Berend Gerrits voor 1750-04-02 1807-09-05 Labij, Jantje Jansen Esselink, Gerrit Stoffers, Elsjen
Hessels Antje rond 1688   Cornelis, Johannes Sakes, Hessel Hennes, Sjouk
  Feijk 1648-12-31   Willems, Linse  
  Frens       , Hessel
  Geeske   1693-01-05 Annes, Egbert  
  Klaas       , Hessel
  Luite   voor 1752-03-10   , Hessel
  Mergjen   voor 1748 Engberts, Peter , Hessel
  Roelofjen       , Hessel
  Taetske voor 1672-03-10   Sierds, Hendrik Linses, Hessel Freercks, Wyts
Hester Hillechien Lamberts voor 1782-08-25     Hester, Lambert Koops Lucas, Luittien
  Jantje Lamberts voor 1793-07-23 1873-03-17   Hester, Lambert Koops Lucas, Luittien
  Jentien Lamberts voor 1796-09-18 1833-01-23   Hester, Lambert Koops Lucas, Luittien
  Koop Lamberts voor 1785-05-08 1856-11-29   Hester, Lambert Koops Lucas, Luittien
  Lambert Koops voor 1728-10-31 voor 1798-04-25 Lucas, Luittien Jans, Koop Lammerts, Hester
  Lucas Lamberts 1787-12-04 1853-04-02   Hester, Lambert Koops Lucas, Luittien
Hettes Tjeerd     Fockes, Acke Ytsens, Hette , Grietje
Heurne Aelheijt     Hueten, Berendt  
Heydt Michael 1717-07-16   Selzam, Catharina Heid, Leonhard Kleinmann, Martha
Heyns Bote rond 1682 voor 1728-01-25   Bootes, Heyn Taeckes, Saeckjen
  Taecke   Bootes, Heyn Taeckes, Saeckjen
Heynsen Jacob     Jeurjans, Geertien  
Heynses Reynsk     Allerts, Bareld  
Hiddema Eesck     Hoytema, Hoyte Goslicks  
Hiddes Gaatske     Sjoerds, Bauke  
  Lieuwe voor 1699-12-24 na 1749 Simens, Attje Lieuwes, Hidde Rommerts, Tytje
  Lol voor 1698-08-07     Lieuwes, Hidde Rommerts, Tytje
  Trijn     Rupsina, Andries Arjens Sybrands, Hidde Simckes, Hijd
Hidsers Gertje     Liebbes, Poope  
Hijlkes Botte voor 1700-03-29 voor 1758-12-18   Feijtes, Hijlcke Jenties, Trijntie
  Feijte voor 1682-09-03 voor 1760-10-27   Feijtes, Hijlcke Jenties, Trijntie
  Jentie voor 1685-03-29     Feijtes, Hijlcke Jenties, Trijntie
  Peerk voor 1696-08-02     Feijtes, Hijlcke Jenties, Trijntie
  Sijtse voor 1678-12-26 na 1723-09-12   Feijtes, Hijlcke Jenties, Trijntie
  Tiet voor 1687-03-06 1750-08-28   Feijtes, Hijlcke Jenties, Trijntie
Hilberts Jakobjen voor 1650-03-06   Kikke, Roelof Hendriks Jacobs, Hilbert Arents, Janien
Hilles Minne voor 1738-09-27   Sijtzes, Grietje Minnes, Hylle Jans, Jouk
Hindricks Acke     Cornelis, Arrien  
  Gesien       Hindricks, Hindrick Janssen, Hilletjen
  Hindrick     Janssen, Hilletjen  
  Jacob     Peters, Jelder  
  Peter voor 1675-10-21     Hindricks, Hindrick Janssen, Hilletjen
  Wendeltjen voor 1672-10-09 voor 1714-07-07 Gros, Valentijn Hindricks, Hindrick Janssen, Hilletjen
Hindricx Lubge     Alberts, Jacob  
Hindriks Geesjen   1741-02-10 Swart, Jacob Steffens  
  Harm voor 1747-01-22 voor 1812-09-20 Eelkes, Frouke Roelfs, Hindrik Jentes, Grietje
Hindrix Fennetie     Jacobs, Berent  
  Hindrickijen     Jans, Melis  
  Roelf   Harmens, Harmke  
  Trijntje     Sijmens, Onneke  
Hinkes Foppe   na 1724-07-14 Jans, Antie  
Hinnes Einte voor 1645-06-22 rond 1701 Freercks, Hincke Sjoerdts, Hinne Eynthes, Jetske
  Froukje     Fokkes, Wopke  
  Hinke voor 1714-01-21   Harmens, Wybren Eyntes, Hinne Jacobs, Janke
  Jaeen rond 1568   Tjeerdtdr, Auck Ubles, Hinne
Hoeckes Jetz     Rapkes, Ritske Douwes, Hoecke Gerrits, Mary
Hoek Hendrikje Jans voor 1775-01-22 voor 1775-08-28   van der Hoek, Jan Meinen van den Berg, Janna (Johanna) Peters
  Jan Meinen voor 1745-10-20 1825-03-09 van den Berg, Janna (Johanna) Peters Klaas, Meijne Heijmen, Geertje
  Johanna 1815-06-20 1878-10-26 van Eijken, Lukas Harms van der Hoek, Meijne Jans Schuuring, Femmigje Herms
  Johanna 1814-05-21 voor 1814-08-05   van der Hoek, Meijne Jans Schuuring, Femmigje Herms
  Meijne Jans voor 1773-08-11 1865-03-07 Schuuring, Femmigje Herms van der Hoek, Jan Meinen van den Berg, Janna (Johanna) Peters
  Reingje 1817-11-18 1871   van der Hoek, Meijne Jans Schuuring, Femmigje Herms
Hoekstra Tabe Sanders 1764-04-19 1829-10-22   Remmelts, Sander Tabes, Trijntje
Hoijtes Jelmer     Tijamedr., Anna  
Hoitema Bauke Foppes 1773-10-10 1828-11-29   Hoitema, Foppe Hommes Gerbens, Antie
  Fopkjen Hommes 1792-09-25 1820-11-10   Hoitema, Homme Foppes Halbes, Froukje
  Foppe Hommes voor 1721-06-15 tussen 1783 en 1800 Gerbens, Antie Hoitema, Homme Foppes Baukes, Antje
  Foppe Hommes 1795-07-09 1821-04-01   Hoitema, Homme Foppes Halbes, Froukje
  Halbertje Hommes 1790-07-13 1808-08-16   Hoitema, Homme Foppes Halbes, Froukje
  Homme Foppes voor 1749-04-28 1811-02-03 Halbes, Froukje Hoitema, Foppe Hommes Gerbens, Antie
  Homme Foppes tussen 1685 en 1690 na 1767-01-18 Baukes, Antje Hoytema, Foppe Hommes Rommerts, Antie
  Tjitske Hommes 1787-10-15     Hoitema, Homme Foppes Halbes, Froukje
Hoites Bauke     Waties, Sibbel  
Holm Marijtje 1774-04-28 1846-10-24 de Jong, Willem Holm, Pieter Visscher, Neeltje
  Pieter     Visscher, Neeltje  
Hoochstraten Catharina   1591   van Hoochstraten, François van Warmond, Alewar Gerritsdr
  François     van Warmond, Alewar Gerritsdr  
  Gerburch   1562 Douma van Hoochstraten, François van Warmond, Alewar Gerritsdr
Hout Willemken Jansdr. Laureissen voor 1611-09-18 1673-01-13 Glaviman, Corstiaen Corstiaensz  
Hoytema Antje Hommes 1785-04-17 1842-09-26   Hoitema, Homme Foppes Halbes, Froukje
  Berber Tietes rond 1576 voor 1650-11-22 Gravius, Jan Martens Hoytema, Tiete Reyns Gerlofs, Ancke
  Foppe Hommes na 1658 voor 1701 Rommerts, Antie Hoytema, Homme Foppes Pytters, Foockel
  Foppe Tietes rond 1574   Sioukes, Fedt Hoytema, Tiete Reyns Gerlofs, Ancke
  Goslick Hoytes     Tjallema, Tjal Hoytema, Hoyte
  Homme Foppes   tussen 1672 en 1677 Pytters, Foockel Hoytema, Foppe Tietes Sioukes, Fedt
  Hoyte   1430  
  Hoyte Goslicks     Hiddema, Eesck Hoytema, Goslick Hoytes Tjallema, Tjal
  Hoyte Lulofs   1537 van Harinxma, Teth Tjaards Aggema Hoytema, Lulof Hoytes van Epema, Rints
  Hoyte Tietes rond 1581     Hoytema, Tiete Reyns Gerlofs, Ancke
  Lulof Hoytes     van Epema, Rints Hoytema, Hoyte Goslicks Hiddema, Eesck
  Reyn Hoytes   1589-02-01 van Hylckama, Fopck Broers Hoytema, Hoyte Lulofs van Harinxma, Teth Tjaards Aggema
  Tiete Reyns   voor 1595-01-04 Gerlofs, Ancke Hoytema, Reyn Hoytes van Hylckama, Fopck Broers
  Riem       Hoytema, Hoyte Lulofs van Harinxma, Teth Tjaards Aggema
Huete Aleijda voor 1616-12-01   van Benthem, Peter Huete, Bernard Jellen, Anna
  Bernard   Jellen, Anna Hueten, Berendt van Heurne, Aelheijt
  Bernard voor 1619-02-28     Huete, Bernard Jellen, Anna
  Elsien voor 1626-11-08 voor 1682-07-16   Huete, Bernard Jellen, Anna
Hueten Berendt     van Heurne, Aelheijt  
Huitema Afke 1864-07-19 1950-01-12   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Afke Halbes 1823-08-19 1887-11-29   Huitema, Halbe Hommes Schuurmans, Trijntje Daniëls
  Anne 1860-10-27 1943-04-12   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Aukje Halbes 1833-10-31 1867-07-05   Huitema, Halbe Hommes Schuurmans, Trijntje Daniëls
  Daniël Halbes 1835-11-24 1897-04-28   Huitema, Halbe Hommes Schuurmans, Trijntje Daniëls
  Eelkje 1870-04-29 1870-05-08   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Eelkje 1873-12-11 1874-12-14   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Foppe Halbes 1831-05-09 1915-05-08 van der Meulen, Gepke Sanders Huitema, Halbe Hommes Schuurmans, Trijntje Daniëls
  Froukje 1870-04-29 1870-05-12   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Froukje 1871-07-10 1874-12-09   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Froukje 1875-06-11 1907-10-29   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Froukje Halbes 1825-07-18 1878-02-23   Huitema, Halbe Hommes Schuurmans, Trijntje Daniëls
  Halbe 1859-08-27 1896-07-13   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Halbe Halbes 1839-05-29 1843-02-24   Huitema, Halbe Hommes Schuurmans, Trijntje Daniëls
  Halbe Hommes 1799-03-23 1875-10-06 Schuurmans, Trijntje Daniëls Hoitema, Homme Foppes Halbes, Froukje
  Hiltje 1863-04-09 1940-12-19   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Homme 1870-04-29 1940-03-21   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Homme 1868-02-02 1869-06-23   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Homme Halbes 1821-12-10 1842-01-06   Huitema, Halbe Hommes Schuurmans, Trijntje Daniëls
  Johannes 1862-03-21 1862-12-05   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Johannes Halbes 1827-04-02 1877-08-01   Huitema, Halbe Hommes Schuurmans, Trijntje Daniëls
  Korneliske Halbes 1829-07-12 1901-03-23   Huitema, Halbe Hommes Schuurmans, Trijntje Daniëls
  Sander 1858-07-15 1865-11-20   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Sander 1869-03-05 1870-04-12   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Susanna 1866-06-17 na 1953-12-16   Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
  Tjitse Hommes 1804-03-14 1876-03-02   Hoitema, Homme Foppes Halbes, Froukje
  Trijntje Foppes 1857-03-24 1949-06-11 Veenstra, Liebe Jacobs Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Gepke Sanders
Huizinga Izebrand Eelkes voor 1744-02-09 1826-06-25   IJsebrands, Eelke Roelfs, Anke
Hylckama Jelle Broers     , Wytz  
  Broer Jelles     , Doedt Hylckama, Jelle Broers , Wytz
