Inleiding

Dit is de genealogische website van Menno en Tineke Tjoelker-Schuuring. Hier brengen we de resultaten bijeen van het speurwerk naar onze voorouders. De oorsprong ervan ligt in het begin van de 90-er jaren van de twintigste eeuw. Inmiddels is de database enorm gegroeid en omvat nu (januari 2019) meer dan drieduizend personen met een eigen pagina en ruim vijftienhonderd afbeeldinge (historische documenten, foto's, schilderijen, tekeningen enz.).

Van die afbeeldingen ziet u rechts een willekeurig gekozen voorbeeld, elke keer een ander. Door erop te klikken, komt u op een pagina met meer informatie, inclusief koppelingen naar personen in wier historie deze afbeelding een rol speelt.

N.B. In oudere browsers wordt de afbeelding incorrect of in het geheel niet getoond. Beschouwt u dit als een aansporing om de browser te updaten! Het gebruik van een verouderde browser brengt ernstige veiligheidsrisico's met zich mee en moet sterk ontraden worden.

Onderzoeksterrein

In principe beperken we ons tot onze eigen voorouders, zowel langs moederlijke als langs vaderlijke lijn, en hun broers en zusters. Die hebben elk een eigen pagina. Over hen proberen we zoveel mogelijk informatie te verzamelen. We beperken ons niet tot de standaard geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensdata, maar proberen de geschiedenis tot leven te brengen door ook zoveel mogelijk andere gegevens bloot te leggen, uit uiteenlopende bronnen, anekdotes te vermelden enzovoort. Ook de plaatsen die een rol hebben gespeeld in het leven van onze voorouders hebben daarbij onze aandacht. Gegevens over levende personen zijn om reden van privacy beperkt. De gegevens zijn in principe gebaseerd op eigen bronnenonderzoek of (voor de meest recente generaties) directe overlevering.

Navigatie

De belangrijkste elementen van de site zijn de gegevens over personen, de locaties, de 'media' (afbeeldingen, documenten enz.) en de brongegevens. Het menu aan de bovenzijde van de pagina's geeft toegang tot deze categorieën.

Daarnaast maken we af en toe een verhaal over het een of andere onderwerp, waarbij we wat meer ruimte geven aan persoonlijke interpretatie en gevoel. Dit is te vinden achter het menu-punt Verhalen.

Om de navigatie te vergemakkelijken, hebben we een in onbruik geraakte gewoonte in ere hersteld: hyperlinks (waarop geklikt kan worden om op een andere pagina te komen) zijn onderstreept! Vanaf de begintijd van het web hebben webbrowsers als standaard hyperlinks aangegeven door onderstreping van de tekst en een blauwe kleur, maar sinds rond 2010 zien web-designers dit vaak als een storend element in de opmaak en is het vaak raden waar klikken effect zal hebben - en dat terwijl 'hyperlinks' oorspronkelijk het meest essentiële element van web-browsing waren. Vorm boven inhoud… 😞

Op enkele uitzonderingen na zijn alle onderstreepte teksten op onze site hyperlinks waarop geklikt kan worden.

N.B. Ondanks dat ze niet onderstreept zijn, zijn ook de namen in voorouder-diagrammen aanklikbaar. Verder verschijnt er, indien beschikbaar, een grotere versie van een afbeelding als erop geklikt wordt.

Wie voor het eerst op de website komt weet misschien niet waar te beginnen. Voor wie op zoek is naar een bepaalde persoon in het verleden is het simpel: zoek de desbetreffende persoon via de lijst met personen, eventueel via de lijst met achternamen. Voor wie eens wil kijken naar 'het voorgeslacht' van de Tjoelkers en Schuurings is het handiger om te beginnen bij een persoon uit onze tijd (bijvoorbeeld Menno Tjoelker of Tineke Schuuring) en van daaruit terug te gaan in de tijd via de links naar de ouders, of via het voorouder-diagram onderaan de pagina.

Iets over de techniek

Toen we begonnen, legden we onze gegevens vast met het genealogieprogramma Scion op de Amiga-computer. Nu gebruiken we het Open Source programma Gramps (onder Xubuntu/Linux), op het moment in de versie 4.2.8. Dankzij de 'de facto' standaard Gedcom waren de gegevens zonder al te veel problemen over te zetten van Scion-Amiga naar Gramps-Linux. Vanuit de Gramps-database genereren we (statische) webpagina's.

Gramps is niet perfect en dat geldt ook voor de gegenereerde html-code. Gramps is echter uniek in de zin dat het gericht is op het maken van een verhalende website, in tegenstelling tot de webpagina's die de meeste andere programma's produceren, die weinig anders zijn dan een gemoderniseerde versie van de oud-testamentische geslachtsregisters. Ook biedt geen ander programma zoveel ruimte voor het implementeren van eigen ideeën als Gramps (enige technisch kennis vooropgesteld): het is Open Source Software!

Naast veranderingen in de layout en van buiten onzichtbare wijzigingen bestaat onze eigen inbreng bijvoorbeeld uit het tonen van een willekeurige afbeelding op de startpagina, de toevoeging van landkaarten van OpenStreetMap (geserveerd door Mapbox.com) bij de locaties en een Wijzigingen-pagina die laat zien wanneer een persoonlijke pagina voor het laatst gewijzigd is.

