Inleiding

Dit is de genealogische website van Menno Tjoelker en Trijntje Annie (Tineke) Schuuring. U vindt hier de resultaten van het genealogisch onderzoek naar onze voorouders en hun naaste familie. Het is een jaar of twintig geleden, dat we hiermee begonnen. Destijds legden we onze gegevens vast met het genealogieprogramma Scion op de Amiga-computer; nu gebruiken we Gramps (Linux), versie 3.4.8, met enige eigen aanpassingen. Vanuit Gramps genereren we de webpagina's.

De gegevens op de site zijn vrijwel allemaal het resultaat van eigen onderzoek in de oorspronkelijke bronnen of, voor zover het de laatste generaties betreft, afkomstig van directe overlevering van betrokkenen. We streven er naar om het verleden tot leven te brengen door zoveel mogelijk over de desbetreffende personen te vermelden en ook verhalen en anekdotes op te nemen. Om privacy-redenen is de informatie over levende personen op de website beperkt.

Bij ons onderzoek beperken we ons in principe tot directe voorouders en hun naaste familie (broers en zusters), maar desondanks is dit een megaproject dat wel nooit 'klaar' zal zijn. Inmiddels hebben we bijna drieduizend personen met een eigen pagina en vele andere die vermeld worden op de pagina's van de hoofdpersonen (vooral als er iets interessants over deze iets verder weg staande personen te vermelden is!). Voortdurend vullen we de site aan met nieuwe gegevens. Af en toe blijkt, dat er ondanks alle zorgvuldigheid toch een foutje ingeslopen is dat rechtgezet moet worden. De reacties van bezoekers die we regelmatig ontvangen zijn daarbij een grote hulp en een stimulans om verder te zoeken. De website is dus steeds 'onder constructie'. Als handreiking aan de terugkerende bezoeker hebben we een pagina waarop we alle wijzigingen vermelden in de persoonlijke pagina's.

Zoals al aangegeven, vernemen we het graag als u vragen of opmerkingen over de site of daarop vermelde gegevens hebt. U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina.

Op de site is een Creative Commons License van toepassing, tenzij anders vermeld. Voor zover het ons eigen materiaal betreft staat het een ieder vrij dingen over te nemen. Bronvermelding stellen we wel op prijs. Commerciëel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming. Onzerzijds nemen we alleen materiaal op dat 'vrij' is of voor het gebruik waarvan uitdrukkelijk toestemming is verkregen van de rechthebbende. Wie bezwaar heeft tegen gepubliceerde gegevens, verzoeken wij vriendelijk dit aan ons te melden via de contactpagina.

Verhalen

Bij het naspeuren van het voorgeslacht komen soms opmerkelijke dingen aan het licht - dingen, die meer laten zien over de mensen over wie het gaat dan alleen namen en data van geboorte, huwelijk en overlijden. Los van de feitelijke gegevens, die elders op de website staan,wijden we daaraan aparte verhalen. Onderstaande links verwijzen naar de desbetreffende pagina's.