  Fopck Broers 1586-07-16 Hoytema, Reyn Hoytes van Hylckama, Broer Jelles , Doedt
Hylkes Bauck     Hendricks, Rinse  
  Sijke   Oebles, Jan Haijes, Hylcke Wierdts, Antje
Hylles Minne     Ruurds, Inske  
Idserts Trijntie voor 1678-09-22   Wybes, Aege Hayes, Idsert Jans, Neeltje
Idses Attie     Reinties, Jottie  
Idtses Hid   na 1698 Gerbrands, Abbe  
IJken Aaltjen Lukas voor 1725-01-31 voor 1784-02-12   van IJken, Lukas Jakobs Wijgerts, Wijgertjen
  Aaltjen Wichers voor 1768-12-26 voor 1772   van IJken, Wigher Lukas Schurink, Neeltje Harms
  Aaltjen Wijgers voor 1777-05-25 voor 1803-06-14   van IJken, Wigher Lukas Schurink, Neeltje Harms
  Aeltien Hendriks voor 1771-06-23 1851-06-23   van IJken, Hendrik Lucas Schuuring, Geertien Herms
  Aeltjen Wichers voor 1773-03-21 voor 1777-04-02   van IJken, Wigher Lukas Schurink, Neeltje Harms
  Aeltjen Wijgers voor 1765-04-14 voor 1767-12-29   van IJken, Wigher Lukas Schurink, Neeltje Harms
  Egbert Jacobs voor 1705-11-25 voor 1747-01-27   Lukas, Jakob Kremer, Jentjen Jans
  Geesjen Wijgers voor 1779-04-14 1856-06-09   van IJken, Wigher Lukas Schurink, Neeltje Harms
  Gerrit Lukas voor 1739-08-02     van IJken, Lukas Jakobs Wijgerts, Wijgertjen
  Hendrik Lucas rond 1733 1819-01-10 Schuuring, Geertien Herms van IJken, Lukas Jakobs Wijgerts, Wijgertjen
  Herm Wiechers voor 1782-03-10     van IJken, Wigher Lukas Schurink, Neeltje Harms
  Hermen Hendriks voor 1778-04-20 1826-08-07 Kisjes, Jacobje van IJken, Hendrik Lucas Schuuring, Geertien Herms
  Jacob Hendriks voor 1783-05-04 1863-07-25 Gerrits, Grietje van IJken, Hendrik Lucas Schuuring, Geertien Herms
  Jakob Lukas voor 1723-12-08 voor 1727-11-09   van IJken, Lukas Jakobs Wijgerts, Wijgertjen
  Jakob Lukas voor 1727-11-09 1813-07-30   van IJken, Lukas Jakobs Wijgerts, Wijgertjen
  Jentien Wijchers voor 1767-03-15 1832-02-04   van IJken, Wigher Lukas Schurink, Neeltje Harms
  Jentje Lucas voor 1734-08-30 na 1803-03-20 Schurink, Jan Harms van IJken, Lukas Jakobs Wijgerts, Wijgertjen
  Jentjen Hendriks voor 1780-10-07 voor 1785-05-04   van IJken, Hendrik Lucas Schuuring, Geertien Herms
  Kind Wichers na 1759-09-13 voor 1760-04-30   van IJken, Wigher Lukas Schurink, Neeltje Harms
  Lucas Hendriks voor 1775-09-29 1867-03-17   van IJken, Hendrik Lucas Schuuring, Geertien Herms
  Lucas Wichers voor 1771-02-03 voor 1772   van IJken, Wigher Lukas Schurink, Neeltje Harms
  Lucas Wijchers 1775-05-31 1853-06-24   van IJken, Wigher Lukas Schurink, Neeltje Harms
  Lukas Jakobs voor 1697-08-01 voor 1773-07-29 Wijgerts, Wijgertjen Lukas, Jakob Kremer, Jentjen Jans
  Wiecher Hendriks voor 1786-09-03 voor 1791-11-08   van IJken, Hendrik Lucas Schuuring, Geertien Herms
  Wigher Lukas voor 1730-06-28 voor 1810-11-03 Schurink, Neeltje Harms van IJken, Lukas Jakobs Wijgerts, Wijgertjen
  Wijgertien Hendriks voor 1768-12-26 voor 1806-02-20   van IJken, Hendrik Lucas Schuuring, Geertien Herms
  Wijgertien Wijgers voor 1762-05-02 voor 1762-09-17   van IJken, Wigher Lukas Schurink, Neeltje Harms
  Wijgertien Wijgers voor 1763-07-17 voor 1793-02-20   van IJken, Wigher Lukas Schurink, Neeltje Harms
IJntjes Sipke   1710 Leuwes, Leeuwe  
IJpes Jan voor 1707-02-27   Heerkes, Jelske Dircks, IJpe Dircks, Aukje
IJsebrands Eelke voor 1705-05-03   Roelfs, Anke Sijmens, Isbrant Eelkes, Geeske
Ingels Suzanneke Pieters     Minderhoud, Cornelis Adriaense  
Innes Baucke     Pieckes, Jouck  
Inties Gretie   voor 1707-11-13 Tonnis, Derk  
Itsma Berber Fockes     Wittes, Jan  
Jacobs Aegtie voor 1741-10-22 voor 1786-05-25   Roelefs, Jacob Jacobs, Anje
  Ael     Cornelis, Baucke  
  Albert voor 1721-01-07     Alberts, Jacob Hindricx, Lubge
  Alle     Wygers, Geesjen  
  Anje   Roelefs, Jacob Alberts, Jacob Hindricx, Lubge
  Auke   voor 1749 Lammerts, Tjitske Auckes, Jacob Sioerds, Tietie
  Berent     Hindrix, Fennetie  
  Elske voor 1745-10-27 1805 van Schra, Casper Jacobs Roelefs, Jacob Jacobs, Anje
  Fedde     Bockes, Doetje  
  Froukje     Jans, Ruijrd  
  Geertje voor 1753-09-16 1834-11-29   Pieters, Jacob Clases, Wink
  Griet voor 1622-06-12   Johannes, Frans Fransens, Jacob Swegers, Trijn
  Grietie voor 1675-07-04   Heerckes, Heercke Sijdtses, Jacob Andries, Jilliske
  Grietje voor 1729-09-18 1769 Kooij, Pieter Jacobs Jansen, Jacob Tjerks, Lukkien
  Hans     Liebbes, Griet  
  Hilbert     Arents, Janien  
  Hillegont     Alberts, Adam  
  Jan   Alberts, Gretien  
  Jan voor 1736-10-21 voor 1795 Hendriks, Marrigjen Jans, Jakob Jans, Femmegjen
  Janke voor 1680-04-25   Eyntes, Hinne Boeles, Jacob Laurenses, Aet
  Jantien     Suarts, Karst  
  Jeurjan voor 1644-01-28   Jeltis, Yde Heynsen, Jacob Jeurjans, Geertien
  Libbe voor 1749-06-11 voor 1807-02-03 Eelzes, Trijntje Liebbes, Jacob Lammerts, Jantjen
  Liebbe      
  Lijske voor 1749-03-02 1824-09-18   Roelefs, Jacob Jacobs, Anje
  Pietertje voor 1758-03-05 1807-08-01 de Roos, Cornelis Wopkes Pieters, Jacob Clases, Wink
  Sibe     Janss, Jentie  
  Stoffer voor 1699-12-22 voor 1738-02-14 Veltmans, Jeltjen Hindriks Swart, Jacob Steffens Hindriks, Geesjen
  Sytse     Jelles, Uylck  
  Sytse voor 1691-03-15 voor 1762-01-22 Hendriks, Fokje Sytses, Jacob Hajes, Etje
  Tabe voor 1706-11-14 na 1761 Eebles, Grietje Tabes, Jacob Goffes, Trijn
  Taeke voor 1727-03-09   Thomas, Baukje Teekes, Jacob Ubeles, Aeltje
  Tierk Haikes voor 1730-11-05     Jansen, Jacob Tjerks, Lukkien
  Trijntie     Meijnerdts, Johannis  
  Trijntje voor 1715-02-17     Alberts, Jacob Hindricx, Lubge
Jacobsdr Catrijna rond 1522   Henricx, Bartholomees  
  Doutje voor 1649-05-27 na 1724-08-20 Koerts, Eylert  
Jaeaens Antie 1690 1777-04-22 Gerbens, Boele  
Jaeens Tjeerdt rond 1600   Rinthies, Jeltje Hinnes, Jaeen Tjeerdtdr, Auck
Jager Bintje Hindriks voor 1765-11-24 1832-10-28 van Lingen, Teeke Gouwkes Sytses, Hendrik Binnes, Antje
  Trijntje Ruurds rond 1782 1836-04-16   Wolters, Ruurd Klaazes, Sijtske
  Wolter Ruurds rond 1761 1826-08-19   Wolters, Ruurd Klaazes, Sijtske
Jakobs Arent     Henriks, Fijchjen  
  Egbert voor 1703-07-04 voor 1705-11-25   Lukas, Jakob Kremer, Jentjen Jans
  Jan voor 1700-06-02     Lukas, Jakob Kremer, Jentjen Jans
  Jan      
Jakops Foocke     Geerts, Iebel  
Jans Aaltje     Eesges, Heere  
  Andries     Tjeerds, Baukjen  
  Antie   na 1724-07-14 Hinkes, Foppe  
  Antje   1777-07-24 Sierds, Halbe  
  Antje voor 1695-12-15   Fransen, Tomas Wopkes, Jan Alberts, Jeskje
  Arend voor 1721-09-12 rond 1798 Andries, Geelke Girbes, Jan Jans, Auck
  Auck voor 1675-04-02 na 1749 Girbes, Jan Hendrix, Jan Jans, Beerntje
  Bauck     Gerbrandts, Rinthie  
  Bauck   voor 1704-03-02 Tijssen, Gaele  
  Baukjen 1772-07-15     Gerrits, Jan Daniëls, Anna
  Beerent voor 1731-07-06 voor 1804-07-10 Prijs, Margjen Egberts Gerrits, Jan Musscher, Arjaantjen Alberts
  Beerntje     Hendrix, Jan  
  Berent     Jans, Jentje  
  Claas     Jans, Lamme  
  Coop      
  Cornelis     Remmelts, Hille  
  Dirkje 1757-05-03 1837-03-23 Drost, Arend Jans  
  Elske       Jans, Jan Ytsma, Tjits Jans
  Evert     Beerns, Griet  
  Femmegjen voor 1695-06-30   Jans, Jakob Wildeboer, Jan Lubberts Claesz, Trijntjen
  Frens na 1705 Herms, Griettien Reijnds, Jan Frens, Jutte
  Froukje     Jelles, Sytse  
  Geesjen   voor 1774-12-06 van Delden, Steven Janssen  
  Geessien     Louwen, Peter  
  Gerck     Keimpes, Trijntie  
  Gerrit     Mostert, Mergien Beerents  
  Griete   voor 1726-09-25 Roels, Egbert  
  Grietien     Smidt, Hermen Herms  
  Grietjen   voor 1764-12-12 Egberts, Roelf Aarens  
  Grietjen voor 1712-05-29   Herms, Reijndt Willems, Jan Frens, Jutjen
  Haebeltje     Michiels, Andries  
  Hans 1682-06-02   Folkerts, Wytske  
  Hendrikje voor 1765-07-07 1813-02-23 van Leusen, Reint Harms Jacobs, Jan Hendriks, Marrigjen
  Hercke     Scheij, Jan Dircxs  
  Hermina   voor 1748 Henriks, Jan  
  Hillighien     Jans, Lambert  
  Hiltie     Ritskes, Warner  
  Hiltsje       Jans, Jan Ytsma, Tjits Jans
  Jacob voor 1675-04-11 voor 1718-07-23 Peters, Annegien Jacobs, Jan Alberts, Gretien
  Jakob     Jans, Femmegjen Jakobs, Jan
  Jan 1716 Ytsma, Tjits Jans  
  Jan      
  Jedts     Johannes, Jan Wittes, Jan Itsma, Berber Fockes
  Jentje     Jans, Berent  
  Jimck   voor 1669-02-14 Bennes, Ypt  
  Jogchum     Aesges, IJbeltje  
  Jouk     Minnes, Hylle  
  Klaas     Riekeles, Grietje  
  Koert voor 1621-04-02   Hendriks, Dieltien Coorts, Jan Joriaens, Anna
  Koop voor 1700-11-03 voor 1754 Lammerts, Hester Coops, Jan Harms, Geertjen
  Lambert voor 1660-12-30 voor 1725-08-26 Jans, Hillighien Snoeck, Jan Peters
  Lamme voor 1618-03-20   Jans, Claas Jansen, Jan Harms, Jenneken
  Lammert       Jans, Jan Ytsma, Tjits Jans
  Liebbe     Popes, Jets  
  Lijsbert voor 1730-03-19   Taekes, Gauke Binnerts, Jan Wolters, IJbeltje
  Lijsebeth     Gros, Antoni  
  Marije     Noordink, Jan Hendriks  
  Martje     Dijkstra, Minze Rinderts  
  Mayke     Klaesens, Hillebrandt  
  Mayke     Atzes, Ouble  
  Meinse voor 1662-02-02   Laurens, Gepke Meijnses, Jan
  Melis     Hindrix, Hindrickijen  
  Neeltgen     Keyseroom, Cornelis Leenderts  
  Neeltje voor 1647-10-17   Hayes, Idsert Jans, Jan
  Oebele voor 1714-10-03   Boeles, Sybrigje Oebles, Jan Hylkes, Sijke