Het grond-lettertype van de site is het JSL Ancient font. Het is gemaakt op basis van twee bijna identieke fonts van Engelse drukkers aan het einde van de 17e eeuw. De maker is Jeff Lee JSL Ancient and JSL Ancient Italic are copyright (c) 1997 by Jeffrey S. Lee. Permission is granted to freely distribute them, provided that they are distributed unaltered, both the roman and italic versions are distributed together, and they are accompanied by this text file. They may not be included in any commercial package without prior permission from the author. These fonts are "emailware"; if you like them and decide to use them, please send me email at the address listed below. I will not charge you any money or send you annoying email spam; I'm simply interested in who's using it, and I'd be happy to receive any comments you might have about the fonts.

Jeff Lee
http://www.gate.net/~shipbrk/
shipbrk@gate.net
(1997), die het font in het publieke domein heeft geplaatst. De kleine onregelmatigheden die oud drukwerk kenmerken zijn meegenomen in dit font. Soortgelijke letters werden ook elders, bijvoorbeeld in de Nederlanden, gebruikt.
De initialen (de versierde letters aan het begin van een paragraaf) gebruiken het font 16th Arabesques, eveneens uit het publieke domain. Deze letters zijn ontworpen door Gilles Le Corre © Gilles Le Corre 2008
Ces lettrines et fleurons sont librement inspirés de ceux utilisés très couramment par tous les imprimeurs lyonnais au 16 e siècle. Il s'agit, toutefois, d'une création originale, non pas de la reproduction de caractères d'époque, même si la ressemblance y est. J'ai tenté de conserver l'aspect un peu fruste et imparfait des poinçons gravés à la main. Cette police est libre de droits pour tous usages personnels non commerciaux. Emploi professionnel soumis à licence. Free for private use, commercial purpose under licence.

contact: aegidius2@gmail.com
http://www.gilleslecorre.com
(2008) en geïnspireerd door lettertypen van Lyonese drukkers in de 16e eeuw.

Rechten

Op feiten (historisch of anderszins) kan niemand exclusieve rechten doen gelden (al zijn er lieden die dat wel menen te kunnen doen - zelfs op het menselijk genoom!). Verder zouden we dingen niet op het Internet publiceren als we ze voor ons zelf zouden willen houden. Overname van gegevens staat daarom een ieder vrij. Bronvermelding is echter wenselijk, om verificatie mogelijk te maken, én omdat in de reconstructie van het verleden onvermijdelijk een element van interpretatie zit, vooral als het langer geleden is. Er staan ook waar het de genealogie betreft massa's ‘alternatieve feiten’ c.q. onwaarheden op het Internet, die men ook nogal eens klakkeloos van elkaar overschrijft!

Een voorbeeld: allerwege wordt beweerd dat Dignus Heit (1815-1840) is overleden op het schip Hippomenes gelegen in het Oosterdok te Amsterdam. Het is juist dat Dingenis/Dignus Heit overleden is aan boord van het (marine-)schip Hippomenes, en ook dat dit schip, toen het niet meer zeewaardig was, dienst heeft gedaan als kazerneschip voor de Mariniers, liggend in het Oosterdok te Amsterdam. In 1840 bevoer het schip echter nog de wereldzeeën; Dignus Heijt is overleden nabij Kaap de Goede Hoop, zoals uit de overlijdensakte blijkt. Meer hierover is te vinden op de pagina van Jacob Machielse Heijt (1785-1847), de vader van Dignus. (Omdat Dignus Heijt te ver van onze directe voorouders staat, heeft hij geen eigen pagina.)

Waar het verhalen of afbeeldingen betreft met een eigen creatieve inbreng onzerzijds is een Creative Commons License van toepassing, zie het logo en de hyperlink onderaan de pagina. Kort samengevat: hergebruik is zonder expliciete toestemming toegestaan, mits onder bronvermelding en niet voor commerciële doeleinden; voor 'afgeleide werken' moet hetzelfde gelden.
Onzerzijds proberen we ook recht te doen aan anderen; materiaal waarop iemand rechten kan doen gelden, publiceren we alleen met toestemming van de rechthebbende en dat vermelden we ook expliciet. Het desbetreffende materiaal mag dus ook niet vrijelijk overgenomen worden. Mocht iemand bezwaar hebben tegen iets dat we op onze site hebben staan, dan vernemen we dat graag.

Wijzigingen

De site is aan voortdurende verandering onderhevig; hij is eigenlijk altijd in bewerking of 'under construction' zoals men dat graag aanduidt. We corrigeren fouten, voegen nieuwe gegevens toe, enzovoort. Als handreiking aan de terugkerende gebruiker is er een pagina waarop we aangeven wat recent gewijzigd is, overigens alleen voor zover het de persoonlijke pagina's betreft (menupunt 'Wijzigingen' bovenaan de pagina).

Reacties

Reacties worden op prijs gesteld, of het nu gaat om correcties of aanvullingen of om andere vragen of opmerkingen. Op de contactpagina staat een link om ons te bereiken.

Tot slot

Een van de aardige dingen waar je op stuit bij het onderzoek naar wie je voorouders zijn, is het feit dat ze van her en der komen: uit alle delen van Nederland en Vlaanderen, maar ook uit Engeland (Farret), Duitsland (bijv. Heijt, Melchior, Roseboom), Frankrijk (Loly), Zweden/Italië (Sappelli), … Ons bloed is niet ‘van vreemde smetten vrij’ — we hebben rijke genen!

We hopen dat anderen net zoveel plezier beleven aan deze site als wij zelf.

Menno en Tineke Tjoelker-Schuuring