Inleiding

Dit is de genealogische website van Menno en Tineke Tjoelker-Schuuring. Hier brengen we de resultaten bijeen van het speurwerk naar onze voorouders. De oorsprong ervan ligt in het begin van de 90-er jaren van de twintigste eeuw. Inmiddels is de database enorm gegroeid en omvat nu (midden 2017) bijna drieduizend personen met een eigen pagina en ruim dertienhonderd afbeeldingen.

Van die afbeeldingen ziet u rechts een willekeurig gekozen voorbeeld, elke keer een ander. Door erop te klikken, komt u op een pagina met meer informatie, inclusief koppelingen naar personen in wier historie deze afbeelding een rol speelt.

N.B. In oudere browsers wordt de afbeelding incorrect of in het geheel niet getoond. Beschouwt u dit als een aansporing om de browser te updaten! Het gebruik van een verouderde browser brengt ernstige veiligheidsrisico's met zich mee en moet sterk ontraden worden.

Onderzoeksterrein

In principe beperken we ons tot onze eigen voorouders, zowel langs moederlijke als langs vaderlijke lijn, en hun broers en zusters. Die hebben elk een eigen pagina. Over hen proberen we zoveel mogelijk informatie te verzamelen. We beperken ons niet tot de standaard geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensdata, maar proberen de geschiedenis tot leven te brengen door ook zoveel mogelijk andere gegevens bloot te leggen, uit uiteenlopende bronnen, anekdotes te vermelden enzovoort. Ook de plaatsen die een rol hebben gespeeld in het leven van onze voorouders hebben daarbij onze aandacht. Gegevens over levende personen zijn om reden van privacy beperkt. De gegevens zijn in principe gebaseerd op eigen bronnenonderzoek of (voor de meest recente generaties) directe overlevering.

Navigatie

De belangrijkste elementen van de site zijn de gegevens over personen, de locaties, de 'media' (afbeeldingen, documenten enz.) en de brongegevens. Het menu aan de bovenzijde van de pagina's maakt deze categorieën toegankelijk. Daarnaast maken we af en toe een verhaal over het een of andere onderwerp, waarbij we wat meer ruimte geven aan persoonlijke interpretatie en gevoel.

Om de navigatie te vergemakkelijken, hebben we een oude, in onbruik geraakte gewoonte in ere hersteld: klikbare links zijn onderstreept! (Helaas valt niet uit te sluiten dat op bladzijden die we lang geleden gemaakt hebben onderstreping is gebruikt als normaal typografisch hulpmiddel; in zo'n geval valt er dus niets te klikken. 😢 ).

De site is aan voortdurende verandering onderhevig - hij is altijd 'under construction'. 😏 We corrigeren fouten (ja, ook wij maken fouten!), voegen nieuwe gegevens toe, enzovoort. Als handreiking aan de terugkerende gebruiker is er een pagina waarop we de wijzigingen aangeven, overigens alleen van de persoonlijke pagina's.

Techniek (voor wie het interesseert)

Toen we begonnen, legden we onze gegevens vast met het genealogieprogramma Scion op de Amiga-computer. Nu gebruiken we het Open Source programma Gramps (Linux), versie 3.4.9. Dankzij de 'de facto' standaard Gedcom waren de gegevens zonder al teveel problemen over te zetten. Vanuit de Gramps-database genereren we (statische) webpagina's.

Op Gramps is best iets aan te merken en dat geldt nog meer voor de gegenereerde html-code, maar alleen Gramps is gericht op het maken van een verhalende website en biedt zoveel ruimte voor het implementeren van eigen ideeën (voor wie technisch enigszins onderlegd is!) - het is Open Source Software!

Een voorbeeld van eigen inbreng is het tonen van een afbeelding op de startpagina, willekeurig geselecteerd uit de ca. 1300 op de site

Rechten

Op feiten (historisch of anderszins) kan niemand exclusieve rechten doen gelden (al zijn er lieden die daar wel aanspraak op menen te kunnen maken!) en als we dingen voor onszelf wilden houden, publiceerden we ze niet op het Internet! Overname van gegevens staat daarom een ieder vrij. Bronvermelding is echter wenselijk, om verificatie mogelijk te maken, én omdat in de reconstructie van het verleden onvermijdelijk een element van interpretatie zit, vooral als de zaak verder terug ligt in het verleden. (Er staan massa's ‘alternatieve feiten’ c.q. onwaarheden op het Internet, die men ook nog eens klakkeloos van elkaar overschrijft!)

Waar het verhalen of afbeeldingen betreft met een eigen creatieve inbreng onzerzijds is een Creative Commons License van toepassing, zie het logo onderaan de pagina. Kort samengevat: hergebruik is toegestaan, mits onder bronvermelding en niet voor commerciële doeleinden; voor 'afgeleide werken' moet hetzelfde gelden. Onzerzijds proberen we ook recht te doen aan anderen; materiaal waarop iemand rechten kan doen gelden, publiceren we alleen met toestemming van de rechthebbende. Het desbetreffende materiaal mag dus ook niet vrijelijk overgenomen worden. Mocht iemand bezwaar hebben tegen iets dat we op onze site hebben staan, dan vernemen we dat graag.

Reacties

Reacties worden altijd op prijs gesteld, of het nu gaat om correcties of aanvullingen of om andere vragen of opmerkingen. Op de contactpagina staat een link om ons te bereiken.

Tot slot

Eén van de aardige dingen waar je op stuit bij het onderzoek naar wie je voorouders zijn, is het feit dat ze van her en der komen: uit alle delen van Nederland en Vlaanderen, maar ook uit Engeland (Farret), Duitsland (bijv. Heijt, Melchior, Roseboom), Frankrijk (Loly), Zweden/Italië (Sappelli), … Wij hebben rijke genen! 😏

We hopen dat anderen net zoveel plezier beleven aan deze site als wij zelf.

Menno en Tineke Tjoelker-Schuuring