  Poppe   na 1728 Tijaerts, Jan Poppes, Goyts
  Roelofje     Lammerts, Sieger  
  Ruijrd rond 1645   Jacobs, Froukje Ruijrds, Jan
  Sander     Cornelis, Aale  
  Sijdtje     Aages, Wybe  
  Simen na 1680-07-11   Jans, Trijntie Sjoerds, Jan Wybes, Ibel
  Swaantje voor 1768-03-20 1805-07-18 van der Meer, Hendrik Arjens Gerrits, Jan Daniëls, Anna
  Sytse      
  Sytse     Hayes, Jan Poppens, Bauck
  Taetske     Fockes, Aage  
  Tiete voor 1685-01-04 tussen 1728 en 1733 Sipkes, Aelk Tietes, Jan Kornelis, Broork
  Tietje voor 1733-04-19   Barelds, Bareld Bok, Jan Jans Heinses, Tetje
  Trijnje voor 1670 na 1731 Gerbrants, Dirk  
  Trijntie     Jans, Simen  
  Trijntje     Popkes, Bartel  
  Trijntjen   voor 1757-05-31 Kiers, Gerrit Roelofs  
  Wouter   voor 1660-12-15 Segeren, Maeijken  
  Wytske rond 1652   Keympes, Teecke Bloemker, Jan Jans Asma, Sjouckjen Jans
  Ytje     Roels, Aeble  
Jansdr Anneke Adriaens     van Clootwijck, Adriaen Dircks  
  Duijfgen       Fransz, Jan Broerendr, Meijnsgen
  Machteld   voor 1584-01-27 van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz Fransz, Jan Broerendr, Meijnsgen
  NN     Keyseroom, Leendert Jaspersz  
  Yttie voor 1647-03-03 1703-07-31 Heineman, Borrus Claas Willems, Jan Jetsisdr, Bauck
Janse Aeltjen     Roelefs, Reijnt  
Jansen Aafke Rinkes 1803-01-30 1834-08-15   Jansz, Rinke Bouma, Wypk Simons
  Albaert voor 1614-01-16     Jansen, Jan Harms, Jenneken
  Berent   na 1748 Claesen, Fennigjen  
  Brechte     Eelkes, Feicke  
  Cornelis   voor 1689-09-08 Bennema, Jantien Jans Reintiens, Jan Pieters, Jantien
  Jacob     Tjerks, Lukkien  
  Jan     Harms, Jenneken  
  Janke Rinkes 1798-10-25 1855-05-22   Jansz, Rinke Bouma, Wypk Simons
  Jantje Rinkes 1795-09-08 1849-01-01 de Roos, Jacob Cornelis Jansz, Rinke Bouma, Wypk Simons
Janss Jentie     Jacobs, Sibe  
Janssen Harmen     Geerts, Auck  
  Hilletjen     Hindricks, Hindrick  
  Trijntjen     Meinen, Klaas Roelofs, Jan Meuwes, Claesjen
Jansz Derck     Claesz, Geertien  
  Dirck     Hendricxdr, Luyttien  
  Henderickien     Pieters, Wicher  
  Pieter       Fransz, Jan Broerendr, Meijnsgen
  Rinke rond 1774 1815-03-08 Bouma, Wypk Simons Douwes, Jan Rinkes, Jantjen
  Simon Rinkes 1797-02-05 1801   Jansz, Rinke Bouma, Wypk Simons
  Trijntjen     Bonebacker, Dirck  
  Wijggertjen     Arents, Jan  
Janszen Jan Rinkes 1801-03-18 1848-03-09   Jansz, Rinke Bouma, Wypk Simons
  Sied Rinkes 1805-10-16 1862-11-06   Jansz, Rinke Bouma, Wypk Simons
Jarichs Jannetje voor 1603-11-04 Lambertsz, Adie  
Jarigs Eeltie   voor 1749 Harmens, Trijntje  
Jeens Hinne     Dircxdr, Deele Hinnes, Jaeen Tjeerdtdr, Auck
  Molle     Oedses, Jitske Tjeerds, Jaeen
Jeijdendrop Albert Coerts voor 1715-04-07 voor 1715-06-30   Jeijdendrop, Coert Coertsen Kinckhorst, Marrigjen Alberts
  Albert Koerts voor 1711-12-11 voor 1711-12-18   Jeijdendrop, Coert Coertsen Kinckhorst, Marrigjen Alberts
  Albert Koerts voor 1710-12-10 voor 1711-01-01   Jeijdendrop, Coert Coertsen Kinckhorst, Marrigjen Alberts
  Albert Koerts voor 1717-09-12 voor 1717-09-24   Jeijdendrop, Coert Coertsen Kinckhorst, Marrigjen Alberts
  Albert Koerts voor 1716-09-06 voor 1716-09-14   Jeijdendrop, Coert Coertsen Kinckhorst, Marrigjen Alberts
  Anna Elisabeth voor 1715-04-07 voor 1715-06-30   Jeijdendrop, Coert Coertsen Kinckhorst, Marrigjen Alberts
  Anne Lijsbet Koerts voor 1714-02-14 voor 1714-04-29   Jeijdendrop, Coert Coertsen Kinckhorst, Marrigjen Alberts
  Coert Coertsen voor 1681-03-23 voor 1730-11-19 Kinckhorst, Marrigjen Alberts Hermens, Coert Roelofs, Anna
  Femmighje Coerts voor 1703-12-09 voor 1703-12-18   Jeijdendrop, Coert Coertsen Kinckhorst, Marrigjen Alberts
Jelkes Halbe     Folkerts, Aaltsen  
  Tetje 1753-01-29 1753-12-18   Meines, Jelke Nicolai, Maaike Pieters
Jellen Anna voor 1587-08-06 1663-05-12 Huete, Bernard Jellis, Johan Wolters, Anna
Jelles Bregt     Murks, Jolle  
  Claas     Coerts, Hendrikje Taekes, Jelle Claesens, Tiet
  Fokke      
  Jitske 1724   Binnes, Eijze Sybrens, Jelle Molles, Akke
  Korneliske     Lykeles, Brugt  
  Lolck   voor 1738-01-24 Dokkum, Jan Jansen  
  Pieter voor 1675-11-24 voor 1720-03-10 Alles, Antje Pieters, Jelle Sjoukes, Aukje
  Sybren voor 1668 na 1728 Gjalts, Grietje Sybrens, Jelle Ritskes, Aaltje
  Sytse voor 1691-11-22 voor 1738-11-09 Jans, Froukje Sytses, Jelle Aabis, Trijntje
  Taecke     Wytses, Jeltje  
  Uylck     Jacobs, Sytse  
Jellis Johan     Wolters, Anna  
Jelmers Tjemme     Pijters, Fock Hoijtes, Jelmer Tijamedr., Anna
Jeltes Mirck     Heres, Antie  
Jeltis Yde   na 1722-08-02 Jacobs, Jeurjan  
Jenckes Rennert     Sijbrants, Jelcke  
Jentes Grietje   Roelfs, Hindrik Derx, Jentje Sjourts, Loetske
  Marten      
Jenties Peerck voor 1672-02-04     Rinnerts, Jencke Bottes, Tiedt
  Rinnert voor 1668-10-18 na 1709   Rinnerts, Jencke Bottes, Tiedt
  Trijntie na 1656-01-20 na 1719-12-17 Feijtes, Hijlcke Rinnerts, Jencke Bottes, Tiedt
Jetsisdr Bauck     Willems, Jan  
Jeurjans Geertien voor 1616-07-24   Heynsen, Jacob  
Jidtskes Wynck     Sijmens, Hendrick  
Jilles Lammert   tussen 1685 en 1699 Gaukes, Elske  
Joannes Antje rond 1712   Allerts, Andries Cornelis, Johannes Hessels, Antje
Jochums Grytje   1750-03-22 Ages, Fokke Jans, Jogchum Aesges, IJbeltje
Johannes Frans voor 1672-11-06   Jurjens, Wytske Franses, Johannes Martens, Jaad
  Frans voor 1620-05-28   Jacobs, Griet Thomas, Johannes Fransedr, Ydke
  Hiltje   na 1696-12-01 Barels, Heinse Eysses, Johannes Meines, Grietje
  Jan     Jans, Jedts  
  Wytske     Tjebbes, Gerryt  
Johannis Bokke voor 1677-02-18 voor 1746 Beerents, Grietje Meijnerdts, Johannis Jacobs, Trijntie
Jolles Aafke   na 1763 Douwes, Pieter Murks, Jolle Jelles, Bregt
  Meijne voor 1700-12-01     Murks, Jolle Jelles, Bregt
  Murk       Murks, Jolle Jelles, Bregt
Jong Bareld Barelds       Barelds, Bareld Jans, Tietje
  Egbert     Broers, Guurtje  
  Jelle Wytses 1752-02-09 1837-11-10 Eises, Aukje Klazes, Wytse Sybrens, Aaltje
  Jitske Jelles 1781-01-12 1850-04-02 Kooistra, Heinse Taekes de Jong, Jelle Wytses Eises, Aukje
  Maria Wilhelmina 1818-05-25 1856-12-10 Melchior, Gerardus Adrianus de Jong, Willem Holm, Marijtje
  Tetje Barelds voor 1769-04-09 1832-11-26 Nieuwenhuis, Hans Jans Barelds, Bareld Jans, Tietje
  Willem 1780-02-17 1863-05-05 Holm, Marijtje de Jong, Egbert Broers, Guurtje
Jonge (Kalkbrander) Wijgger Wijggers na 1705-02-07 voor 1780-07-07   Wijgers, Wijger Herms, Marrigjen
Joosten Aaltje   voor 1748   Henriks, Joost Derks, Geertjen
  Derk voor 1707-05-29     Henriks, Joost Derks, Geertjen
  Hendrik     Hendrix, Wobbetjen  
  Hendrik voor 1696-08-23 voor 1763-04-27   Henriks, Joost Derks, Geertjen
  Peter     van Benthem, Geertken Jansz  
  Willemtjen voor 1709-06-09     Henriks, Joost Derks, Geertjen
  Wobbigje voor 1702-10-18 voor 1774-04-15 Arents, Louwe Henriks, Joost Derks, Geertjen
Joostes Bauck     Tjeerdts, Tjalling  
Joriaens Anna     Coorts, Jan  
Jotjes Age   voor 1698 Feddes, Berns  
Jotties Eeuw voor 1683-09-09 na 1745-02-19 Broers, Symon Reinties, Jottie Idses, Attie
Jouckes Auck     Hartmans, Hartman  
Joukes Aaltje voor 1713-11-05 voor 1738-02-02 Sierds, Sijtze Roels, Joucke Carstens, Folkje
Juesma Sierck Saeckes rond 1614   Mangliusdr, Sanne Siercks, Saecke Pieters, Hendrikien
Juriens Claes     Wopkes, Lijsbet  
  Piter     Andries, Aeltien  
Jurjens Geertjen voor 1688-04-22 voor 1754-08-27 Eylerts, Pytter Jacobs, Jeurjan Jeltis, Yde
  Wytske     Johannes, Frans  
Kamminga Tjibbe 1886-09-27 1965 Veenstra, Aaltje  
Karsten Roelof voor 1653-10-05     Evers, Karst Kiers, Heilien
Karstes Goitske voor 1690-03-02   Sigers, Lammert Suarts, Karst Jacobs, Jantien
Kaspers Aaltje voor 1782-04-01     van Schra, Casper Jacobs Jacobs, Elske
  Albert 1870-11-09 na 1950   Kaspers, Hendrik Melessen, Henderika
  Anje voor 1788-03-16 1867-04-17   van Schra, Casper Jacobs Jacobs, Elske
  Catarina 1863-08-25 1935-03-09   Kaspers, Hendrik Melessen, Henderika
  David voor 1772-03-01 1827-06-25   van Schra, Casper Jacobs Jacobs, Elske
  Ebertus 1866-01-25 1885-11-04   Kaspers, Hendrik Melessen, Henderika
  Ekke 1868-05-04 1903-04-05   Kaspers, Hendrik Melessen, Henderika
  Elisabeth 1855-04-13 1864-12-25   Kaspers, Hendrik Melessen, Henderika
  Frans 1903-11-07 1939-12-13   Kaspers, Roelf Douma, Trijntje Franzes
  Henderika Catharina 1899-05-10 1992-02-21 Tjoelker, Menno Kaspers, Roelf Douma, Trijntje Franzes
  Henderikus 1857-05-18 1895-07-12   Kaspers, Hendrik Melessen, Henderika
  Hendrik 1826-10-16 1906-12-11 Melessen, Henderika Kaspers, Roelf Jacobs van Lingen, Elisabeth Teekes
  Pieterke 1778-09-18     van Schra, Casper Jacobs Jacobs, Elske
  Roelf 1860-12-17 1937-03-18 Douma, Trijntje Franzes Kaspers, Hendrik Melessen, Henderika
  Roelf Jacobs voor 1785-12-26 1855-03-15 van Lingen, Elisabeth Teekes van Schra, Casper Jacobs Jacobs, Elske
Keimpes Heinse voor 1716-09-15   Geuwkes, Trijntje Taekes, Keimpe Heinses, Reinck
  Hiltje     Wierds, Rienck  
  Trijntie     Jans, Gerck  
  Wijtske       Taekes, Keimpe Heinses, Reinck
Kerckhuijs Jan     , Geesken  
Kersten Annegien       Evers, Karst Kiers, Heilien
Keympes Teecke voor 1653-11-18   Jans, Wytske Taekes, Keimpe Oeges, Aaltje
Keyseroom Cornelis Leenderts     Jans, Neeltgen Keyseroom, Leendert Jaspersz Jansdr, NN
  Leendert Jaspersz     Jansdr, NN Adriaensz, Jasper Verdoes, Maritgen Engebrechtsdr
  Neeltje Cornelisdr     Mondius, Symon Leendertsz Keyseroom, Cornelis Leenderts Jans, Neeltgen
Kiers Aaltien     Potman, Hendrijck Gerrits  
  Aeltjen Jans voor 1763-03-09 1844-11-20   Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
  Annigje Gerrits na 1693 voor 1780-01-19   Kiers, Gerrit Roelofs Jans, Trijntjen
  Femmegien Roelofs voor 1680-02-01     Kiers, Roelof van Munster, Elijsebet
  Filip voor 1785-01-12 voor 1786-01-20   Kiers, Roelof Jans Schurink, Aaltjen Filips
  Geesjen Jans voor 1760-08-13 1828-07-31   Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
  Gerrit Jans voor 1771-09-18 1845-01-22   Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
  Gerrit Roelofs   voor 1748 Jans, Trijntjen Kiers, Roelof van Munster, Elijsebet
  Heilien     Evers, Karst  
  Hendrickjen Jans 1759-05-06 1830-06-03   Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
  Hermina voor 1783-11-30 1867-05-02   Kiers, Roelof Jans Schurink, Aaltjen Filips
  Jacoba Jans voor 1766-07-30 voor 1797-02-06   Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
  Jan voor 1788-01-06 1811-09-27   Kiers, Roelof Jans Schurink, Aaltjen Filips
  Jan Jans voor 1773-08-15 voor 1773-08-20   Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
  Jan Jans voor 1775-02-15     Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
  Jan Roelofs   voor 1790-06-07 van Delden, Hermina Stevens Kiers, Roelof Gerrits Slot, Henrikjen Jansz
  Kier Gerrits voor 1697-09-12     Kiers, Gerrit Roelofs Jans, Trijntjen
  Leuntje voor 1788-01-06     Kiers, Roelof Jans Schurink, Aaltjen Filips
  Leuntje voor 1786-06-11 voor 1786-08-21   Kiers, Roelof Jans Schurink, Aaltjen Filips
  Liesabeth Jans voor 1770-01-28 voor 1770-02-07   Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
  Lijsbet Roelofs voor 1721-11-02 voor 1789-04-03 van Delden, Steven Janssen Kiers, Roelof Gerrits Slot, Henrikjen Jansz
  Roelof   voor 1694-07-20 van Munster, Elijsebet  
  Roelof Gerrits voor 1693-10-22 voor 1754-07-29 Slot, Henrikjen Jansz Kiers, Gerrit Roelofs Jans, Trijntjen
  Roelof Jans 1758-01-06 1817-08-16 Schurink, Aaltjen Filips Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
  Steeven Jans voor 1762-01-03 voor 1762-04-21   Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
  Steven Jans voor 1765-01-06 voor 1767-12-01   Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
  Steven Jans voor 1768-05-11 1817-06-10   Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
  Trijntje Jans voor 1756-06-23 1836-07-02 van den Bongert, Hein Lucas Kiers, Jan Roelofs van Delden, Hermina Stevens
Kikke Aaltjen Roelofs voor 1677-10-31   Broeksma, Cornelis Hijlkes Kikke, Roelof Hendriks Hilberts, Jakobjen
  Geertruit Roelofs voor 1690-08-24 voor 1755-05-17   Kikke, Roelof Hendriks Hilberts, Jakobjen
  Gerrit Hendriks   voor 1724-12-16   Kikke, Hendrick
  Hendrick      
  Hendrick Roelofs voor 1674-12-24     Kikke, Roelof Hendriks Hilberts, Jakobjen
  Hendrik Hendriks   voor 1724-12-16   Kikke, Hendrick
  Hessel Hendriks   1716-06-27   Kikke, Hendrick
  Hilbert Roelofs voor 1683-11-04 voor 1755-04-18   Kikke, Roelof Hendriks Hilberts, Jakobjen
  Hillegien Roelofs voor 1681-10-09     Kikke, Roelof Hendriks Hilberts, Jakobjen
  Peter Roelofs voor 1686-12-09 voor 1748-05-21   Kikke, Roelof Hendriks Hilberts, Jakobjen
  Roelof Hendriks   na 1712-08-21 Hilberts, Jakobjen Kikke, Hendrick
Kinckhorst Marrigjen Alberts na 1678 voor 1717-09-10 Jeijdendrop, Coert Coertsen Wijchers, Albert van de Kinckhorst, Femmichjen Coops
  Femmichjen Coops   voor 1701-01-05 Wijchers, Albert  
  Femmighje Koerts voor 1706-11-07 voor 1775-10-27 van der Veen, Henderik Willems Jeijdendrop, Coert Coertsen Kinckhorst, Marrigjen Alberts
  Harmen Coerts voor 1709-04-07 voor 1772-12-25   Jeijdendrop, Coert Coertsen Kinckhorst, Marrigjen Alberts
Kisjen Jan Hendriks voor 1713-05-03 voor 1789-09-03 Roelofs, Jakobje Kisjes, Hendrik Dirks Leenderts, Mergien Jans
Kisjes Derk Hendriks voor 1697-10-27 voor 1748   Kisjes, Hendrik Dirks Leenderts, Mergien Jans
  Hendrik Dirks voor 1671-10-06   Leenderts, Mergien Jans Pouwels, Derck Clasen, Hadewich
  Hendrik Jans voor 1745-05-02 voor 1783-08-28 Ossies, Geertje Tijmens Kisjen, Jan Hendriks Roelofs, Jakobje
  Jacobje voor 1781-11-28 1865-04-28 van IJken, Hermen Hendriks Kisjes, Hendrik Jans Ossies, Geertje Tijmens
  Jacomina voor 1772-01-01 1847-12-21   Kisjes, Hendrik Jans Ossies, Geertje Tijmens
  Jan Hendriks voor 1774-06-08     Kisjes, Hendrik Jans Ossies, Geertje Tijmens
Klaas Meijne voor 1714-09-30 1805-12-16 Heijmen, Geertje Meinen, Klaas Janssen, Trijntjen
Klaases Klaas rond 1696 tussen 1749 en 1753 Tjeerds, Grietje  
Klaazes Sijtske   voor 1802-02-05 Wolters, Ruurd  
Klaesens Hillebrandt     Jans, Mayke  
Klasen Clasien Egberts voor 1675-11-07     Klasen, Egbert Koers, Trientien
  Egbert   Koers, Trientien Jans, Claas Jans, Lamme
Klazes Antje rond 1747 1828-05-25 Appelhof, Sijtze Gerrits Jans, Klaas Riekeles, Grietje
  Sytske rond 1740 1817-09-30 Veenstra, Wyger Jacobs  
  Wytse voor 1704-01-27 1777 Sybrens, Aaltje Jelles, Claas Coerts, Hendrikje
Kleij Adriaen Willems   voor 1674-12-05 Sweren, Anna van der Kleij, Willem Adriaensz Bergenaersdr, Catharina Claes Adriaens
  Adriana voor 1747-08-23 voor 1752-06-02   van der Kleij, Gisbertus van Selm, Hermina
  Aertje Adriaans   voor 1674-12-05   van der Kleij, Adriaen Willems Sweren, Anna
  Antonij voor 1720-03-17     van der Kleij, Nicolaas Gijsberts Glavimans, Willemijna
  Carel Lodewijk Gijsberts 1807-07-05 1879-11-22 van Agteren, Gesina Jansz van der Kleij, Gijsbert Adams, Catharina
  Cornelia Wilhelmina 1922-12-03 2013-06-08 Tjoelker, Jilles van der Kleij, Klaas Melchior, Cornelia Adolphina
  Egbertus Cornelis 1930-10-17 2017-09-19   van der Kleij, Klaas Melchior, Cornelia Adolphina
  Elisabeth voor 1716-12-13     van der Kleij, Nicolaas Gijsberts Glavimans, Willemijna
  Frederik Karel 1926-11-27 2016-06-04   van der Kleij, Klaas Melchior, Cornelia Adolphina
  Frederik Karel 1888-05-04 na 1922-11-22   van der Kleij, Jan Offerein, Hendrikje
  Geertje 1884-10-17 1961-03-23   van der Kleij, Jan Offerein, Hendrikje
  Gesiena 1881-07-16     van der Kleij, Jan Offerein, Hendrikje
  Gijsbert 1778-12-12 1824-06-29 Adams, Catharina van der Kleij, Nicolaas Dissius, Dyna Jacobus
  Gijsbert Adriaans   1680-06-03 Teunis, Barber van der Kleij, Adriaen Willems Sweren, Anna
  Gijsbertus Mattheus 1824-05-15 1857-06-02   van der Kleij, Gijsbert Adams, Catharina
  Gisbertus voor 1713-12-24 voor 1748-08-18 van Selm, Hermina van der Kleij, Nicolaas Gijsberts Glavimans, Willemijna
  Hilligje 1878-10-07 1919-11-24   van der Kleij, Jan Offerein, Hendrikje
  Jan 1921-07-22 1981-05-08   van der Kleij, Klaas Melchior, Cornelia Adolphina
  Jan 1847-07-12 1904-02-07 Offerein, Hendrikje, van Lunzen, Margaretha van der Kleij, Carel Lodewijk Gijsberts van Agteren, Gesina Jansz
  Karel Lodewijk 1893-08-16 1895-03-16   van der Kleij, Jan van Lunzen, Margaretha
  Klaas 1894-10-16 1959-04-28 Melchior, Cornelia Adolphina van der Kleij, Jan van Lunzen, Margaretha
  Nicolaas voor 1745-10-31 1815-06-09 Dissius, Dyna Jacobus van der Kleij, Gisbertus van Selm, Hermina
  Nicolaas Gijsberts voor 1663-02-08 voor 1731-05-17 Glavimans, Willemijna van der Kleij, Gijsbert Adriaans Teunis, Barber
  Roelof 1891-04-24 1952-11-30   van der Kleij, Jan van Lunzen, Margaretha
  Trijntje Adriaens   voor 1696-01-13   van der Kleij, Adriaen Willems Sweren, Anna
  Wilhelmina 1898-09-20 1931-09-12   van der Kleij, Jan van Lunzen, Margaretha
  Willem Adriaensz   voor 1674-12-05   van der Kleij, Adriaen Willems Sweren, Anna
  Willem Adriaensz   voor 1596-11-16 Bergenaersdr, Catharina Claes Adriaens  
Kleinmann Martha     Heid, Leonhard  
Klinck Ate Binthies   1682-06-06 Rupsina, Franscke Andries  
Klink Janneke Aates voor 1674-12-06 1720-10-22 Heineman, Claes Borus Klinck, Ate Binthies Rupsina, Franscke Andries
Klomp Berend Roelofs voor 1810-04-15     Klomp, Roelof Jans Esselink, Annichje Berends
  Grietje Roelofs 1808-12-21 1880-04-20 van Leusen, Klaas Klomp, Roelof Jans Esselink, Annichje Berends
  Jan Roelofs voor 1736-04-29 1819-05-03 Roelofs, Grietjen Klomp, Roelof Jans Schuilink, Hilligjen Roelfs
  Jan Roelofs voor 1685-06-14 voor 1755-04-01 Klompenmaker, Roelof Jans , Elsien
  Lammigjen Roelofs voor 1736-04-29 voor 1810-07-03   Klomp, Roelof Jans Schuilink, Hilligjen Roelfs
  Roelof Jans voor 1774-09-25 voor 1811-05-10 Esselink, Annichje Berends Klomp, Jan Roelofs Roelofs, Grietjen
  Roelof Jans voor 1715-07-22 voor 1781-06-23 Schuilink, Hilligjen Roelfs Klomp, Jan Roelofs
  Roelof Jans voor 1782-08-25 1857-09-03 Esselink, Annichje Berends Klomp, Jan Roelofs Roelofs, Grietjen
Klompenmaker Roelof Jans     , Elsien  
Koene Christina Louisa voor 1787-09-30 1871-02-16 Docters van Leeuwen, Cornelis Willem Koene, Jurriaan Leijnse, Maria
  Jurriaan rond 1757 1809-03-01 Leijnse, Maria  
Koers Trientien voor 1648-09-27 voor 1690-05-07 Klasen, Egbert Jans, Koert Hendriks, Dieltien
Koerts Eylert voor 1642-03-23   Jacobsdr, Doutje  
  Hermanus voor 1675-04-09 voor 1677-07-01   Hermens, Coert Roelofs, Anna
  Hermen voor 1677-07-01     Hermens, Coert Roelofs, Anna
Kooij Geertje Pieters voor 1760-07-20 1840-06-28 Melissen, Melis Hendriks Kooij, Pieter Jacobs Jacobs, Grietje
  Pieter Jacobs 1720-01-18 Jacobs, Grietje Hindricks, Jacob Peters, Jelder
Kooijker Hendrik Willems voor 1761-01-18 1837-08-09   Engbers, Willem Engbers, Jannigjen
Kooistra Aukje Heinzes 1811-02-22 1884-10-16 Douma, Douwe Feddes Kooistra, Heinse Taekes de Jong, Jitske Jelles
  Heinse Taekes 1777-02-05 1860-12-27 de Jong, Jitske Jelles Heinses, Taeke Lieuwes, Trijntje
Kool Jan     van Riel, Maria  
Koops Albertje Lammerts voor 1790-04-04 1853-02-08 van den Bongert (Boomgaard), Jan Hester, Lambert Koops Lucas, Luittien
Kornelis Broork     Tietes, Jan  
  Jeltje     Harkes, Roel  
Kösters Jacob   voor 1759-07-16  
  Wärse   Snijders, Hindrikjen Kösters, Jacob
Kraaijenbosch Annetje     van Veen, Pieter  
Kremer Jentjen Jans     Lukas, Jakob de Kremer, Jan
  Jan      
Kuipers Antje Jans voor 1744-05-03 1828-01-23 Meerstra, Pieter Wijtzes Binnerts, Jan Wolters, IJbeltje
Labij Jan     , Geertruit  
  Jantje Jansen voor 1761-08-30 1830-12-25 Hesseling, Berend Gerrits Labij, Jan , Geertruit
Lambertsdr Trijntje     Martinus, Manglius  
Lambertsz Adie rond 1522 1594-05-27 Jarichs, Jannetje Lammerts, Jan Edzes, Anna
Lammers Tjitske     Oedses, Binne  
Lammerts Hester na 1698-04-10 na 1764 Jans, Koop Jans, Lambert Jans, Hillighien
  Jan   1574-06-21 Edzes, Anna  
  Jantjen 1718   Liebbes, Jacob Sigers, Lammert Karstes, Goitske
  Ryckeltje 1664 rond 1736 Ytsma, Jan Folkerts Jilles, Lammert Gaukes, Elske
  Sieger     Jans, Roelofje  
  Sitje     Fockes, Jaijts  
  Tjitske voor 1750-03-22 1808-10-28 Binnes, Gerben Aukes, Lammert Wygers, Simkje
  Tjitske voor 1683-04-13 na 1749 Jacobs, Auke Binnes, Lammert Gerbens, Grietie
  Ubel voor 1669-11-21   Folkers, Geertjen Tijssens, Lambert Wolters, Swane
Laurens Gepke     Jans, Meinse  
Laurenses Aet   na 1698 Boeles, Jacob  
Lauwedr Sipk rond 1616 voor 1663-10-16 Egges, Minne  
Leenders Jan     Bartels, Aeltien  
Leenderts Mergien Jans   Kisjes, Hendrik Dirks Leenders, Jan Bartels, Aeltien
Leeuwen Arnoldus voor 1764-01-25 1823-07-02   van Leeuwen, Hendrik Arnoldsen Docters, Evertje
  Arnout Woutersz     van Alphen, Aeltje  
  Gerrigje Arnoutsdr 1727-10-12 voor 1797-03-11   van Leeuwen, Arnout Woutersz van Alphen, Aeltje
  Hendrik Arnoldsen 1729-05-08 1782 Docters, Evertje van Leeuwen, Arnout Woutersz van Alphen, Aeltje
Leijnse Maria     Koene, Jurriaan  
Lenaerts Adriantgen     Philipsz, Hendrik  
Leusen Harmen Stevens voor 1740-03-20 1817-04-01 Reijns, Marrigje Harmsen, Steven Harmssen, Geertjen
  Klaas 1804-12-21 1881-01-25 Klomp, Grietje Roelofs van Leusen, Reint Harms Jans, Hendrikje
  Marchien 1801-12-13 1847-10-05   van Leusen, Reint Harms Jans, Hendrikje
  Reint Harms voor 1770-11-04 1838-01-23 Jans, Hendrikje van Leusen, Harmen Stevens Reijns, Marrigje
Leuwes Leeuwe     IJntjes, Sipke  
Lichtendonk Arentje Hendriks 1796-06-21 1827-10-19   Ligtendonk, Hendricus Herms Louwen, Wobbegien Arends
  Geesje Hendriks 1794-05-03     Ligtendonk, Hendricus Herms Louwen, Wobbegien Arends
  Harmen Hendriks rond 1799 1811-11-03   Ligtendonk, Hendricus Herms Louwen, Wobbegien Arends
  Herm Hendriks voor 1790-04-11 1811-11-03   Ligtendonk, Hendricus Herms Louwen, Wobbegien Arends
  Herm Hendriks voor 1785-09-25 voor 1789-11-16   Ligtendonk, Hendricus Herms Louwen, Wobbegien Arends
  Jentje Hendriks voor 1784-01-28 1859-09-05   Ligtendonk, Hendricus Herms Louwen, Wobbegien Arends
  Marregje Hendriks voor 1787-05-02     Ligtendonk, Hendricus Herms Louwen, Wobbegien Arends
  Trijntje Hendriks voor 1789-03-22 1875-02-11   Ligtendonk, Hendricus Herms Louwen, Wobbegien Arends
  Wiechertje Hendriks 1792-02-21 1832-04-08 Pol, Jan Jans Ligtendonk, Hendricus Herms Louwen, Wobbegien Arends
Liebbes Fopkjen     Warners, Petrus Wilts, Liebe Roelofs, Sytske
  Griet     Jacobs, Hans  
  Jacob     Lammerts, Jantjen Jacobs, Liebbe
  Meindert   1775 de Vries, Grietje Tjeerds Teunis, Lieubbe Meinerts, Aaltje
  Poope   voor 1728 Hidsers, Gertje Jans, Liebbe Popes, Jets
  Wolter   Sytses, Lysbeth Jans, Liebbe Popes, Jets
Liepe Oedtses   voor 1641  
Liepkes Gepke       Annes, Liepke Wymmers, Detje
  Joon voor 1697-01-17     Annes, Liepke Wymmers, Detje
  Wijmer   voor 1782 Rienks, Grietje Annes, Liepke Wymmers, Detje
Lieppes Anskje voor 1690-11-09   Tjetses, Rienk Tjallings, Lieppe Andries, Baukje
  Antje voor 1675-08-15     Gabriels, Lieppe Hermens, Antje
  Gabriël voor 1666-09-23 voor 1744 Riencks, Martjen Gabriels, Lieppe Hermens, Antje
  Geert voor 1670-04-01     Gabriels, Lieppe Hermens, Antje
  Ipk voor 1672-06-26     Gabriels, Lieppe Hermens, Antje
  Ipke     Ofkes, Gabriel Liepe, Oedtses
  Tjalling     Sjoerds, Tjitske  
Lieubbes Theunis     Gerrits, Antie  
Lieuma Makke      
Lieuwes Bauck       , Lieuwe
  Bauk voor 1737-11-10   Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
  Douwe voor 1612-02-09     , Lieuwe
  Eeuw voor 1741-09-10 1826-08-14   Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
  Hidde   1710-12-03 Rommerts, Tytje , Lieuwe
  Hidde voor 1730-09-17     Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
  Ids 1749-01-03 voor 1784-09-05   Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
  Leeuwke       , Lieuwe
  Pieter voor 1618-08-23   Uijlckesdr, Sijuerttije , Lieuwe
  Pybe voor 1683-12-23   Fockes, Feyckien Claesis, Lueve Pybes, Jeltje
  Reintien voor 1744-08-14 voor 1781-04-16   Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
  Symen voor 1734-11-07 1808-11-09 Cornelis, Aaf Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
  Tietj voor 1732-11-16   Cornelis, Roelof Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
  Trijntje voor 1742-03-26 voor 1810-08-15 Heinses, Taeke Piebes, Lieuwe Ages, Zijttje
Ligtendonk Aaltjen Harmens voor 1754-04-03 voor 1757   Ligtendonk, Hermen Klaas Antonis, Jentje
  Aaltjen Hermens voor 1760-05-11 1819-03-30   Ligtendonk, Hermen Klaas Antonis, Jentje
  Aeltien Hermens voor 1758-05-15 voor 1759-03-13   Ligtendonk, Hermen Klaas Antonis, Jentje
  Derk Klaas voor 1724-01-01 voor 1797-10-06   Ligtendonk, Klaas Harmens de Boer, Wijchertje Arents
  Femmegien voor 1710-10-05 voor 1776-02-16   Ligtendonk, Klaas Harmens de Boer, Wijchertje Arents
  Femmigien voor 1709     Ligtendonk, Klaas Harmens de Boer, Wijchertje Arents
  Hendricus Herms voor 1763-04-27 1813-03-25 Louwen, Wobbegien Arends Ligtendonk, Hermen Klaas Antonis, Jentje
  Hendrikus Harmens voor 1752-03-08 voor 1759   Ligtendonk, Hermen Klaas Antonis, Jentje
  Hermen Klaas voor 1718-12-18 voor 1780-08-18 Antonis, Jentje Ligtendonk, Klaas Harmens de Boer, Wijchertje Arents
  Johanna voor 1716-08-12 voor 1788-04-12   Ligtendonk, Klaas Harmens de Boer, Wijchertje Arents
  Klaas Harmens   voor 1758-03-14 de Boer, Wijchertje Arents  
  Klaas Hermens voor 1766-01-29 voor 1771-04-16   Ligtendonk, Hermen Klaas Antonis, Jentje
  Klaas Hermens voor 1756-07-09 voor 1759   Ligtendonk, Hermen Klaas Antonis, Jentje
  Roelofien Klaas voor 1721-09-28 voor 1795-04-28   Ligtendonk, Klaas Harmens de Boer, Wijchertje Arents
  Wijgertje Herms voor 1750-03-12 1796-03-17   Ligtendonk, Hermen Klaas Antonis, Jentje
Ligtendonker Jantien voor 1713-12-30     Ligtendonk, Klaas Harmens de Boer, Wijchertje Arents
Lingen Elisabeth Teekes 1790-08-17 1830-01-27 Kaspers, Roelf Jacobs van Lingen, Teeke Gouwkes Jager, Bintje Hindriks
  Teeke Gouwkes voor 1761-04-05 1819-11-21 Jager, Bintje Hindriks Taekes, Gauke Jans, Lijsbert
Linses Feyk voor 1702-11-17 1773-07-29 Erryts, Erryt Claases, Linse Ritskes, Maeyke
  Hessel     Freercks, Wyts Willems, Linse Hessels, Feijk
Lippes Teetske 1731-12-05   Feitses, Brand Gabriels, Lieppe Hendriks, Feikjen
Lith Besselgen Cornelis   na 1674-10-04 van Vlissingen, Jacob Gerritsz  
Lolckes Sytske     Reilefs, Rommert  
Lolij Abraham   1667-07-15 Pluijm, Catherine Lenart Lolij, Frans Fasgin, Anna
  Anna voor 1639-04-01 1730-11-12   Lolij, Abraham Pluijm, Catherine Lenart
  Catherine voor 1639-05-12     Lolij, Abraham Pluijm, Catherine Lenart
  Elisabeth voor 1645-08-17 1716-03-27 van Cuijlenburgh, Floris Lolij, Abraham Pluijm, Catherine Lenart
  Frans     Fasgin, Anna  
  Jacobus voor 1640-09-06 1705-05-01   Lolij, Abraham Pluijm, Catherine Lenart
  Jean voor 1643-11-05     Lolij, Abraham Pluijm, Catherine Lenart
  NN (v)       Lolij, Frans Fasgin, Anna
  Susanna   1671-04-10   Lolij, Frans Fasgin, Anna
  Susanna voor 1641-11-28 na 1667-08-09   Lolij, Abraham Pluijm, Catherine Lenart
Loo Albertus 1594 1669-09-26   van Loo, Jacob Eilertsdochter, Maycke
  Albrecht 1519-11-28 voor 1573-12-13 van Loo, Gerrit van Beest van Eemskerck, Margriet
  Albrecht rond 1472 1525-01-05 Zwinters, Maria Pietersdr. van Loo, Albrecht van Cranenburch, Dieuwertje
  Albrecht   voor 1519-11-28 van Cranenburch, Dieuwertje  
  Gerrit rond 1495 1562-12-28 van Beest van Eemskerck, Margriet van Loo, Albrecht Zwinters, Maria Pietersdr.
  Jacob voor 1550 voor 1620 Eilertsdochter, Maycke van Loo, Albrecht
  Maycke 1595 1657-11-18 Adius, Adigerus van Loo, Jacob Eilertsdochter, Maycke
Lourens Janke     Sipkes, Rinse  
Louwen Aaltjen voor 1739-10-07 voor 1746-09-18   Arents, Louwe Joosten, Wobbigje
  Arend voor 1723-12-12 voor 1803-02-18 Snijders, Margje Jans Arents, Louwe Joosten, Wobbigje
  Derck Peters       Louwen, Peter Jans, Geessien
  Geertje voor 1736-11-13 1818-04-03   Arents, Louwe Joosten, Wobbigje
  Geertjen voor 1728-01-01 voor 1736-11-13   Arents, Louwe Joosten, Wobbigje
  Geesjen voor 1721-11-19 na 1744-12-09   Arents, Louwe Joosten, Wobbigje
  Jan voor 1743-07-04     Arents, Louwe Joosten, Wobbigje
  Jan Arends voor 1756-05-02 1831-11-20   Louwen, Arend Snijders, Margje Jans
  Joest voor 1726-01-27 voor 1730-10-15   Arents, Louwe Joosten, Wobbigje
  Joost voor 1730-10-15 voor 1785-12-09   Arents, Louwe Joosten, Wobbigje
  Peter     Jans, Geessien  
  Peter voor 1733-03-16 voor 1817-12-24   Arents, Louwe Joosten, Wobbigje
  Trijntje Arends voor 1763-10-19 1835-12-21   Louwen, Arend Snijders, Margje Jans
  Wobbegien Arends voor 1758-11-22 1823-04-28 Ligtendonk, Hendricus Herms Louwen, Arend Snijders, Margje Jans
Louwes Ansck     Martens, Botte Stoffels, Lou Wilckes, Ancke
Lubberink Geertruid voor 1725-04-29 Esselink, Jan  
Lubberts Aaltien   voor 1677-07-01 Hendrickx, Reijnt  
  Aaltjen voor 1746-07-17 1822-08-26 Willems, Gerrit Hendriks, Lubbert Teunis, Grietje
  Antoni   voor 1764-11-02 Hendriks, Aaltje  
  Bartelt voor 1741-06-23     Hendriks, Lubbert Teunis, Grietje
  Claasie voor 1734-11-21     Hendriks, Lubbert Teunis, Grietje
  Henderik voor 1730-06-11     Hendriks, Lubbert Teunis, Grietje
  Jantje voor 1739-03-01 voor 1805-05-31   Hendriks, Lubbert Teunis, Grietje
  Peeter voor 1732-10-26     Hendriks, Lubbert Teunis, Grietje
  Teunis voor 1736-10-14     Hendriks, Lubbert Teunis, Grietje
Lucas Luittien voor 1761-11-08 1807-01-13 Hester, Lambert Koops Wolters, Lucas Claeses, Albertje
Luckensen Geertien   voor 1705 Dinckstee, Hendrick Karsten  
Luijgies Grietien     Frens, Berend  
Luijten Beatrix     Wijgers, Wijger , Luijt
  Wiger   voor 1765-01-29   , Luijt
Luimstra Aafke Gooitsens 1845-07-16 1883-04-28 Tjoelker, Meindert Luimstra, Goitzen Goitzens Appelhof, Antje Klazes
  Goitzen Goitzens     Appelhof, Antje Klazes  
Luitiens Gattie voor 1686-03-28   Wijbes, Antie Willems, Luitien Gatjes, Rinck
Luitjes Mergien     Claesz, Peter  
  Sappe     Peters, Grietie  
Lukas Jakob   voor 1724-12-16 Kremer, Jentjen Jans  
  Jan   voor 1746-03-25   , Luijt
Lunzen Margaretha 1860-01-29 1939-04-24 van der Kleij, Jan van Lunzen, Roelof Klaas Heijt, Wilhelmina
  Roelof Klaas 1833-03-09 1922-07-14 Heijt, Wilhelmina van Leusen, Klaas Klomp, Grietje Roelofs
Lykeles Brugt   na 1749 Jelles, Korneliske  
Lynden Catlijne   tussen 1533 en 1534 van Steenwinckel, Willem  
Maatman Fenne     Snieders, Hendrik Maatman, Geert
  Geert   voor 1721-03-08  
Mackes Wijpk voor 1643-01-01   Foles, Bocke Lieuma, Makke
Maertens Grietie voor 1645-04-13   Onnekes, Hemke Mennes, Meerten
Mangliusdr Sanne     Juesma, Sierck Saeckes Martinus, Manglius Lambertsdr, Trijntje
Martens Botte     Louwes, Ansck  
  Eile 1763 Rones, Geiske  
  Gerrit     Hendriks, Swaantje  
  Houkje     Bockes, Andries  
  Jaad 1713-08-03 Franses, Johannes Douwes, Marten
  Jelske     Tjeerts, Heerke  
  Popke voor 1728-04-03   Binnes, Froukje Popkes, Marten Hendriks, Grietje
  Ryckel   1644 Gaukes, Gauke  
  Tjallink   voor 1670-02-15 Meertens, Geertjen  
  Wytske voor 1660-02-17   Bartels, Popke Jentes, Marten
Martinus Manglius     Lambertsdr, Trijntje  
Mastebroecker Hendrick Roeloffs voor 1669-10-10     Mastebroecker, Roeloff Hendrickx Roelofs, Roeloffien
  Hendrickjen Roeloffs voor 1675-09-18     Mastebroecker, Roeloff Hendrickx Roelofs, Roeloffien
  Roeloff Hendrickx     Roelofs, Roeloffien  
Mastebroek Leuntien Roeloffs voor 1671-09-10   Gerrijts, Wijger Mastebroecker, Roeloff Hendrickx Roelofs, Roeloffien
Meer Aag Tjemmes 1869-09-20 na 1933-08-14   van der Meer, Tjemme Douwes de Roos, Jaai Cornelis
  Anna Hendriks tussen 1795-01-13 en 1795-05-23 1852-10-05   van der Meer, Hendrik Arjens Jans, Swaantje
  Anne Tjemmes 1872-01-18 1933-08-14   van der Meer, Tjemme Douwes de Roos, Jaai Cornelis
  Antje 1921-09-15 1993-04-16   van der Meer, Lieuwe Tjemmes Veenstra, Gepke
  Antje Tjemmes 1874-03-15 1928-04-22   van der Meer, Tjemme Douwes de Roos, Jaai Cornelis
  Bauk Tjemmes 1881-08-02 1940-01-04   van der Meer, Tjemme Douwes de Roos, Jaai Cornelis
  Douwe Hendriks 1798-05-14 1870-04-07 ten Dam, Antje Tjemmes van der Meer, Hendrik Arjens Jans, Swaantje
  Douwe Sytses 1733 1814-08-18 Nicolaides, Trijntje Klazes Jelles, Sytse Jans, Froukje
  Douwe Tjemmes 1865-09-13 1934-05-27   van der Meer, Tjemme Douwes de Roos, Jaai Cornelis
  Froukje Douwes 1781-05-28 1839-07-02 Westra, Gaatse Gerbens van der Meer, Douwe Sytses Nicolaides, Trijntje Klazes
  Hendrik Arjens rond 1755 1819-12-26 Jans, Swaantje Hendriks, Arjen Dokkum, Meinouw Jans
  Hendrik Douwes 1833-01-08 1906-03-11   van der Meer, Douwe Hendriks ten Dam, Antje Tjemmes
  Jaai 1910-12-26 1986-04-13 Schuuring, Harm van der Meer, Lieuwe Tjemmes Veenstra, Gepke
  Jaapje Tjemmes 1877-10-18 1898-02-22   van der Meer, Tjemme Douwes de Roos, Jaai Cornelis
  Jacob Tjemmes 1868-03-01 1908-03-29   van der Meer, Tjemme Douwes de Roos, Jaai Cornelis
  Jan Hendriks 1801-03-20 1848-04-18   van der Meer, Hendrik Arjens Jans, Swaantje
  Jelle Douwes 1829-05-24 1920-03-22   van der Meer, Douwe Hendriks ten Dam, Antje Tjemmes
  Kornelis Tjemmes 1864-06-04 1932-03-08   van der Meer, Tjemme Douwes de Roos, Jaai Cornelis
  Liebe 1915-05-14 1999-03-11   van der Meer, Lieuwe Tjemmes Veenstra, Gepke
  Lieuwe Tjemmes 1875-10-30 1930-01-12 Veenstra, Gepke van der Meer, Tjemme Douwes de Roos, Jaai Cornelis
  Lolke Arjens rond 1758 1814-05-04   Hendriks, Arjen Dokkum, Meinouw Jans
  Sibbel Tjemmes 1879-09-03 1945-06-01   van der Meer, Tjemme Douwes de Roos, Jaai Cornelis
  Tjemme 1906-02-17 1981-08-27   van der Meer, Lieuwe Tjemmes Veenstra, Gepke
  Tjemme Douwes 1841-10-08 1908-03-03 de Roos, Jaai Cornelis van der Meer, Douwe Hendriks ten Dam, Antje Tjemmes
  Trijntje 1909-05-29 1972-01-04   van der Meer, Lieuwe Tjemmes Veenstra, Gepke
  Zwaantje Tjemmes 1884-08-31 1940-11-25   van der Meer, Tjemme Douwes de Roos, Jaai Cornelis
Meerstra Iebeltje Pieters 1786-03-13 1868-12-10 Tjoelker, Jan Jilles Meerstra, Pieter Wijtzes Kuipers, Antje Jans
  Pieter Wijtzes     Kuipers, Antje Jans  
Meertens Geertjen   1670-02-15 Martens, Tjallink  
Meesdr Maertge     Does, Willem Leendertsz  
Meijer Hermen voor 1687-03-25     Meijer, Jan Abrams Bruno, Elisabet
  Jan Abrams     Bruno, Elisabet  
  Maria Abrams voor 1693-03-19   de Vries, Derk Meijer, Jan Abrams Bruno, Elisabet
Meijne Claes      
Meijnerdts Johannis   1695-09-04 Jacobs, Trijntie  
Meijnses Jan      
Meinen Claes voor 1743-05-18 1820-08-11   Klaas, Meijne Heijmen, Geertje
  Fijchjen voor 1753-06-24 1812-11-13   Klaas, Meijne Heijmen, Geertje
  Heime voor 1740-07-17 tussen 1800 en 1811   Klaas, Meijne Heijmen, Geertje
  Jan Klaas voor 1721-11-16 voor 1792-08-17   Meinen, Klaas Janssen, Trijntjen
  Jentjen Klaas voor 1718-10-09 voor 1793-08-26   Meinen, Klaas Janssen, Trijntjen
  Klaas   voor 1748-03-17 Janssen, Trijntjen Claes, Meijne Reijnts, Jentjen
Meinerts Aaltje   voor 1733 Teunis, Lieubbe  
Meinertsz Eilert   voor 1618-01-04 van Douma, Maycke  
Meines Aaltje voor 1679-10-26     Claes, Meijne Reijnts, Jentjen
  Aaltse   voor 1684-02-08 Oedses, Bauck Aaltses, Meine
  Grietje     Eysses, Johannes  
  Jelke voor 1713-10-29   Nicolai, Maaike Pieters Aelses, Meyne Halbes, Sibbeltje
Meinsma Benne      
Melchior Adolf 1890-09-10 1971-12-11   Melchior, Egbertus Cornelis van Mourik, Cornelia Wilhelmina
  Adolf Fredericksz voor 1707-09-06 1776-05-27 Admiraal, Marijtje Frederiks  
  Adolph 1779-12-08 1857-11-17 Moolendijk, Cornelia Melchior, Willem Adolfsz van Gaasbeek, Gerritje Dirksdr
  Agnietje Adolfs voor 1742-09-09 voor 1761-09-10   Melchior, Adolf Fredericksz Admiraal, Marijtje Frederiks
  Arie 1882-11-12 1946-03-27   Melchior, Egbertus Cornelis van Mourik, Cornelia Wilhelmina
  Arnoldus 1892-12-10 1955-10-29   Melchior, Egbertus Cornelis van Mourik, Cornelia Wilhelmina
  Cornelia Adolphina 1895-05-13 1957-10-12 van der Kleij, Klaas Melchior, Egbertus Cornelis van Mourik, Cornelia Wilhelmina
  Cornelis Willem 1888-02-22 1980   Melchior, Egbertus Cornelis van Mourik, Cornelia Wilhelmina
  Egbertus Cornelis 1851-08-11 1941-03-14 van Mourik, Cornelia Wilhelmina Melchior, Gerardus Adrianus de Jong, Maria Wilhelmina
  Egbertus Cornelis 1886-10-09 1905-03-22   Melchior, Egbertus Cornelis van Mourik, Cornelia Wilhelmina
  Fredrik Adolfs voor 1734-03-24 voor 1741-08-10   Melchior, Adolf Fredericksz Admiraal, Marijtje Frederiks
  Gerardus Adrianus 1814-04-01 1905-06-02 de Jong, Maria Wilhelmina Melchior, Adolph Moolendijk, Cornelia
  Gerardus Adrianus 1884-10-25 1937-07-23   Melchior, Egbertus Cornelis van Mourik, Cornelia Wilhelmina
  Jan Adolfs voor 1739-01-01 voor 1795-02-10   Melchior, Adolf Fredericksz Admiraal, Marijtje Frederiks
  Maria Wilhelmina 1881-03-13 1968-12-15   Melchior, Egbertus Cornelis van Mourik, Cornelia Wilhelmina
  Marijtje Adolfs voor 1736-07-08 voor 1779-11-10   Melchior, Adolf Fredericksz Admiraal, Marijtje Frederiks
  Willem Adolfsz voor 1745-01-10 1812-11-30 van Gaasbeek, Gerritje Dirksdr Melchior, Adolf Fredericksz Admiraal, Marijtje Frederiks
Meles Catharina Alberts 1793-05-30 1854-12-15 Melessen, Henderik Meles Melis, Albert Jans van der Donk, Eltje Borcherts
Melessen Henderik Meles voor 1787-10-28 1858-12-04 Meles, Catharina Alberts Melissen, Melis Hendriks Kooij, Geertje Pieters
  Henderika tussen 1827-05-11 en 1827-05-21 1908-05-11 Kaspers, Hendrik Melessen, Henderik Meles Meles, Catharina Alberts
Melijs Mayke   voor 1629-01-22 van Steenwinckel, Willem  
Melis Albert Jans voor 1758-08-27 1828-08-23 van der Donk, Eltje Borcherts Melis, Jan Alberts, Fenje
  Hindrik voor 1718-04-17   Wijgers, Antje Jans, Melis Hindrix, Hindrickijen
  Jan voor 1713-07-30   Alberts, Fenje Jans, Melis Hindrix, Hindrickijen
Melissen Melis Hendriks voor 1756-03-14 1830-06-07 Kooij, Geertje Pieters Melis, Hindrik Wijgers, Antje
Melles Hinke   voor 1794-07-06 Tjeerds, Tijmen  
Mennedr Mary 1668-02-06     Egges, Minne Lauwedr, Sipk
Mennes Meerten      
Mennis Folkert       Egges, Minne Lauwedr, Sipk
  Rentie 1666-06-27     Egges, Minne Lauwedr, Sipk
Merwe Elisabeth   na 1672 van den Donck, Balthasar  
Merwede Daniel     van Bruhese, Agnes  
  Johanne Daniels     van Wisschel, Evert van der Merwede, Daniel van Bruhese, Agnes
Metzes Aesge     Oenes, Grietje  
Meulen Anne Sanders 1773-11-06 1859-03-09 Sytsma, Gepke Wopkes Remmelts, Sander Tabes, Trijntje
  Anne Sanders 1839-05-13 1916-05-17   van der Meulen, Sander Annes van der Velde, Hiltje Feitzes
  Eelkjen Sanders 1841-11-18 1925-03-15   van der Meulen, Sander Annes van der Velde, Hiltje Feitzes
  Feitze Sanders 1844-12-17 1846-07-24   van der Meulen, Sander Annes van der Velde, Hiltje Feitzes
  Gepke Sanders 1832-05-29 1921-04-23 Huitema, Foppe Halbes van der Meulen, Sander Annes van der Velde, Hiltje Feitzes
  Gerkjen Annes 1815-06-11 1817-05-04   van der Meulen, Anne Sanders Sytsma, Gepke Wopkes
  Grietje Sanders 1775-10-30 1820-06-18   Remmelts, Sander Tabes, Trijntje
  Jitske Sanders 1778-06-02 1863-03-14   Remmelts, Sander Tabes, Trijntje
  Remmelt Sanders 1769-01-12 1839-05-18   Remmelts, Sander Tabes, Trijntje
  Roel Sanders 1780-01-22 1859-08-10   Remmelts, Sander Tabes, Trijntje
  Sander Annes 1808-10-23 1871-01-11 van der Velde, Hiltje Feitzes van der Meulen, Anne Sanders Sytsma, Gepke Wopkes
Meuwes Claesjen     Roelofs, Jan op de Ramhorst, Meuwes Kiers
Michiels Andries     Jans, Haebeltje  
Minderhoud Cornelis Adriaense     Ingels, Suzanneke Pieters  
  Leuntje Cornelisse     Brasser, Lein Janse Minderhoud, Cornelis Adriaense Ingels, Suzanneke Pieters
Minnedr Griet     Rintjes, Otte Egges, Minne Lauwedr, Sipk
Minnerts Geuke     Wobbes, Rinske  
Minnes Grietje voor 1705-02-15 rond 1780 Roeloffs, Cornelis Ottes, Menno Ages, Wypk
  Hylle voor 1717-05-21   Jans, Jouk Hylles, Minne Ruurds, Inske
  Sietske 1775-11-24 voor 1798-06-27 Aukes, Geert Hilles, Minne Sijtzes, Grietje
Minzes Rindert voor 1705-06-07   Baukes, Aaltje Jans, Meinse Laurens, Gepke
Molendijk Cornelis      
Möller Hendrik   1780-07-26  
Molles Akke voor 1701-02-28   Sybrens, Jelle Jeens, Molle Oedses, Jitske
Mondius Ariaentge Symonsdr     Groenewegen, Leendert Willemsz Mondius, Symon Leendertsz Keyseroom, Neeltje Cornelisdr
  Leendert      
  Symon Leendertsz     Keyseroom, Neeltje Cornelisdr Mondius, Leendert
Moolendijk Cornelia 1787-09-15 1875-03-27 Melchior, Adolph Moolendijk, Hendrik van Baarlen, Adriana
  Hendrik 1752-12-10 1830-07-07 van Baarlen, Adriana Molendijk, Cornelis
Mostert Mergien Beerents   voor 1749-12-11 Jans, Gerrit  
Mourik Aaltje 1843-07-16 1927-07-02   van Mourik, Arie Docters van Leeuwen, Anna Arnoldina
  Arie 1818-05-02 1877-02-12 Docters van Leeuwen, Anna Arnoldina van Mourik, Gijsbert van Veen, Aaltje
  Christina Louisa 1845-02-18     van Mourik, Arie Docters van Leeuwen, Anna Arnoldina
  Cornelia Wilhelmina 1855-04-04 1920-02-24 Melchior, Egbertus Cornelis van Mourik, Arie Docters van Leeuwen, Anna Arnoldina
  Gijsbert rond 1776 1842-08-10 van Veen, Aaltje van Mourik, Jan , Adriana
  Jan     , Adriana  
Mulder Gerrit Hendriks rond 1760 1840-10-15 Clemens, Janke Harmens Möller, Hendrik
  Hendrik Sanders 1771-05-01 1840-06-11   Remmelts, Sander Tabes, Trijntje
  Trijntje Gerrits 1806-12-17 1870-02-19 Westra, Douwe Gaatzes Mulder, Gerrit Hendriks Clemens, Janke Harmens
Munster Elijsebet     Kiers, Roelof  
Murks Hans voor 1665-11-12     Jeltes, Mirck Heres, Antie
  Jolle   na 1749 Jelles, Bregt Jeltes, Mirck Heres, Antie
Musscher Aaltje Alberts   voor 1736-02-17   Musscher, Albert Alberts
  Albert Alberts      
  Albert Jans voor 1725-07-29 voor 1781-12-13   Gerrits, Jan Musscher, Arjaantjen Alberts
  Arjaantjen Alberts   voor 1748 Gerrits, Jan Musscher, Albert Alberts
  Haasje Alberts   voor 1777-02-13   Musscher, Albert Alberts
Neurdink Everdina Jansen voor 1719-11-29   Tempert, Willem Egberts Noordink, Jan Hendriks Jans, Marije
  Jan Hendrik Jans rond 1747 1822-03-09 Neurink, Hendrine Willemsen Pauwels, Jan , Hendrika
Neurink Hendrine Willemsen voor 1751-08-29 1836-02-29 Neurdink, Jan Hendrik Jans Tempert, Willem Egberts Neurdink, Everdina Jansen
  Hermina voor 1779-03-07 1833-08-06 Roseboom, Arend Neurdink, Jan Hendrik Jans Neurink, Hendrine Willemsen
Nicolai Atzo   1701-08-07 Goijtses, Tettje Atses, Claas , Maaike Tietes
  Maaike Pieters voor 1727-10-12 1755-07-11 Meines, Jelke Nicolai, Pieter Atzonis Andries, Andrieske
  Pieter Atzonis 1686-11-07 1769-01-23 Andries, Andrieske Nicolai, Atzo Goijtses, Tettje
  Tetje Jelkes voor 1754-09-27 1830-08-17 Fokkinga, Roel Fokkes Meines, Jelke Nicolai, Maaike Pieters
Nicolaides Trijntje Klazes voor 1745-12-05 1808-09-21 van der Meer, Douwe Sytses Klaases, Klaas Tjeerds, Grietje
Nieuwenbrink Hermen Janzen     Geertz, Geertjen  
Nieuwenhuis Hans Jans rond 1764 1853-10-02 de Jong, Tetje Barelds Nijhuis, Jan Folkerts Erryts, Wipke
  Jinke Jans rond 1773     Nijhuis, Jan Folkerts Erryts, Wipke
  Wipke Hanzes 1808-04-20 1838-10-30 Veenstra, Brand Klazes Nieuwenhuis, Hans Jans de Jong, Tetje Barelds
Nijhuis Jan Folkerts rond 1732 1815-02-13 Erryts, Wipke Hanzes, Folkert Hendriks, Aukjen
Noordink Jan Hendriks     Jans, Marije  
Notelmans Helena   1745-03-20 Bonebacker, Seger  
Nykerck Folkert Lammerts   1681 Wijbes, Sioeke  
  Sybrigje Folckerts voor 1644-03-29   Wijngaarden, Cornelis Leywes Nykerck, Folkert Lammerts Wijbes, Sioeke
Oebeles Sijke 1752-05-26 1837-09-17 de Haan, Liekle Egberts Jans, Oebele Boeles, Sybrigje
Oebles Eelkjen     Gerbens, Binne  
  Jan voor 1677-07-16 1766-05-22 Hylkes, Sijke Atzes, Ouble Jans, Mayke
  Sijds voor 1698-08-26 1772-07-23   Sijdses, Uble Everts, Antje
Oedses Bauck     Meines, Aaltse  
  Binne     Lammers, Tjitske  
  Goytse rond 1657 rond 1730 Harmens, Auck  
  Jitske     Jeens, Molle  
Oeges Aaltje     Taekes, Keimpe  
Oenes Grietje     Metzes, Aesge  
  Romck   na 1733-06-14 Everts, Beern  
Offerein Hendrikje 1845-08-17 1888-05-08 van der Kleij, Jan  
Offes Daniël voor 1698-08-21 na 1762-11-07 Broers, Baukjen Waten, Uffe Harmens, Tamke
  Wate voor 1692-08-31     Waten, Uffe Harmens, Tamke
Ofkes Gabriel   na 1649 Lieppes, Ipke  
  Haye      
Onnekes Hemke     Maertens, Grietie Sijmens, Onneke Hindrix, Trijntje
Oostervelt Roeloff Cornelius   na 1725 Ottes, Aafke  
Os Catharina Elisabeth 1781-09-20     van Os, Jacobus Bloem, Aafke Siemons
  Gerardus 1796-09-28 1882-12-27   van Os, Jacobus Bloem, Aafke Siemons
  Gerhardus     Forelle, Catharina  
  Jacobus rond 1752 1826-04-22 Bloem, Aafke Siemons van Os, Gerhardus Forelle, Catharina
  Jacobus Jacobus 1793-12-21 1867-01-26   van Os, Jacobus Bloem, Aafke Siemons
  Joannes Franciscus voor 1783-05-03     van Os, Jacobus Bloem, Aafke Siemons
  Maria Catharina 1784-11-30 1821-10-02   van Os, Jacobus Bloem, Aafke Siemons
  Petrus Gerardus 1787-02-12     van Os, Jacobus Bloem, Aafke Siemons
  Reinouw Jacobus 1790-12-06 1861-05-23 de Haan, Jan Liekeles van Os, Jacobus Bloem, Aafke Siemons
Osenbrugge Anneken Gerrits   1713-02-27 Bonebacker, Jan  
Oss Anna Emouts       van Oss, Emout Rijcksz Fransedr, Gees
  Emout Rijcksz   Fransedr, Gees  
  Emout Rijcxs   voor 1651-07-09   van Oss, Rijck Emoutsz Wilhelmidr, Agneta
  Frans Emouts   voor 1619-01-10   van Oss, Emout Rijcksz Fransedr, Gees
  Geeske Rijcx voor 1607-06-10 voor 1650-12-26 Gravius, Martinus Johannis van Oss, Rijck Emoutsz Wilhelmidr, Agneta
  Rijck Emoutsz   voor 1610-11-12 Wilhelmidr, Agneta van Oss, Emout Rijcksz Fransedr, Gees
  Yckien Rijcks voor 1605-08-21     van Oss, Rijck Emoutsz Wilhelmidr, Agneta
Ossies Geertje Tijmens voor 1741-02-15 1826-08-03 Kisjes, Hendrik Jans Ossies, Tijmen Coops Bouwmeester, Jacomina Kleis
  Tijmen Coops na 1703-06-17   Bouwmeester, Jacomina Kleis Reuter, Coop Timens Coops, Jantjen
Otten Evert Roelofs voor 1680-09-29 1747-09-04 Andries, Frederikjen Otten, Roelof Tijmens, Jacobje
  Jacobjen Everts voor 1722-03-25 voor 1794-06-21 Pol, Jan Egberts Otten, Evert Roelofs Andries, Frederikjen
  Roelof     Tijmens, Jacobje  
  Wolter     Bartelts, Albertien  
Ottes Aafke   Oostervelt, Roeloff Cornelius Rintjes, Otte Minnedr, Griet
  An rond 1630 1714-07-17 Hanses, Rommert  
  Antie   na 1728 Pieters, Edsge  
  Dirk voor 1736-07-08 voor 1775-10-09   Broers, Otte Gerrijts, Rink
  Douw     Dircks, Broer  
  Douwe   voor 1774-02-01   Broers, Otte Gerrijts, Rink
  Eijdt      
  Gerrit voor 1743-05-19 1812-03-04 Wiemers, Aaltje Broers, Otte Gerrijts, Rink
  Jan voor 1737-11-03 voor 1783-03-27   Broers, Otte Gerrijts, Rink
  Lauw   voor 1728   Rintjes, Otte Minnedr, Griet
  Menno   1711-08-04 Ages, Wypk Rintjes, Otte Minnedr, Griet
  Pybe rond 1620 voor 1679 Sytses, Gerlske Allerts, Otte Cornelis, Jell
  Rintke     Annes, Jel  
  Sipck       Rintjes, Otte Minnedr, Griet
  Wiebe       Rintjes, Otte Minnedr, Griet
Ottinga Rinkjen Gerrits voor 1777-05-30 1831-07-31   Ottes, Gerrit Wiemers, Aaltje
Ouwes Simke     Sibrens, Taeke  
Pachter Matje Janse     Brasser, Jan Willeboordse  
Pastoor Dieltje Egberts voor 1677-11-21     Klasen, Egbert Koers, Trientien
  Lammegien Eghberts voor 1680-12-29 voor 1756-06-05 Heisman, Bernardus Klasen, Egbert Koers, Trientien
Pauwels Jan     , Hendrika  
Peene Cornelia Huijbregts     de Witte, Jacob van Peene, Huybregt Tobiasse Cornelis, Matje
  Huybregt Tobiasse     Cornelis, Matje  
Pekes Fokel 1664-09-18   Wijbes, Wijbe Rimmerts, Peke
Peters Annegien voor 1683-08-19 voor 1755-11-28 Jans, Jacob Claes, Peter Bartelts, Hilletien
  Geert   voor 1729-12-04   Philips, Peter Geerts, Aeltien
  Geertjen voor 1690-02-09     Claesz, Peter Luitjes, Mergien
  Geesien voor 1683-12-02 voor 1685-03-29   Claesz, Peter Luitjes, Mergien
  Geessien voor 1685-03-29 voor 1720-12-01   Claesz, Peter Luitjes, Mergien
  Grietie     Luitjes, Sappe  
  Haike     Tijercks, Loechijen  
  Hessel voor 1709-05-26     Engberts, Peter Hessels, Mergjen
  Hillegien voor 1663-08-02 na 1721-11-19 Flerte, Arent Jans Louwen, Peter Jans, Geessien
  Hillichien     Pol, Jan Egberts  
  Hillichien voor 1688-01-01 na 1741-12-12   Philips, Peter Geerts, Aeltien
  Jelder     Hindricks, Jacob  
  Klaasjen voor 1695-11-24     Claesz, Peter Luitjes, Mergien
  Luite voor 1687-10-30 voor 1754-09-13   Claesz, Peter Luitjes, Mergien
  Marigien     Herms, Reind Harink, Peter Claas
  Meindert     Joosten, Peter van Benthem, Geertken Jansz
  Mergjen voor 1692-07-24     Claesz, Peter Luitjes, Mergien
  Neeltien voor 1672-01-07     Philips, Peter Geerts, Aeltien
  Theunis     Herms, Klaessien  
  Tietke     Foeckes, Foecke  
  Trijntje voor 1749-08-19 Snijder, Jan Henriks Claesz, Peter Luitjes, Mergien
Petrus Hiltje     Tjeerds, Andries Warners, Petrus Liebbes, Fopkjen
Petten Eelke Harms voor 1775-08-20 1847-01-25   Hindriks, Harm Eelkes, Frouke
Philips Grietgen rond 1596 1695-05-30 van Franiker, Willem Hermanss  
  Peter voor 1641-03-14 1703-11-12 Geerts, Aeltien Henricks, Philip Pieters, Neeltje
Philipsz Hendrik     Lenaerts, Adriantgen  
Piebes Lieuwe voor 1708-05-14 na 1749 Ages, Zijttje Lieuwes, Pybe Fockes, Feyckien
Pieckes Jouck voor 1663-05-31   Innes, Baucke Foeckes, Piecke Theses, Antie
Pierre Elisabeth   1829-09-24 Adams, Mattheus  
Pieters Andries     Rinties, Sijke Juriens, Piter Andries, Aeltien
  Anna     Sijmons, Krijn  
  Antje     Eeltjes, Jarich  
  Bincke     Sjoerds, Doitie  
  Edsge   voor 1728 Ottes, Antie  
  Flip (Philip) voor 1676-01-14 voor 1708-11-07 Toerinckx, Neeltje Philips, Peter Geerts, Aeltien
  Hendrikien     Siercks, Saecke Hendriks, Pieter
  Jacob voor 1725-05-30   Clases, Wink Eylerts, Pytter Jurjens, Geertjen
  Jantien     Reintiens, Jan  
  Jelle     Sjoukes, Aukje  
  Jouckien   voor 1731-07-08 Ebes, Sioert, Tonnis, Derk  
  Lieuwe       Lieuwes, Pieter Uijlckesdr, Sijuerttije
  Neeltje voor 1610-07-20 na 1641-03-14 Henricks, Philip van Delft, Pieter Adriaensz van Steenwinckel, Maayke Willems
  Sijke voor 1726-05-12   Gerbens, Andries Andries, Pieter Poppes, Aagjen
  Tjemme voor 1716-02-02 voor 1794-01-18 Sipkes, Uilk Tjemmes, Pieter Wiebes, Hinke
  Toerinck   voor 1705-07-01 Christoffels, Angenis  
  Trijntje voor 1719-07-30     Tjemmes, Pieter Wiebes, Hinke
  Uilkje   voor 1776-01-07 Bijzitter, Auke Pieters Douwes, Pieter Jolles, Aafke
  Wicher     Jansz, Henderickien  
Pietersdr Gielijsgen     Harmens, Adriaen  
Pietersz Claes voor 1635-05-06   Fredrix, Marij  
Pijters Fock     Jelmers, Tjemme  
  Sierk rond 1668 voor 1738 Rintses, Imme Sierkx, Pieter Henrickx, Syts
Pijtters Else   voor 1742-06-15 Elses, Sijtske  
Place Elisabeth Fransdr voor 1703-08-04 van Sendel, Johan Christoffel  
Plas Elisabeth Gerritsdr     Broeders, Peter Adriaans  
Pleskes Hillichie   voor 1725-10-21 van Senderen, Francois Pleskes, Wemmert
  Jan   voor 1735-12-05   Pleskes, Wemmert
  Wemmert      
Pluijm Catherine Lenart   1672-12-16 Lolij, Abraham  
Poederooijen Deliana Cornelisdr     van Veen, Casparus Petersz  
Pol Aaltje Bartelts voor 1754-02-17 voor 1756-07-20   Pol, Barteld Egberts Schurink, Geesje Harms
  Adriana 1864-10-04 1884-09-20   Pol, Hendrikus van den Boomgaard, Lubertha
  Adriana 1812-12-04 1883-04-23   Pol, Jan Jans Lichtendonk, Wiechertje Hendriks
  Alberdina 1861-01-08 1950-12-12   Pol, Hendrikus van den Boomgaard, Lubertha
  Albertje 1859-03-07 1859-12-27   Pol, Hendrikus van den Boomgaard, Lubertha
  Anna 1825-01-20 1916-03-16   Pol, Jan Jans Lichtendonk, Wiechertje Hendriks
  Annegje Jans 1792-10-19 1811-11-08   Pol, Jan Jans Berends, Adriaantje
  Barteld Egberts voor 1722-06-26 na 1764-04-18 Schurink, Geesje Harms Pol, Egbert Jans Bertelts, Geesjen
  Bartelt Egberts voor 1720-11-24 voor 1722-06-26   Pol, Egbert Jans Bertelts, Geesjen
  Egbert Bartelts voor 1758-03-12     Pol, Barteld Egberts Schurink, Geesje Harms
  Egbert Jans   voor 1748 Bertelts, Geesjen Pol, Jan Egberts Peters, Hillichien
  Evert Jans voor 1752-12-10 1820-03-25   Pol, Jan Egberts Otten, Jacobjen Everts
  Evert Jans voor 1747-11-26 voor 1749-12-09   Pol, Jan Egberts Otten, Jacobjen Everts
  Geertje 1821-09-08 1886-01-22 van Eijken, Jan Harms Pol, Jan Jans Lichtendonk, Wiechertje Hendriks
  Grietjen Egberts voor 1724-05-21 voor 1729-09-04   Pol, Egbert Jans Bertelts, Geesjen
  Grietjen Egberts voor 1729-09-04     Pol, Egbert Jans Bertelts, Geesjen
  Hein 1855-09-22 1941-03-20   Pol, Hendrikus van den Boomgaard, Lubertha
  Hendrikus 1819-05-08 1888-07-27 van den Boomgaard, Lubertha Pol, Jan Jans Lichtendonk, Wiechertje Hendriks
  Herm 1823-03-21 1894-10-19   Pol, Jan Jans Lichtendonk, Wiechertje Hendriks
  Hermen Bartelts voor 1762-10-01 voor 1762-10-14   Pol, Barteld Egberts Schurink, Geesje Harms
  Hermen Bartelts voor 1764-04-01     Pol, Barteld Egberts Schurink, Geesje Harms
  Jacobje Jans voor 1791-01-16 1859-03-18   Pol, Jan Jans Berends, Adriaantje
  Jan 1845-11-03 1850-08-28   Pol, Hendrikus van den Boomgaard, Lubertha
  Jan 1853-04-04 1918-11-05   Pol, Hendrikus van den Boomgaard, Lubertha
  Jan 1817-02-01 1883-07-04   Pol, Jan Jans Lichtendonk, Wiechertje Hendriks
  Jan Egberts na 1711-12-04 voor 1780-10-10 Otten, Jacobjen Everts Pol, Egbert Jans Bertelts, Geesjen
  Jan Egberts     Peters, Hillichien  
  Jan Jans voor 1788-09-28 1873-04-30 Lichtendonk, Wiechertje Hendriks, van den Boomgaard, Hermina Heins Pol, Jan Jans Berends, Adriaantje
  Jan Jans voor 1755-11-23 1848-01-22 Berends, Adriaantje Pol, Jan Egberts Otten, Jacobjen Everts
  Jan Jans voor 1784-10-27 voor 1788-09-28   Pol, Jan Jans Berends, Adriaantje
  Jansje 1827-02-08 1908-03-26   Pol, Jan Jans Lichtendonk, Wiechertje Hendriks
  Johannes 1847-12-09 1866-07-15   Pol, Hendrikus van den Boomgaard, Lubertha
  Marregje Jans voor 1786-10-29 1859-04-20   Pol, Jan Jans Berends, Adriaantje
  Martha 1829-12-09 1894-06-20   Pol, Jan Jans Lichtendonk, Wiechertje Hendriks
  Peeter Jans voor 1757-10-05 1839-12-19   Pol, Jan Egberts Otten, Jacobjen Everts
  Roelof Egberts voor 1727-04-20 voor 1796-04-17   Pol, Egbert Jans Bertelts, Geesjen
  Wichertje 1850-09-01 1931-01-03 van Eijken, Harm Pol, Hendrikus van den Boomgaard, Lubertha
  Wobbegjen 1815-04-21 1898-02-20   Pol, Jan Jans Lichtendonk, Wiechertje Hendriks
Popes Hidzer       Liebbes, Poope Hidsers, Gertje
  Jets     Jans, Liebbe  
  Jetske     Sybes, Taeke Liebbes, Poope Hidsers, Gertje
  Liebbe voor 1691-05-03     Liebbes, Poope Hidsers, Gertje
Popis Saecke     Douwes, Griet  
Popkes Bartel     Jans, Trijntje  
  Marten   na 1749 Hendriks, Grietje Bartels, Popke Martens, Wytske
  Roelof voor 1760-04-06 1810-04-28 Vriesema, Hinke Tijmens Martens, Popke Binnes, Froukje
Popma Riem Riencksdr     van Harinxma, Tjaard Aggema  
Poppens Bauck     Hayes, Jan  
Poppes Aagjen voor 1702-04-02   Andries, Pieter Jans, Poppe
  Goyts